1 jard ile to metrów, stóp, cali, centymetrów, milimetrów?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

jard ile to metrów

Jard jest prawnie podstawową jednostką długości w brytyjskim i amerykańskim systemie zwyczajowym. Wszystkie inne brytyjskie imperialne i amerykańskie zwyczajowe jednostki długości są definiowane bezpośrednio lub pośrednio w postaci jardów. Inżynieria amerykańska, kiedy nie używa systemu metrycznego, jak to często bywa, do do określania mniejszej długości używa stopy jako podstawowej jednostki długości. Jeden jard równy jest trzem stopom lub 36 calom. W przypadku układu SI, wymiar ten podawany jest w pewnych rozbieżnościach, lecz istnieje także standard międzynarodowy. Zapraszamy do artykułu pt. “1 jard ile to metrów, stóp, cali, centymetrów, milimetrów?”, a dowiesz się ile wynosi 1 jard w różnych jednostkach i jak go obliczyć!

Jard ile to metrów (m)?

Metr (oznaczenie: m) to podstawowa jednostka długości w układach miar takich jak SI, MKS, MKSA, czy MTS. Swojej pierwszej definicji, metr doczekał się w 1795 roku, lecz jego historia sięga znacznie dalej. Oficjalnie stosujemy wersję, która mówi o tym, że jest to odległość, którą pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

Odpowiedzmy jednak na nurtujące nas pytanie: 1 jard ile to metrów?

 • 1 jard to 0,9144 m

Ile jard ma stóp (ft)?

Stopa (ft) jest jednostką miary nawiązującą do długości przeciętnej stopy człowieka. W krajach brytyjskich i Ameryce jest bardzo często występującą miarą i jest częściej stosowana w przypadku określania wymiarów mniejszych rzeczy niż jard.

Odpowiedzmy zatem na pytanie: ile jard ma stóp?

 • Wynika to z definicji. 1 jard to inaczej 3 stopy.

Ile jard ma cali (‘)?

Cal (z ang. inch, in lub ‘) to pozaukładowa jednostka miary długości pomimo swojej wielkiej popularności. Początkowo jego długość odpowiadała potrojonej długości ziarna jęczmienia, lecz według najnowszej definicji odpowiada on 1/12 stopy, czyli 2,54 cm. Choć w Polsce stosujemy ją głównie do określania przekątnej ekranu, tak w krajach stosujących jednostki imperialne, każda mała rzecz jest wyrażana właśnie w calach.

Odpowiedzmy zatem na pytanie: ile jard ma cali?

 • 1 jard to inaczej 36 cali (zgodnie z tym, że 1 stopa to 12 cali). 

Ile jard ma centymetrów (cm)?

Centymetr (cm) jest podstawową jednostką miary długości w układzie miar CGS, jest także podwielokrotnością metra. Stosujemy go w życiu codziennym, do określania wymiarów małych przedmiotów. Choć definicja centymetra została ściśle uregulowana, to ciekawostką jest, że wczesna wersja nawiązywała do długości przeciętnego paznokcia u kciuka.

Odpowiedź na pytanie: Ile jard ma centymetrów, to:

 • 1 jard to 91,44 centymetrów (cm).

Ile jard ma milimetrów (mm)?

Milimetr (mm) jest pozaukładową jednostką miary, jest także podwielokrotnością metra. Tą jednostkę stosujemy w przypadku określania precyzyjnych wymiarów bardzo małych przedmiotów, najczęściej w zakresie od 1 do 10 mm, czyli od 0,1 do 1 cm.

Ile jard ma milimetrów?

 • 1 jard ma 9144 milimetrów (mm).

Jaką powierzchnię ma jard kwadratowy (yr²)?

Powierzchnia wyrażona w jardach kwadratowych może być przede wszystkim stosowana do określania powierzchni działek, czy nawet mniejszych miejscowości. Jard kwadratowy oznacza obszar o wymiarach 1 jarda długości x 1 jarda szerokości.

 • 1 yr² to 0,01 a,
 • 1 yr² to 0,84 m²,
 • 1 yr² to 9 ft²,
 • 1 yr² to 1 296 in²,
 • 1 yr² to 8 361,27 cm²,
 • 1 yr² to 836 127,39 mm².

Jaką objętość ma jard sześcienny (yr³)?

Jard sześcienny to jedna z miar stosowanych w Ameryce do wyrażania objętości. Objętość to miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało. W tym przypadku, najlepiej to sobie zobrazować na podstawie sześcianu o wymiarach 1 yr długości / szerokości x 1 yr wysokości x 1 yr głębokości.

 • 1 yr³ = 0,9144 m * 0,9144 m * 0,9144 m = 0,76 m³
 • 1 yr³ = 4,81 baryłki
 • 1 yr³ = 27 ft³
 • 1 yr³ = 201,97 galonów
 • 1 yr³ = 9,144 dm * 9,144 dm * 9,144 dm = 764,55 dm³ = 764,55 litrów
 • 1 yr³ = 46 656 in³

Podsumowanie

Jard w różnych postaciach jest obecny w życiu każdego Anglika i Amerykanina. Pomimo, że nie stosujemy tej miary na codzień, to warto pamiętać wiedzieć orientacyjnie jaką jednostką jest jard.

 • 1 yr to 0,9144 m,
 • 1 yr to 3 ft,
 • 1 yr to 36 in,
 • 1 yr to 91,44 cm,
 • 1 yr to 9144 mm,
 • 1 yr² to 0,84 m²,
 • 1 yr² to 9 ft²,
 • 1 yr³ to 0,76 m³
 • 1 yr³ to 4,81 baryłki,
 • 1 yr³ to 201,97 galonów.
5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz