Czym jest dekada? Dekada ile to lat?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

ile trwa dekada

Często słyszymy termin “dekada” i używamy go w różnych kontekstach, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, ile lat dokładnie trwa dekada i co ona oznacza? W dzisiejszym artykule przedstawimy wszystkie kluczowe informacje na temat dekady oraz odpowiemy na pytanie: Dekada ile to lat?

Czym jest Dekada?

Dekada zgodnie z definicją określa pewien czas w ujęciu dziesiętnym – “deka” oznacza dziesięć. Najczęściej tego sformułowania używamy w przypadku dekady lat, lecz można go równie dobrze stosować w przypadku miesięcy, tygodni, czy nawet dni. 

Pamiętajmy jednak o złożoności języka polskiego i o konieczności stosowania słownictwa tak, aby przekaz był zrozumiany przez naszego rozmówcę oraz w odpowiednim kontekście. Czy nie brzmi to nieco śmiesznie użycie takiego zdania – “przyjadę do Ciebie za dekadę dni”? Pomimo, iż jest to jak najbardziej poprawne językowo, przywykliśmy jednak do stosowania tego słowa w ujęciu lat, a raczej pewnych okresów. 

Ile trwa dekada? 

Dekada jest terminem bardzo umownym, gdyż nie odnosi się do żadnego konkretnego okresu. Faktem jest, że każdego dnia, tygodnia, roku kończy się jakaś dekada, lecz co do zasady słowo to będziemy używać do oznaczenia okresu następujących po sobie 10 lat konkretnego wieku. Wiek natomiast składać się będzie w takim założeniu z 10 dekad albo jak kto woli “z dekady dekad”. 

Dekada ile to lat? Ile dni? Dekada trwa zatem 10 lat, w przeliczeniu na dni będzie to 3652 dni (włącznie z 2 dniami w latach przestępnych).   

Dekada ile to lat? Ile to dni?

Dekada to po prostu okres dziesięciu lat. Nie jest to jednak równoznaczne z okresem dni.

Dekata ile to lat? Ile to dni? Jedna dekada to 10 lat, co stanowi 3652 lub 3653 dni, w zależności od liczby przestępnych lat w tym okresie.

watches g8a018caa8 1280

Kiedy się zaczyna i kończy się dekada?

Najkrócej mówiąc: początek dekady wieku zaczyna się w roku, którego ostatnią cyfrą jest 1, a kończy się w roku, którego ostatnią cyfrą jest 0. Przyjmując tą zasadę, ostatnia ukończona dekada lat XXI wieku rozpoczęła się 1 stycznia 2011 roku, a skończyła o północy 31 grudnia 2020 roku. Idąc dalej, kolejna dekada rozpoczęła się wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku, a skończy się 31 grudnia 2030 roku. 

Jak rozumieć “Ostatnią dekadę”?

Czy spotkaliście się już wcześniej z określeniem “W ostatniej dekadzie swojego życia (…) dokonał / zmagał się z …”, czy też “W ostatniej dekadzie Polska rozwinęła się gospodarczo”? Dekada użyta jest tutaj jako okres ostatnich 10 lat, lecz nie odnosi się stricte do konkretnych lat danego wieku. Rozchodzi się tutaj o ostatnie 10 lat, do dnia napisania / wymówienia tego stwierdzenia. 

Czym jest dekada miesiąca?

Dekada miesiąca to pojęcie, którego można użyć w stosunku do 3 istniejących dekad danego miesiąca. Przy tym założeniu dekada miesiąca będzie oznaczać kolejno następujące po sobie 10 dni, a w niektórych przypadkach mniej. Rozbijmy to na konkretnym przypadku:

  • Pierwsza dekada miesiąca trwać będzie od 1 do 10 dnia miesiąca,
  • Druga dekada miesiąca trwać będzie od 11 do 20 dnia miesiąca,
  • Trzecia dekada będzie trwać będzie od 21 do końca miesiąca,

Nawet, jeśli istnieje 31 dzień, to i tak nie utworzy on kolejnej dekady. 

Początek i koniec dekady

Początek dekady zależy od przyjętego podejścia. W tradycyjnym podejściu kalendarzowym pierwsza dekada zaczyna się w roku, którego ostatnią cyfrą jest 1. Z kolei koniec dekady następuje w roku, którego ostatnią cyfrą jest 0. Na przykład pierwsza dekada XXI wieku rozpoczęła się 1 stycznia 2001 roku, a skończyła się 31 grudnia 2010 roku.

Dekady w różnych kontekstach

Termin “dekada” jest stosowany w różnych kontekstach. Możemy mówić o dekadach w historii, kulturze, trendach społecznych i wielu innych dziedzinach.

Na przykład, gdy mówimy o dekadach w historii, odnosimy się do 10-letnich okresów czasu, które mają istotne znaczenie dla danego wydarzenia lub okresu. Przykładem może być “dekada lat 80.”, która odnosi się do lat 1980-1989.

W kulturze popularnej również często używa się terminu “dekada”, aby opisać określony styl, trend czy wydarzenie. Przykładem może być “dekada disco” lub “dekada lat 90.”.

Podsumowanie – Dekada ile to lat?

Dekata ile to lat? Ile dni? Dekada to okres trwający 10 lat lub 3652 dni. Możemy używać tego terminu w odniesieniu do lat, miesięcy, tygodni czy dni. Początek dekady zależy od przyjętego podejścia, a koniec dekady to rok, którego ostatnią cyfrą jest 0. Dekada ma zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak historia, kultura czy trendy społeczne. Dekada ile to lat?Jest to jednostka czasu, która pomaga nam lepiej zrozumieć i opisać różne okresy i wydarzenia w naszym życiu.

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz