Manager, menager czy menadżer? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

Manager, menager czy menadżer?

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Manager, menager czy menadżer? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: manager, menadżer czy menager?

jak się pisze

manager, menadżer

jak się nie pisze

menager

Wśród wymienionych powyżej słów, poprawną pisownią jest słowo: manager i menadżer (a także menedżer). Pierwsze z nich – manager jest wersją pierwotną i anglojęzyczną. Kolejne dwa określenia: menadżer oraz menedżer to wersje spolszczone (anglicyzmy) i mają takie samo znaczenie. Z kolei menedżer będzie formą częściej wybieraną przez starsze osoby, ponieważ jest łatwiej wymówić ujednolicone samogłoski (e-e-e), natomiast słowo “menadżer” jest bardziej popularne wśród osób znających język angielski.

Natomiast słowo “menager” nie występuje w słowniku języka polskiego. Budowa tego słowa Prawdopodobnie popełniany błąd w pisowni polega na podobieństwie w wymowie obydwóch wyrazów.

Jaka jest definicja słowa “manager” / “menadżer” ?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “manager” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

manager 
zob. menedżer.
menedżer, menadżer, manager [wym. menedżer, menadżer]1. «osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią»
2. «osoba zajmująca się organizowaniem występów artysty, sportowca, zespołów artystycznych lub sportowych i dbająca o ich interesy»

• menedżerski, menadżerski, managerski • menedżersko, menadżersko • menedżerka, menadżerka • menedżerstwo, menadżerstwo • menedżerować, menadżerować

Słownik ortograficzny PWN:

manager 
-rze; -rzy, -rów; zob. menedżer

Przykłady użycia

Przykładem zastosowania słowa “manager“, “menedżer, “menadżer” mogą być poniższe zdania:

 • “Czy mogę mówić z managerem tego lokalu?”,
 • “Czy mogę rozmawiać z Pana managerem?”
 • “Menadżer powinien być charyzmatyczny i mieć umiejętności zjednywania sobie ludzi”,
 • “Czy czasem rolą managera nie jest zarządzanie stanem magazynu? Dlaczego tu są takie braki?”,
 • “Przyjmujemy aktualnie na stanowisko menedżera”.
 • “W sprawach niecierpiących zwłoki, prosimy o kontakt z managerem”.
 • “Menedżer klubu podjął decyzję o nowych transferach zawodników”.

Jakie są synonimy do słowa “manager”?

Synonimami umożliwiającymi zastąpienie takich słów jak “manager”, “menedżer”, czy “menadżer” są:

 • kierownik,
 • administrator,
 • zarządca,
 • dyrektor,
 • koordynator,
 • szef,
 • boss,
 • zwierzchnik,
 • przełożony,
 • biznesmen,
 • przedsiębiorca,
 • człowiek interesu,
 • właściciel firmy
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz