Pomóc czy pomuc? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

pomóc czy pomoc

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Pomóc czy pomuc? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: pomóc czy pomuc?

jak się pisze

pomóc

jak się nie pisze

pomuc, pomódz, pomudz

Wśród wymienionych powyżej słów, prawidłową pisownią jest: pomóc. Słowo to piszemy przez “ó” ze względu na wymianę na “o” w słowie “pomoc”. Zgodnie z zasadą, kiedy w wyrazie lub wyrazie pokrewnym “ó” wymienia się na a,e, lub o, to dane słowo należy zapisać z “ó” zamkniętym.

Natomiast słowo “pomuc” nie występuje w słowniku ortograficznym ani słowniku języka polskiego i stanowi błąd ortograficzny. Z kolei wersje “pomódz” i “pomudz” to także błędy, których występowanie jest związane z wymową.

Jaka jest definicja słowa “pomóc”?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “pomóc” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

pomóc — pomagać
«wziąć udział w pracy jakiejś osoby, aby ułatwić jej tę pracę»
«dokonać jakiegoś wysiłku dla dobra jakiejś osoby, aby jej coś ułatwić lub poratować ją w trudnej sytuacji; też: dać komuś coś»
«przydać się do czegoś»
«przyczynić się do czegoś, ułatwić coś»

Słownik ortograficzny PWN:

pomóc -mogę, -możesz, -mogą; -móż, -móż•cie; -mógł, -mog•ła, -mog•li; -mógł•szy

Niestety słowo “pomuc” nie ma definicji, gdyż nie występuje w słowniku języka polskiego.

Przykłady użycia

Przykładem użycia słowa “pomóc” są poniższe zdania:

  • “Proszę mi pomóc. Jestem bezdomny.”
  • “On nie chciał mi pomóc, bo wcześniej się pokłóciliśmy.”
  • “Czy chcesz mi pomóc z tym zadaniem”
  • “Może chcesz pomóc przy wydawaniu posiłków?”
  • “Nowoczesna medycyna powinna pomóc wielu chorym ludziom”.

Jakie są synonimy do słowa “pomóc”?

Synonim, który możesz używać zamiennie ze słowem “pomóc”, to:

  • dopomóc, wspomóc, usłużyć, wesprzeć, poratować, ulitować się, ułatwić, podziałać na korzyść, utorować drogę, dać komuś oparcie/wsparcie, posłużyć komuś ramieniem, udzielić komuś pomocy, nieść/okazać komuś pomoc, przyjść komuś z pomocą, wyciągnąć pomocną dłoń, oddać/wyświadczyć przysługę, szepnąć słówko
  • odnieść skutek, posłużyć, poskutkować, podziałać, przydać się
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz