1 Kelwin – ile to stopni Celsjusza, Fahrenheita?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

1 kelwin ile to stopni celsjusza

Kelwin jest jednostką temperatury w układzie SI, a także jest jedną z siedmiu podstawowych jednostek SI. Jest podstawową jednostką miary temperatury w krajach stosujących jednostki imperialne jak np. Anglia, czy Stany Zjednoczone. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat skali temperatury w Kelwinach i jak przekonwertować jednostki, przeczytaj nasz artykuł pt. “1 Kelwin – ile to stopni Celsjusza?”.

Czym jest skala temperatury Kelvina?

Skala temperatury Kelvina to skala temperatury, w której początkiem jest zero absolutne, poniżej którego temperatury nie istnieją. Zero bezwzględne, zwane również 0 K, znane jest jako temperatura, w której energia molekularna jest minimalna i wynosi -273°C w skali temperatury Celsjusza. Jednak fizycznie wielkości temperatury Kelvina i stopni temperatury Celsjusza są takie same. Dlatego temperatura zamarzania i wrzenia wody według skali Celsjusza wynoszą odpowiednio 0 °C i 100 °C, a według skali Kelvina wynoszą odpowiednio 273,15 K i 373,15 K. 

Należy zauważyć, że ta skala nie obejmuje użycia symbolu stopni, a jedynie wielkiej litery K. Skala temperatury Kelvina została nazwana na cześć Williama Thomsona Kelvina, brytyjskiego matematyka, który zaproponował ją w 1848 roku.

Jak przekonwertować Kelvina na Celsjusza?

Skale temperatury Celsjusza i Kelvina należą do dwóch powszechnie stosowanych i akceptowanych skal. Często termometry posiadają jedną skalę z zaznaczonymi wartościami zarówno w Celsjuszach jak i Kelvinach.

Zwróć uwagę, iż wzrost wartości temperatury o jeden stopień na skali temperatury Celsjusza jest równa wartości jednego stopnia na skali Kelvina. Oznacza to, że zmiana lub różnica temperatur jest taka sama na obu tych skalach. Dzięki tej właściwości zamiana Kelvinów na stopnie Celsjusza jest bardzo łatwa. Dana temperatura w °C jest równa temperaturze w K minus wartość 273,15. Daje to wzór przedstawiony poniżej.

C = K – 273,15

K = C + 273,15

1 Kelwin ile to stopni Celsjusza?

porównanie temperatur 1 Kelwin

Odpowiedź na tytułowe pytanie: “1 Kelwin ile to stopni Celsjusza?” jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ zależy pod jakim kątem to rozpatrujemy. Co do zasady, 1 Kelwin jest równy -272,15 stopni Celsjusza. Pamiętaj jednak, że wzrost na skali Kelwina o 1 Kelwin wartość powoduje wzrost temperatury o taką samą wartość w skali Celsjusza, czyli o 1 stopień Celsjusza.

  • 1 Kelwin to -272,15 stopni Celsjusza,
  • 2 Kelwiny to -271,15 stopni Celsjusza,
  • 3 Kelwiny to -270,15 stopni Celsjusza,
  • 273,15 Kelwiny to 0 stopni Celsjusza,
  • 283,15 Kelwiny to 10 stopni Celsjusza,
  • 303,15 Kelwiny to 30 stopni Celsjusza,
  • 373,15 Kelwiny to 100 stopni Celsjusza,

Ile wynosi 1 Kelwin w stopniach Fahrenheita?

Co do zasady, 1 Kelwin to -457,87° F.

Pamiętaj jednak, że wzrost temperatury o 1 K nie będzie powodować wzrostu o -457,87° F na skali Fahrenheita, tylko o 1,8° F. Wzór na konwersję, to temperatura T w stopniach Fahrenheita (°F) jest równa temperaturze T w kelwinach (K) razy 9/5, minus 459,67, czyli:

(°F) = (K) × 9/5 – 459,67

KelwinFahrenheit
0 K-459,67° F
1 K-457,87° F
273,15 K32° F
303,15 K86° F
373,15 K212° F
Tabela konwersji temperatury skali Kelwin do Fahrenheita.

Czym jest zero absolutne?

Znaczenie zera absolutnego jest następujące.

Zero bezwzględne odnosi się do najniższej możliwej temperatury, przy której żaden obiekt nie jest dalej zimniejszy i żadna ilość energii cieplnej nie jest obecna w danej substancji. Zero absolutne to punkt, w którym wszystkie podstawowe cząstki obecne w przyrodzie mają tendencję do posiadania minimalnego ruchu wibracji i zatrzymywania jedynie ruchu cząstek wywołanych energią punktu zerowego i mechaniki kwantowej. 

Zgodnie z umowami międzynarodowymi zero bezwzględne jest również określane jako 0 Kelvin według skali temperatury Kelvina. Skala temperatury Kelvina jest bezwzględną skalą temperatury. Wartość 0 K to -273,15 °C na skali temperatury Celsjusza.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz