Czym jest corporate design?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

corporate design

Corporate design jest częścią brandingu korporacyjnego, obok identyfikacji wizualnej i komunikacji korporacyjnej. Obejmuje inscenizację wizualną i językową marki i służy uwidocznieniu tożsamości oraz wartości firmy. Na czym dokładnie polega?

Prawie każdy projektant prędzej czy później spotyka się z problemem „tożsamości korporacyjnej”. Jednak to, o co chodzi, jest tajemnicą dla wielu klientów.

Każdego dnia i niemal nieustannie mamy do czynienia z gigantyczną ilością informacji. Ciągle odbieramy bodźce zmysłami; musimy je rozpoznawać, porządkować i na nie reagować. Nasz mózg jest w stanie poradzić sobie z tym przepełnieniem tylko poprzez silną selekcję najważniejszych bodźców. Większość kryteriów, według których nasz mózg filtruje napływające informacje, nie jest jednak stała, ale elastyczna.

Taka sytuacja powoduje problemy dla firm i organizacji. Podczas gdy kilka lat temu np. w Niemczech istniała tylko jedna firma telekomunikacyjna, dziś dziesiątki takich firm zapełniają rynek. I chociaż w przeszłości była tylko garstka pism dla kobiet, dziś kobieta może wybierać spośród wielu pism. Konsumenci muszą zatem przetwarzać coraz więcej informacji przed podjęciem decyzji, który produkt kupić.

W tym kontekście firma stojąca za produktem staje się coraz ważniejsza, ponieważ jej tożsamość silnie wpływa na nasze decyzje zakupowe. Produkty przychodzą i odchodzą, ale firma pozostaje niezmienna. Jej pozycja w naszym systemie wartości jest zatem ważnym kryterium konsumenckim. Komunikacja korporacyjna musi budować i rozwijać taką pozycję.

Corporate design?

Corporate design jest częścią brandingu korporacyjnego, obok identyfikacji wizualnej i komunikacji korporacyjnej. Obejmuje inscenizację wizualną i językową marki i służy uwidocznieniu tożsamości oraz wartości firmy. Dobry design korporacyjny charakteryzuje się autentycznością, elastycznością i rozpoznawalnością. Przykładem realizacji corporate designu jest umieszczenie logo firmy na długopisach.

Korzyści

identyfikacja wizualna marki

Wzornictwo korporacyjne służy do wyrażenia osobowości marki. Wizualizuje i komunikuje strategię marki, tożsamość i wartości, tworzy odróżnienie od konkurencji i rozpoznawalność we wszystkich punktach styku z marką. Wszystkie elementy marki i projektu – nazwa marki, logo, oświadczenie, kolory, kształty, czcionki, obrazy i ton – tworzą rozpoznawalne i spójne doświadczenie marki.

Dobry wizerunek korporacyjny tworzy identyfikację z marką w grupie docelowej, a tym samym służy budowaniu długoterminowej lojalności klientów. Ponadto ma również efekt wewnętrzny, tworząc wśród pracowników identyfikację z marką korporacyjną, przyczyniając się tym samym do lojalności pracowników.

Proces

Cały proces projektowania korporacyjnego składa się z pięciu faz: odprawy, analizy, strategii, kreacji i wdrożenia.

Odprawa

Odprawa jest podstawą każdego projektu corporate design i kluczem do udanej współpracy firmy z agencją. W fazie odprawy firma dostarcza agencji projektowej wszystkie ważne informacje dotyczące problemów, celów projektu, tła projektu, harmonogramu i specyfikacji.

Analiza

Każdy projekt korporacyjny rozpoczyna się od szczegółowej fazy analizy w celu uchwycenia i oceny status quo. Analiza służy odpowiedzi na najważniejsze pytania otwarte. Jak obecnie postrzegana jest marka i design? Kim jest grupa docelowa? Jak marka wypada na tle konkurencji? Jakie trendy można zaobserwować i jak wpływają na markę? Czy w obecnej ścieżce klienta są słabe punkty? Wyjaśnienie tych głównych pytań jest absolutnie konieczne, aby uzyskać ważne informacje i uzyskać zalecenia dotyczące działań na rzecz rozwoju strategii i projektowania.

Strategia

Corporate design powinien zawsze opierać się na jasnym fundamencie strategicznym. Zanim rozpocznie się proces projektowania, marka musi być wyraźnie pozycjonowana. Podczas warsztatów agencja i firma pracują wspólnie nad rozwojem tożsamości marki, wartościami marki i unikalnymi propozycjami sprzedaży oraz formułowaniem jasnej i wyznaczającej trendy strategii. Wizja, misja i kreatywna idea przewodnia inspirują zespół projektowy i są zasadami przewodnimi przy projektowaniu tożsamości marki.

Kreacja

zarządzanie projektami online

W fazie projektowania opracowywana jest identyfikacja wizualna marki. Obejmuje wszystkie elementy projektu, które są wymagane do stworzenia zintegrowanego doświadczenia marki. W tym celu wszystkie punkty kontaktowe są połączone w Uniwersum Marki i pokazane są odpowiednie wymagania punktów stycznych oraz odpowiadająca im potrzeba działania. Typowe elementy marki i designu w korporacyjnym designie to:

 • Nazwa handlowa
 • Logo
 • Roszczenie
 • Typografia
 • System kolorów
 • Ikony
 • Język wizualny
 • Ilustracja
 • Animacja
 • Fotografia
 • Tonalność

Realizacja

Każdy pomysł jest tak dobry, jak jego realizacja. Na styku projektowania i produkcji wymagana jest największa staranność i profesjonalizm. Na zakończenie każdego projektu korporacyjnego należy zatem stworzyć wiążące wytyczne projektowe, aby zapewnić spójną realizację nowej tożsamości marki.

Istnieje wiele platform do zarządzania projektami online, które są znane i polecane na arenie międzynarodowej. Na tych platformach wszystkie informacje, szablony i elementy projektu są udostępniane na centralnej platformie. W ten sposób wszyscy gracze, od programowania stron internetowych i mediów społecznościowych po komunikację korporacyjną i PR, mają dostęp do tych samych zasobów i tworzą jednolitą obecność marki we wszystkich kanałach.

Oceń post

Dodaj komentarz