Jak napisać pismo przewodnie – przykłady + darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

pismo przewodnie wzór

‍Pismo przewodnie, zwane również listem przewodnim, to krótki dokument towarzyszący innym materiałom. Jest ono używane, gdy konieczne jest uzupełnienie przesłanych dokumentów lub gdy potrzebne jest pisemne potwierdzenie ich wysłania. Pismo przewodnie ma również na celu wyrażenie szacunku i uprzejmości nadawcy wobec odbiorcy.

Czym jest pismo przewodnie?

Pismo przewodnie jest krótkim listem, który ma na celu przekazanie ważnej informacji lub żądania do odbiorcy. Może być wysyłane do różnych instytucji, firm lub osób prywatnych. Jego głównym celem jest ułatwienie odbiorcy zrozumienia treści przesłanych dokumentów oraz zapewnienie dodatkowych informacji z nimi związanych.

Dlaczego warto napisać pismo przewodnie?

Pisanie pisma przewodniego to nie tylko formalny wymóg, ale również wyraz szacunku i uprzejmości. To jeden z pierwszych kontaktów, jakie ustanawiamy z odbiorcą i ma kluczowe znaczenie w budowaniu pierwszego wrażenia. Niezależnie od tego, czy wysyłamy swoje dokumenty do potencjalnego pracodawcy, instytucji publicznej czy partnera biznesowego, dobrze napisane pismo przewodnie może zrobić ogromną różnicę.

Po pierwsze, pismo przewodnie to doskonała okazja, aby przedstawić swoje intencje. Możemy w nim opisać dlaczego zainteresowaliśmy się daną ofertą pracy lub dlaczego wybieramy tę konkretną instytucję. Wyjaśniając swoje motywacje, pokazujemy, że jesteśmy świadomi, co nas interesuje i jakie cele chcemy osiągnąć. Jest to ważne, ponieważ daje odbiorcy odczucie naszej pewności siebie i zdecydowania.

Po drugie, pismo przewodnie to idealne miejsce, aby wyjaśnić załączone dokumenty. Często przesyłamy CV, listy referencyjne czy inne ważne dokumenty. W pismie przewodnim możemy krótko opisać ich treść i znaczenie. Dzięki temu odbiorca ma pełniejszy obraz naszych kompetencji i doświadczenia zawodowego. Dowiaduje się, dlaczego warto poświęcić czas na zapoznanie się z załączonymi dokumentami i jakie korzyści z tego będą miały.

Po trzecie, dobrze napisane pismo przewodnie może wzbudzić zainteresowanie odbiorcy. Odpowiednio dobrane słowa i treść przemyślana pod kątem oczekiwań i potrzeb adresata mogą sprawić, że odbiorca będzie chciał przeczytać więcej. Kiedy pismo przewodnie wyróżnia się jakością i profesjonalizmem, z pewnością przyciąga uwagę i zwiększa szanse na dalszą współpracę. W końcu, jeśli odbiorca widzi, że poświęciliśmy czas i wysiłek na napisanie starannego pisma przewodniego, prawdopodobnie postrzega nas jako poważnego i zaangażowanego kandydata.

Warto napisać pismo przewodnie, ponieważ jest ono kluczowym elementem naszej komunikacji z odbiorcą. Daje nam szansę na przedstawienie swoich intencji, wyjaśnienie załączonych dokumentów i zainteresowanie odbiorcy. Pismo przewodnie jest również wyrazem naszego szacunku i uprzejmości. Warto poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby stworzyć profesjonalny i przekonujący dokument, który wyróżni nas spośród innych i zbuduje pozytywne pierwsze wrażenie.

Jak napisać pismo przewodnie?

Napisanie skutecznego pisma przewodniego może wymagać pewnej wiedzy i umiejętności. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby napisać dobre pismo przewodnie:

  • Wstęp. Rozpocznij pismo przewodnie od uprzejmego zwrotu grzecznościowego, w którym zwrócisz się do konkretnego adresata. Możesz użyć zwrotów takich jak “Szanowny Panie/Pani” lub “Drogi/a”.
  • Cel pisma. W następnym akapicie przedstaw cel swojego pisma. Wyjaśnij, dlaczego piszesz i jakie dokumenty przesyłasz w załączeniu. Możesz również podać krótki opis treści załączonych dokumentów.
  • Informacje dodatkowe. W tej części pisma możesz zamieścić wszelkie dodatkowe informacje, które uważasz za istotne. Może to być wyjaśnienie pewnych kwestii, prośba o odpowiedź w określonym terminie lub zapewnienie o gotowości do udzielenia dalszych informacji.
  • Zakończenie. Zakończ pismo przewodnie przyjaznym zwrotem grzecznościowym, takim jak “Z poważaniem” lub “Serdecznie pozdrawiam”. Podpisz się pod pismem, używając swojego imienia i nazwiska oraz podaj swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail.

Przykłady pism przewodnich

Pismo przewodnie do sądu – wzór

Miejscowość, data
Imię i nazwisko nadawcy
Adres nadawcy
Imię i nazwisko odbiorcy
Adres odbiorcy

Szanowny Sądzie,
W odpowiedzi na pismo z dnia [data], przesyłam niniejsze dokumenty w celu wsparcia mojej sprawy [opis sprawy]. Proszę o uwzględnienie tych materiałów podczas rozpatrywania mojej sprawy.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Pismo przewodnie do urzędu – wzór

Miejscowość, data
Imię i nazwisko nadawcy
Adres nadawcy
Nazwa urzędu
Adres urzędu


Szanowni Państwo,
W związku z prowadzoną przez Państwa instytucję sprawą [opis sprawy], przesyłam w załączeniu niezbędne dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu tej kwestii. Proszę o przemyślane rozpatrzenie tej sprawy i udzielenie mi informacji na jej temat.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]

Czy pismo przewodnie musi być podpisane?

Pismo przewodnie zazwyczaj powinno być podpisane, aby wyrazić autentyczność i odpowiedzialność nadawcy. Podpis może być wykonany odręcznie lub maszynowo, jednak zaleca się, aby był czytelny i łatwy do odczytania. Istnieją również sytuacje, kiedy pismo przewodnie może być podpisane cyfrowo za pomocą specjalnych technologii, takich jak podpis elektroniczny.

Podsumowanie

Pismo przewodnie jest ważnym elementem komunikacji pisemnej, który umożliwia przekazanie istotnych informacji wraz z innymi dokumentami. Pamiętaj, aby pisać je z szacunkiem i uprzejmością, a także dostosować treść do konkretnego adresata i celu pisma. Wykorzystaj nasze przykłady jako punkt wyjścia i dostosuj je do swoich indywidualnych potrzeb. Powodzenia w pisaniu pism przewodnich!

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz