Oznaczenia karetek pogotowia ratunkowego

Mikołaj Mikiciuk

oznaczenie karetek pogotowia ratunkowego

Oznaczenia karetek pogotowia nie są przypadkowe, wszystko jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 października 2020 r.  w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Jeśli jesteście ciekawi jakie oznaczenia karetek pogotowia stosuje się na polskich drogach, koniecznie przeczytajcie poniższy artykuł.

Oznaczenia karetek pogotowia – historycznie

Zanim uchwalono nowy podział oznaczeń karetek pogotowia funkcjonowały wówczas tzw. karetki W (wypadowe) oraz karetki R (reanimacyjne). W roku 2010 podział został ten zreformowany, który z drobnymi zmianami obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Oznaczenia karetek pogotowia – aktualne

Wytyczne co do oznaczenia karetek oraz wymagań dotyczących umundurowania załogi regulowane są poprzez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Wedle przepisów:

 • karetki powinny być koloru białego lub żółtego,
 • na dachu oraz po bokach pojazdu powinno znajdować się logo o średnicy 50 cm,
 • z przodu pojazdu powinien znajdować się nadruk lustrzany “AMBULANS” w barwie czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 22 cm, natomiast z tyłu taki sam o wysokości znaków co najmniej 10 cm,
 • natomiast po bokach karetki powinny znajdować się czerwone litery, które kwalifikują pojazd do konkretnych zadań. Powinny znaleźć się one w okręgu o średnicy 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm.

Podstawowe oznaczenia karetek pogotowia

 • Oznaczenia karetek literką “S” – są to pojazdy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, które używa się w sytuacji zagrożenia życia. W tego typu pojazdach musi znajdować się lekarz o określonej przez prawo specjalizacji. 
 • Oznaczenia karetek literką ‘P” – są to pojazdy z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego. Na pokładzie karetki nie ma lekarza, jednak znajduje się tam wykwalifikowany ratownik medyczny. Tego typu karetki wysyła się do urazów, wypadków oraz zachorowań, które nie wymagają udziału specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego. 

Oznaczenia karetek pogotowia – państwowa czy prywatna.

Do czasu pojawienia się nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia funkcjonowały ambulanse należące do podmiotów prywatnych, których odróżnić można było od karetek państwowych brakiem Symbolu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Od 1 kwietnia 2019 na polskich drogach mogą jeździć tylko i wyłącznie karetki należące do publicznych podmiotów leczniczych, natomiast karetki od podmiotów prywatnych zostały przejęte przez podmioty publiczne lub świadczą usługi np. transportu sanitarnego. 

Pozostałe oznaczenia karetek pogotowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zastosowano dodatkowe oznaczenia, które mają za zadanie ułatwić klasyfikację karetek.

 • Oznaczenia karetek literką “N” – jest to karetka reanimacyjna, która przeznaczona jest do transportu dzieci poniżej 1 roku życia,
 • Oznaczenia karetek literką “T” – jest to karetka, która służy do przewozu osób poszkodowanych i chorych, nie wymagających ciągłego nadzoru medycznego. Dodatkowo wykorzystywana jest również do transportu narządów, krwi lub do przewozów międzyszpitalnych,
 • Oznaczenia karetek literą “K” – jest to tzw. karetka kardiologiczna, która posiada standardowe wyposażenie, jednak na pokładzie znajduje się lekarz wyspecjalizowany w dziedzinie kardiologii lub specjalistę chorób wewnętrznych;
 • Weterynaryjne – ambulanse tego typu mogą mieć status pojazdów uprzywilejowanych, jednak nie wszystkie takie mają. Występuje ona najczęściej w kolorze żółtym w czerwone paski, natomiast z tyłu znajdują się niebieskie.

Pozostałe oznaczenia karetek pogotowia – czy wszystkie karetki będą żółte?

Aktualnie używane karetki w Polsce występują w kolorze białym lub żółtym, natomiast w planach jest ujednolicenie kolorystyki i wprowadzenie jednego obowiązującego koloru. Od 1 stycznia 2028 planowane jest, aby funkcjonowały tylko i wyłącznie karetki w kolorze żółtym. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić żółte karetki ponieważ takie karetki funkcjonują w większości krajów Unii Europejskiej, jak pamiętamy podobną zmianę przechodziła flota policyjna. Oprócz ujednolicenia karetek, planowane jest również ujednolicenie umundurowania załogi ratownictwa medycznego. Dodatkowo w planach jest zaprojektowanie nowego loga Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Oznaczenia karetek pogotowia według Polskiej Normy PN-EN 1789:2008 

Poza Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w polskich przepisach istnieje również Norma PN-EN 1789:2008 ,,Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe”. Zawarte są tam wymagania dotyczące wyposażenia, konstrukcji oraz innych wymagań dotyczących podzespołów pojazdu, które zwać można ambulansem. Wyróżnić można karetkę:

 • Typu A – karetka służąca do transportu pacjentów, których życie nie jest zagrożone. Wśród kartek typu A, wyróżniamy karetkę typu A1, która służy do transportu 1 pacjenta oraz A2, która służy do transportu większej ilości pacjentów,
 • Typu B – karetka ratunkowa z wyposażeniem do transportu, monitorowania pacjentów oraz podstawowego leczenia,
 • Typu C – jest to najbardziej zaawansowana karetka tzw. ruchomy pojazd intensywnej opieki. Został tak stworzony, aby umożliwić transport osób wymagających zaawansowanego leczenia i ciągłego monitoringu.

Oznaczenia na umundurowaniu personelu

Rozporządzenie Ministra zdrowia oprócz oznaczeń karetek pogotowia reguluje również oznaczenia dotyczące ubioru zespołu ratownictwa medycznego. Oznaczenia uzależnione są od pełnionej funkcji osoby należącej do zespołu ratownictwa medycznego – odpowiednie naszywki z przodu oraz z tyłu w kolorze czarnym lub granatowym na materiale odblaskowym lub na taśmie samoprzylepnej z nazwą funkcji:

 • LEKARZ,
 • PIELĘGNIARKA LUB PIELĘGNIARZ,
 • RATOWNIK MEDYCZNY.

Więcej wymagań znajdziecie w poniższym rozporządzeniu:

Link do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102091382
Oceń post

Dodaj komentarz