Spoza czy z poza? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

spoza czy z poza

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Spoza czy z poza? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: spoza czy z poza?

jak się pisze

spoza

jak się nie pisze

z poza

Wśród wymienionych powyżej wyrażeń, prawidłową pisownią jest: spoza. Jest to przyimek złożony, który piszemy łącznie – tak jak wszystkie, które złożone są z samych przyimków (np. ponad, poprzez, sprzed itd.).

Natomiast słowo “z poza” nie występuje w słowniku ortograficznym ani słowniku języka polskiego i stanowi błąd gramatyczny.

Jaka jest definicja słowa “spoza””?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “spoza“” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

spoza
«przyimek informujący, że ktoś nie należy do grupy osób, instytucji lub organizacji, o której jest mowa, np. Zabiegali o poparcie posłów spoza koalicji.»
«przyimek informujący, że ktoś lub coś pochodzi z miejsca położonego poza danym obszarem, np. Powołano recenzentów spoza Warszawy.»
«przyimek informujący, że obiekt, o którym mowa, przestał być zasłonięty przedmiotem nazwanym przez rzeczownik, np. Słońce wyjrzało spoza chmur.»

Słownik ortograficzny PWN:

spoza (czegoś) <zaimek złożony>

Niestety słowo “z poza” nie ma definicji, gdyż nie występuje w słowniku języka polskiego.

Przykłady użycia

Przykładem użycia słowa “spoza” są poniższe zdania:

  • “Ten człowiek jest spoza kręgu podejrzanych. Można mu zaufać.”
  • “Sara jest spoza naszego miasta, ale będzie chodzić tutaj do szkoły.”
  • “W końcu słońce wyszło spoza tych brzydkich chmur.”
  • “Polacy nie mają już takich ograniczeń w handlu z krajami spoza Europy.”
  • “Ten produkt jest sprowadzany spoza Europy”.

Jakie są synonimy do słowa “spoza”?

Synonim, który możesz używać zamiennie ze słowem “spoza”, to:

  • zza
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz