Jak automatycznie wyłączyć komputer?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

Jak automatycznie wyłączyć komputer

Niekiedy musimy poczekać z wyłączeniem komputera, ponieważ coś ściągamy z Internetu, instalujemy lub po prostu często zapominasz wyłączyć komputer. Możesz skorzystać z tej funkcji także w przypadku automatycznego wyłączenia komputera jeśli musisz wyjść z domu, a Twoje dziecko ma pozwolenie na komputer jedynie na określony czas. W tym poradniku pokażemy Wam jak automatycznie wyłączyć na co najmniej dwa różne sposoby. Wszystkie funkcje dostępne są bez instalowania dodatkowego oprogramowania.


Jak automatycznie wyłączyć komputer za pomocą wiersza poleceń?

 1. Klikamy “Start” (ikonkę Windows) na pasku zadań,
 2. Wpisz od razu “cmd” i wciśnij enter.
 3. W otwartym wierszu poleceń wpisz polecenie np. “shutdown -s -t 3600”. Przy czym wartość 3600 oznacza liczbę sekund, po których komputer zostanie automatycznie wyłączony,
 4. Wciśnij “enter’,

Od razu zostanie wyświetlony komunikat, a po ustawionym przez nas czasie komputer automatycznie się wyłączy. Okienko można zamknąć lub poczekać na jego zniknięcie. Nie powoduje to żadnego opóźnienia w odliczaniu ustawionego czasu. 


Jak przerwać automatyczne wyłączenie?

Jeśli chcemy, aby komputer nie wyłączył się po ustalonym czasie, wypełnij poniższą instrukcję:

 1. Klikamy “Start” (ikonkę Windows) na pasku zadań,
 2. Wpisz od razu “cmd” i wciśnij enter,
 3. W okienku wpisujemy polecenie shutdown -a,
 4. Wciśnij enter.

Zostaniemy poinformowani o anulowaniu automatycznego wyłączenia komputera w kolejnym okienku. 


Automatyczne wyłączanie komputera za pomocą harmonogramu zadań

Narzędziem o dużo większej funkcjonalności i możliwości konfiguracji planowania wyłączania komputera jest Harmonogram zadań. Umożliwia ustawienie powtarzalnych zadań do wykonania przez komputer. 

 1. Klikamy “Start” (ikonkę Windows) na pasku zadań,
 2. Wpisz “harmonogram zadań”, 
 3. Wybierz opcję “Utwórz zadanie podstawowe” (po prawej stronie),
 4. Wpisz “Nazwę zdarzenia” i kliknij “dalej”,
 5. Ustaw “Wyzwalacz” (kiedy ma być uruchamiane działanie np. jednorazowo, codziennie, po zarejestrowaniu danego zdarzenia),
 6. W zakładce “Akcja” wybierz opcję “Uruchom program”,
 7. Wciśnij “przeglądaj” i w lokalizacji “C:\Windows\System32\” wpisz i wyszukaj “Shutdown.exe”. 
 8. Potwierdź wybór klikając “Otwórz”, a następnie “Dalej”.

Gotowe! To już koniec konfiguracji. W dowolnym momencie możesz zarządzać zaplanowanym harmonogramem. 

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz