Komplet czy kąplet? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

komplet czy kąplet

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: komplet czy kąplet? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: komplet czy kąplet?

jak się pisze

komplet

jak się nie pisze

kąplet

Wśród wymienionych powyżej słów, prawidłową pisownią jest: komplet. Słowo to jest zapożyczeniem z języka francuskiego, które brzmi “complet”, a w języku łacińskim jest to “completus”. Zgodnie z zasadą dotyczących zapożyczeń, należy je pisać zgodnie z ich oryginalną formą. Istnieje co prawda jeszcze inna reguła dotycząca pisowni “ą” w zapożyczeniach, które zostały całkowicie spolszczone, lecz ten wyraz do nich nie należy.

Słowo “kąplet” nie występuje w słowniku ortograficznym ani słowniku języka polskiego i stanowi błąd.

Jaka jest definicja słowa “komplet”?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “komplet” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

komplet
«zbiór elementów stanowiących pewną całość, w której nie brakuje żadnego z nich»
«grupa osób zgromadzonych gdzieś w jakimś celu, wypełniająca wszystkie miejsca»
daw. «grupa uczniów pobierających wspólne lekcje lub korepetycje poza szkołą»
• komplecik

komplety
«w okresie zaborów i podczas okupacji hitlerowskiej: tajne lekcje lub wykłady organizowane dla mniejszych grup uczniów lub studentów »
daw. «lekcje, wykłady poza szkołą, prowadzone grupowo»

kompleta

«część modlitwy brewiarzowej odmawiana na zakończenie dnia, po nieszporach»

Słownik ortograficzny PWN:

kom•plet -etu, -ecie; -etów

Niestety słowo “kąplet” nie ma definicji, gdyż nie występuje w słowniku języka polskiego.

Przykłady użycia

Przykładem użycia słowa “komplet” są poniższe zdania:

  • “Kupiłam to w komplecie z pościelą 50% taniej.”
  • “Oto ostatnia teczka. To już komplet.”
  • “Jeśli Janek do nas dołączy, to będziemy mieli komplet. “
  • “No i znowu jesteśmy w komplecie! Cieszę się!”
  • “Na stadionie był komplet kibiców”.

Jakie są synonimy do słowa “komplet”?

Synonim, który możesz używać zamiennie ze słowem “komplet”, to:

  • wszyscy, wszystko, całokształt, ogół
  • komplecik, zbiór, zestaw, kompleks, pakiet, koszyk, kolekcja, bateria, paleta, seria, †garnitur
5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz