Przedszkole czy przeczkole? Jak się pisze?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

przedszkole czy przeczkole

Gramatyka, ortografia, stylistyka i typografia w języku polskim to zbiór ponad 1000 reguł, które należy wziąć pod uwagę pisząc poprawny tekst. Nic dziwnego, że mamy tak wiele wątpliwości jak coś poprawnie napisać. Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie jak poprawnie napisać słowo: Przedszkole czy przeczkole? Ponadto przedstawimy definicję słowa o poprawnej pisowni i zastosujemy ją na konkretnych przykładach. Dla osób, które jednak zdecydują się na odpuszczenie zastosowania tej formy, przygotowaliśmy zbiór synonimów do wykorzystania.

Jak się pisze: przedszkole czy przeczkole?

jak się pisze

przedszkole

jak się nie pisze

przeczkole

Wśród wymienionych powyżej słów, poprawną pisownią jest słowo: przedszkole.

Natomiast słowo “przeczkole” nie występuje w słowniku języka polskiego. Prawdopodobnie często popełniany błąd w pisowni tego wyrazów jest błędem językowym i jest spowodowany podobieństwem w wymowie obydwóch wyrazów.

Jaka jest definicja słowa “przedszkole”?

Poniżej przedstawiamy definicję słowa “przedszkole” według słownika języka polskiego PWN oraz słownika ortograficznego PWN.

Słownik języka polskiego PWN:

przedszkole
«placówka wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat»

Słownik ortograficzny PWN:

przed•szkole; -li

Słowo “przeczkole” nie może być zdefiniowane, gdyż stanowi błąd językowy.

Przykłady użycia

Przykładem zastosowania słowa “przedszkole” mogą być poniższe zdania:

  • “Czy myślisz, że to przedszkole jest dobre dla naszego dziecka?”,
  • “Odprowadzisz Zosię? Przedszkole jest tuż za rogiem.”,
  • “Przedszkole organizujesz kiermasz. Upieczemy razem ciasto?”,
  • “Chodziliśmy razem do przedszkola”.

Jakie są synonimy do słowa “przedszkole”?

Niestety słowo “przedszkole”, nie ma żadnych alternatywnych słów do użycia jako synonim.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz