Użycie zastrzeżonego znaku, a program partnerski.

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

zastrzeżony znak

Wiele osób biorących aktywny udział w programach partnerskich zastanawia się, czy użycie znaku zastrzeżonego polecanej firmy nie będzie narażało ich na dotkliwe problemy prawne. W czasach kiedy pokazanie wizerunku złodzieja złapanego na gorącym uczynku przez właściciela sklepu grozi grzywną lub więzieniem, niestety zmusza każdego do podjęcia kroków w celu zabezpieczenia własnych interesów. Nieco śmiesznym okazałoby się bycie posądzonym o bezprawne użycie znaku towarowego przez firmę, którą polecamy i generujemy im sprzedaż, prawda? Niestety odpowiedź na to pytanie wcale nie jest takie oczywiste, bowiem istnieją czynności zarówno dozwolone jak i zabronione przy tego typu współpracy. Gdzie szukać rozwiązania?

Należy tutaj przede wszystkim zdefiniować czym jest znak towarowy. Według definicji zawartej w art. 120 Prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.):

„znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorcy. (..) Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.”

W związku z powyższą definicją nie powinniśmy rozpatrywać tylko i wyłącznie legalności użycia logotypu firmy/produktu, ale także wszelkiego rodzaju postacie/formy mogące być pod ochroną.

Istnieje zasadne domniemanie, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (czyli zarobkową) poprzez wykorzystywanie na własnej stronie internetowej znaków towarowych korzysta z renomy tych znaków uzyskując z tego tytułu pewne korzyści majątkowe.

Na szczęście w określonych sytuacjach możliwe jest wykorzystanie cudzego znaku towarowego, nawet bez zgody jego właściciela. Czynności tych należy szukać w ustawie Prawa własności przemysłowej (art. 156 ust. 1 pkt 3 P.w.p.):

„Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: (…) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi”.

Podsumowanie

Dobra wiadomość! Zgodnie z powyższym zapisem, uprawniony (właściciel, bądź inna osoba posiadająca prawa do znaku) nie może zakazać użycia znaku towarowego, jeśli posłuży to do rzetelnego opisania oferty danej firmy.

Proszę pamiętać, że inny sposób użycia tych znaków może zostać potraktowane jako naruszenie prawa ochronnego. Nie można umieszczać bez zgody uprawnionych ich logotypów na stronie jako pewnego rodzaju wyróżnik. Użycie ich w tzw. „sliderach” na dole, górze, bądź boku strony może zostać zakwestionowane i narazić na upomnienie, a w ostateczności pozew i karę.

Jeśli artykuł był w miarę znośny, a dodatkowo Ci się przysłużył, oceń go!

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz