Umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy

Tak jak w przypadku zakupu samochodu, zakup przyczepy samochodowej lub przyczepy kempingowej musi być udokumentowany dowodem sprzedaży. O ile jest w Internecie pełno umów, tak zapewne jesteś ciekawy, czy istnieje taka specjalnie przygotowana dla przyczep. Czy czymś się od siebie różnią? Na co zwrócić uwagę kupując przyczepę i jak ją zarejestrować? Odpowiemy w tym artykule! Pobierzesz także takie dokumenty jak umowa kupna-sprzedaży przyczepy samochodowej za darmo!

Po co umowa kupna-sprzedaży przyczepy?

Przede wszystkim umowa kupna-sprzedaży przyczepy jest wręcz niezbędna do przeniesienia własności na drugą osobę. Oczywiście o ile sprzedający nie jest firmą i nie ma możliwości wystawienia faktury. Innymi słowy – dla kupującego stwierdza jej nabycie, a dla sprzedającego – jej zbycie. Umowa, dla swej ważności musi być sporządzona na piśmie, w dwóch egzemplarzach – dla każdej ze stron. 

Od momentu podpisania umowy, każda ze stron zyskuje prawa i obowiązki. Nowy właściciel zyskuje prawo do posługiwania się nabytkiem, natomiast ciąży na nim obowiązek przerejestrowania przyczepy w ciągu 30 dni (aktualnie ten obowiązek został wydłużony do 180 dni), ubezpieczenia OC, a także spełnienia warunków homologacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów dopuszczających pojazd do ruchu. Natomiast były właściciel ma prawo do zgłoszenia jej zbycia, aby nie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku kiedy byłaby ona wykorzystana do przestępstwa lub wykroczenia (np. mandat). 

Podatek PCC-3 od nabycia przyczepy

W przypadku kiedy wartość rynkowa przyczepy przekracza 1000 zł, należy wypełnić deklarację PCC-3 w urzędzie skarbowym i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 2% wartości rynkowej. Jako podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę, za którą kupiliśmy pojazd, jednakże urząd skarbowy ma prawo do weryfikacji tej informacji w oparciu o wycenę według katalogów pojazdów. Na dopełnienie formalności mamy 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.  

Kupujący jest zwolniony z opłaty od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży w oparciu o fakturę VAT lub VAT-marża lub podatnik jest zwolniony z uiszczenia opłaty. 

Umowy kupna-sprzedaży przyczepy – o czym pamiętać?

Dokonująć zakupu lub sprzedaży w oparciu o umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. 

Zweryfikuj drugą stronę

Sporządzając umowę należy zweryfikować dane właściciela pojazdu porównując dokument tożsamości z dokumentami własności. Jeśli sprzedawca nie jest wpisany do dowodu rejestracyjnego, musi przedstawić dokument stwierdzający jego własność w oryginale. W przeciwnym wypadku odstąp od zakupu, gdyż może się okazać, że osoba jedynie przywłaszczyła sobie dany pojazd, a nie jest jego właścicielem. 

Porównaj pojazd z dowodem rejestracyjnym

W dokumencie rejestracyjnym powinieneś znaleźć takie parametry jak marka, model przyczepy, numer rejestracyjny i co najważniejsze – numer identyfikacyjny (VIN). Koniecznie sprawdź, czy przedstawiony dokument jest właściwy dla danego pojazdu. Nie trudno tutaj także o wyłudzenia w tym zakresie.

Informacje dotyczące rozliczeń

Podpisując umowę i rozliczając się gotówką sprawdź koniecznie treść zapisu dotyczącego płatności. Jeśli nie ma tam informacji o tym, że sprzedawca podpisując umowę kwituje odbiór gotówki, poproś go o pokwitowanie przyjęcia pieniędzy w dowolnym miejscu na umowie pisząc: “Kwituję odbiór gotówki w wysokości …… zł” wraz z własnoręcznym, czytelnym podpisem.

Sprawdź ubezpieczenie OC

Przed wyruszeniem w trasę sprawdź, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC. Jeśli nie, zadbaj o tzw. “ubezpieczenie komisowe” trwające 30 dni. Umożliwi Ci to legalne poruszanie się z przyczepą.

W umowie można zastrzec, iż dotychczasowe ubezpieczenie przechodzi na kupującego albo kupujący nie nabywa prawa do dotychczasowo zawartej polisy. Aktualnie zawarte umowy OC w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu ulegają rozwiązaniu z upływem okresu, na który polisa została zawarta. Ubezpieczenie po zakupie przyczepy zatem trwa nadal, chyba, że nowy właściciel wypowie ją na piśmie.   

Jak zarejestrować przyczepę?

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy zobowiązuje do zgłoszenia nabycia w urzędzie miasta. Rejestracji przyczepy dokonuje na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela lub siedzibę prowadzenia firmy. Podczas rejestracji przyczepy wydaje się:

 • dowód rejestracyjny,
 • zalegalizowaną tablicę rejestracyjną,

Do rejestracji przyczepy w niezbędne będzie posiadanie posiadanie: 

 • prawidłowo wypełnionej umowy sprzedaży przyczepy albo faktura zakupu,  
 • karta pojazdu (o ile została wydana); 
 • dowód rejestracyjny, 
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwolnienia pojazdu z homologacji, 
 • tablica rejestracyjna,
 • wniosek o rejestrację, 
 • dowód tożsamości, 

Rejestracji może dokonać współwłaściciel lub osoba posiadająca pełnomocnictwo (jest to usługa odpłatna dodatkowo 17 zł, jeśli osobą uprawnioną jest osoba spoza rodziny). 

Pamiętaj także o zawarciu umowy ubezpieczenia w dniu rejestracji przyczepy! Kary za brak ubezpieczenia nawet za jeden dzień, to 1120 zł! 

Ile kosztuje rejestracja przyczepy?

Oprócz kosztów zakupu przyczepy oraz jej przystosowania do kodeksu ruchu drogowego, należy doliczyć koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem. W większości przypadków koszt rejestracji przyczepy wynosi 121,50 zł, na co składa się: 

 • 54 zł za nowy dowód rejestracyjny,
 • 13,50 zł za pozwolenie czasowe,
 • 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną, 
 • 1,50 zł za opłatę ewidencyjną,
 • 40 zł za nową tablicę rejestracyjną,

Oprócz tego: 

 • jeśli zajdzie konieczność wyrobienia karty pojazdu zostaniemy skasowani dodatkowe 75 zł
 • w przypadku przyczepy przekraczającej DMC powyżej 750 kg, konieczne będzie wykonanie przeglądu w kwocie 50 zł. 

Umowa kupna-sprzedaży przyczepy – pobierz wzór

umowa sprzedaży przyczepy samochodowej

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.8/5 - (13 votes)

Dodaj komentarz