Ile wat ma koń mechaniczny? Przeliczanie KM na W

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

ile wat ma koń mechaniczny

O ile nikt się nie dziwi kiedy wyrażamy moc kotła w jednostkach pracy, tak wyrażanie mocy silnika samochodu spowodowałoby lekkie zakłopotanie. Jeden i drugi przypadek tak naprawdę dużo się nie różni. Chcesz wiedzieć jak dokonać konwersji tych jednostek? Przeczytaj nasz artykuł pt. “Ile wat ma koń mechaniczny?”

Czym jest Wat?

Wat (symbol: W) jest jednostką pochodną mocy i strumienia energii w układzie SI (Międzynarodowy Układ Jednostek). Jest definiowany jako 1 dżul na sekundę i służy do ilościowego określenia szybkości transferu energii. 

Wat pochodzi od szkockiego wynalazcy – Jamesa Watta. Pierwszej definicji jednostka doczekała się w 1882 roku, zaprezentowana przez Williama Siemensa na pięćdziesiątym drugim kongresie Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Nauki. Pierwotna definicja była stosowana w ramach istniejącego systemu jednostek. W 1908 zdefiniowano na nowo „międzynarodowe” definicje, przy czym definicja Siemensa została przyjęta jako międzynarodowy wat. Była ona używana aż do 1948 roku, kiedy Generalna Konferencja Miar i Wag przedefiniowała wat na jednostki bezwzględne, używając jedynie masy, czasu i długości. 1 wat bezwzględny jest równy 1.00019 watów międzynarodowych. Wat absolutny został przyjęty jako jednostka mocy w układzie SI w 1960 roku.

Jako jednostka mocy będąc pochodną układu SI, wat we wszystkich jego wielokrotnościach i podwielokrotnościach jest używany w wielu zastosowaniach na całym świecie. Począwszy od transmisji radiowej, po zastosowanie w przemyśle elektroenergetycznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyrażać moc mechaniczną (np. silnika spalinowego, elektrycznego), prędkość emisji energii (np. moc głośnika) lub pracę wykonywaną przez energię elektryczną (np. moc czajnika). Wata jako jednostki mocy nie należy mylić z jej odpowiednikiem energetycznym, watogodziną i wszystkimi jej wielokrotnościami / podwielokrotnościami.

Czym są konie mechaniczne?

Moc jednostkowa (symbol: KM) jest jednostką miary mocy w układzie MKS. Po wprowadzeniu układu SI, konie mechaniczne zostały zastąpione watem. 

Termin koni mechanicznych został przedstawiony pod koniec XVIII wieku przez Jamesa Watta w celu porównania mocy silników parowych z mocą koni pociągowych. Watt nie był pierwszą osobą, która porównywała moc koni do silników. Już w 1702 roku, Thomas Savery odwoływał się do koni opisując moc silnika. Uważa się, że na tej teorii Watt wprowadził ten termin w celu określenia mocy swojego silnika parowego. W późniejszym czasie termin został rozszerzony, aby objąć inne rodzaje mocy wyjściowej. W ten sposób między innymi powstały pomiary mocy imperialnej i metrycznej. 

  • hp(I) ≈ 745,7 𝑊  = 550 ft·lbf/s (jednostka imperialna)
  • hp(M) = 735,49875 𝑊 = 75 kgf·m/s (jednostka metryczna)
  • hp(E) = 746 𝑊 (moc silnika elektrycznego)
  • hp(S) = 9812,5 𝑊 (moc kotła)

Moc kotła jest używany do oceny kotłów parowych i jest równoważny z 34,5 funtami wody odparowanej na godzinę przy 212 stopniach Fahrenheita lub 9809,5 watów.

Ile koni mechanicznych ma wat?

Przeliczanie konie mechanicznych na waty i na odwrót jest dosyć skomplikowane jeśli mielibyśmy podstawać wszystkie wartości początkowe do wzorów. Odpowiadając jednak na pytanie: “Ile koni mechanicznych ma wat?”, to:

  • Stosując miarę metryczną, 1 W jest równy 0,0013596216 koni mechanicznych.

Jak przeliczyć waty na konie mechaniczne? 

W tym celu najlepiej użyć wyprowadzonej już wartości i ewentualnie pomnożyć przez daną liczbę. Przeliczanie 15 W na konie mechaniczne wygląda następująco: 

15 W = 15 * 0,0013596216 = 0,0203943243 KM

Wat [W]Konie mechaniczne [KM]
1 W0,0013596216 KM
2 W0,0027192432 KM
3 W0,0040788649 KM
5 W0,0067981081 KM
10 W0,0135962162 KM
20 W0,0271924323 KM
50 W0,0679810809 KM
100 W0,1359621617 KM
1000 W1,3596216173 KM
10 kW13,596216173 KM
Tabelka przeliczeniowa W na KM

 

Ile wat ma koń mechaniczny?

Przeliczanie konie mechanicznych na waty i na odwrót jest dosyć skomplikowane jeśli mielibyśmy podstawać wszystkie wartości początkowe do wzorów. Odpowiadając na pytanie: “Ile wat ma koń mechaniczny?”, to:

  • Stosując miarę metryczną, 1 koń mechaniczny jest równy 735,49875 W.

Jak przeliczyć konie mechaniczne na waty?

W tym celu najlepiej użyć wyprowadzonej już wartości i ewentualnie pomnożyć przez daną liczbę. Przeliczanie 10 koni mechanicznych na waty, wygląda następująco:

10 KM = 10 * 735,49875 = 7 354,9875 W 

Konie mechaniczne [KM]Wat [W]
1 KM735,50 W
20 KM14 709,98 W
50 KM36 774,94 W
100 KM73 549,88 W
120 KM88 259,85 W
150 KM110 324,81 W
200 KM147 099,75 W
300 KM220 649,63 W
450 KM330 974,44 W
600 KM441 299,25 W
Tabelka przeliczeniowa KM na W
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz