ERP jeden punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb Twojej firmy

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

ERP

Cyfrowa transformacja biznesu trwa w najlepsze. Bez odpowiednich kroków poczynionych przez kierownictwo w stronę rozwoju technologicznego zaplecza, nasza firma będzie stąpać w miejscu, bez dużych perspektyw rozwoju. Oczywiście, dobra organizacja pracy, wyspecjalizowana kadra czy wspaniały pomysł na biznes to bardzo ważne czynniki wpływające na sukces firmy, jednak niegwarantujące go. Jeśli chcemy zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, musimy zadbać o kompleksową obsługę wielu aspektów działalności za pomocą jednego systemu, jakim jest ERP.

ERP – czy jest potrzebny w mojej firmie?

Bez względu na to, jak bardzo rozwinięta jest nasza firma, w pewnym momencie nieuniknione jest natrafienie na problem związany z efektywnym przepływem informacji. Z czego to wynika? W dużym stopniu ze względu na obecność kilku niezależnych od siebie systemów, które, choć w prawidłowy sposób obsługują procesy biznesowe, to jednak ograniczają swój zakres tylko do jednego działu.

Przewaga konkurencyjna firmy objawia się doskonałym współdziałaniem wszystkich działów, które płynnie przekazują sobie zadania, delegują obowiązki i działają w oparciu o jeden duży system. Wyobraźmy sobie sytuacje, w której dział sprzedaży za pośrednictwem swojego systemu zakontraktował duże zlecenie. Dział produkcji realizuje dane zlecenie przy pomocy zupełnie innego systemu, który zawiera dokładnie te same dane, wprowadzone raz jeszcze do systemu. To samo dzieje się w obrębie procesów magazynowych, logistycznych i finansowych. Takie działanie wyraźnie zmniejsza efektywność procesowania każdego zlecenia, a co za tym idzie, wpływa na konkurencyjność firmy. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie jednego systemu, który będzie zarządzać wszystkimi procesami w firmie? To jest właśnie zadanie systemów klasy ERP

Kluczowe obszary działania systemu ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie, którego nadrzędnym celem jest optymalizacja zarządzania wszystkimi zasobami formy. Niewątpliwą zaletą jest mechanika działania systemu, który opiera się na jednej bazie danych obsługującej dosłownie wszystkie obszary przedsiębiorstwa. Jakie? Na przykład:

  • Dział finansów,
  • Dział produkcji,
  • Dział magazynu,
  • Dział sprzedaży,
  • Dział kadr i płac,
  • Dział obsługi klienta,

i wiele innych. Płynny przepływ jednorodnych informacji w ramach każdego departamentu i każdej komórki naszej firmy zminimalizuje ryzyko jakichkolwiek nieporozumień, wąskich gardeł czy słabej organizacji procesów biznesowych. 

Integracja systemów firmy kluczem do jednorodności danych i rozwoju

Czy wdrożenie systemu ERP jest możliwe, gdy w naszym przedsiębiorstwie zastosowane zostały już inne systemy wspierające efektywność procesów biznesowych? 

Jak wiadomo, wdrożenie i utrzymywanie systemów MES, CRM i wielu innych również kosztuje, co może zniechęcić kierownictwo do inwestycji w kolejny, powielający w pewnym znaczeniu funkcjonalności już istniejących narzędzi. Na szczęście ERP to system, który w asyście doświadczonych konsultantów może być skutecznie zintegrowany z innymi, istniejącymi już w organizacji systemami wspierania efektywności. Dzięki integracji zagwarantujemy sobie jednorodność i znaczne zwiększenie efektywności na praktycznie każdym polu. 

Jak przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

Wdrożenie tak zaawansowanego systemu, jakim jest ERP to ogromne wyzwanie, dlatego też niezmiernie ważne jest, by nie śpieszyć się zarówno z decyzją o wyborze konkretnego produktu, jak i samym wdrożeniem. Przede wszystkim przedsiębiorstwo musi zdefiniować cele i potrzeby, które zostanę zrealizowane z pomocą systemu ERP. 

Dopiero wtedy możemy przejść do etapu identyfikowania wymagań, jakie nasz system ERP powinien spełniać. Gdy komplet wymagań zostanie spisany, pora na porównanie rozwiązań dostępnych na rynku i decyzję, która z ofert w najlepszy sposób zrealizuje potrzeby organizacji. 

Skuteczne wdrożenie systemu ERP z https://mindbox.pl/pl/erp/ nie może obyć się bez doświadczonych konsultantów, którzy na czas wdrożenia będą ściśle współpracować zarówno z kierownictwem firmy, jak i innymi pracownikami, odpowiedzialnymi za procesy biznesowe zachodzące w organizacji. Konsultanci zapewnią efektywne wykorzystanie funduszy UE na wdrożenie ERP, co jest doskonałym argumentem za realizacją tej inwestycji. 

ERP – jakie korzyści dla firmy? 

Jakie korzyści czekają na organizację, która wdroży system klasy ERP? Przede wszystkim integracja procesów biznesowych realizowana w ramach różnych działów firmy, która nie jest możliwa bez wykorzystania tak rozwiniętego oprogramowania. Dzięki ERP i jednej bazie danych wszyscy pracownicy będą operować na tych samych danych, co przełoży się na efektywność przepływu informacji i zwiększenie wydajności realizowania zadań. 

System ERP, dzięki modułowej budowie gwarantuje nam skalowalność, co szczególnie przyda się w przypadku organizacji rozwijających się i poszukujących nowych rynków zbytu. W końcu ERP to narzędzie nieocenione w pracy kadry zarządczej – dostęp do wielu istotnych danych realnie wspiera procesy decyzyjne, od których często zależy los firmy. 

Oceń post

Dodaj komentarz