Wniosek o rozłożenie grzywny na raty + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny w przypadku kiedy jej zapłata wiązałaby się z ciężkimi skutkami dla skazanego lub jego rodziny. W tym celu należy złożyć “wniosek o rozłożenie grzywny na raty” wraz z uzasadnieniem danego przypadku. Jak powinien wyglądać taki wniosek, jakich argumentów użyć? Przedstawiamy Wam naszą propozycję.

Grzywna – co to?

Grzywna, to jedna z kar przewidziana kodeksem karnym. Ma charakter finansowy i orzekana jest w systemie stawek dziennych lub kwotowo. Skazany prawomocnym wyrokiem zobowiązany jest do opłacenia grzywny jednorazowo, która jest iloczynem orzeczonej ilości stawek dziennych i wysokości stawki, a w systemie kwotowym, po prostu daną kwotą. Wysokość stawek opierana jest w zależności od zarobków skazanego, lecz sytuacje kiedy grzywna jest naprawdę wysoka, nie są rzadkością

Grzywna jest obowiązkowa do spłaty, nie ma możliwości zrzeczenia się lub jej umorzenia. Jedynym, sensownym rozwiązaniem, gdy warunki finansowe nie pozwalają na jej spłatę, jest złożenie wniosku do sądu o rozłożenie na raty.

Rozłożenie grzywny na raty

Niezależnie od tego kim jest skazany, jakiego przestępstwa/wykroczenia się dopuścił, w jakim wymiarze została orzeczona kara, nie ma to istotnego wpływu na możliwość rozłożenia spłaty grzywny na raty.

Jedyna sytuacja, która analizowana jest przez sąd, to aktualna sytuacja finansowa skazanego oraz jego rodziny. Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty tylko wtedy, kiedy uchroni to skazanego lub jego rodzinę przed zbyt ciężkimi skutkami jej natychmiastowego wykonania. Rozchodzi się tutaj konkretnie o sytuację, w której skazany nie ma możliwości zapłaty całej kwoty jednorazowo, ale jest to możliwe dzięki spłacie ratalnej i nie doprowadzi to do zbyt ciężkiej sytuacji jego i jego rodziny. 

Zgodnie z dyspozycją art. 49 k.k.w.:

“§1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.”

Wykonanie kary grzywny zostało uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.k.w. §1, sąd ma możliwość rozłożenia grzywny na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, od dnia pierwszego postanowienia w tym zakresie. Natomiast art. 49 k.k.w. §2 rozszerza tą możliwość do okresu 3 lat, w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, np. gdy wysokość jest znaczna lub spłacana kwota nadal pogarsza sytuację skazanego lub jego rodziny.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składa się do Sądu I instancji, który wydał wyrok. Może to zrobić skazany osobiście, obrońca skazanego, ale także prokurator. Należy przy tym pamiętać, że sytuacja ekonomiczno-społeczna skazanego i jego rodziny musi być dokładnie opisana. Wskazane jest wykazanie, że sytuacja nie pozwala na natychmiastową spłatę grzywny i była poparta dokumentami takimi jak np.:

  • zaświadczenie o zarobkach lub kopia umowy o pracę,
  • zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
  • zeznania podatkowe,
  • dokumentacja medyczna,
  • dokumenty wskazujące zadłużenie, np. umowa kredytu,
  • rachunki,

Pierwszy wniosek złożony o rozłożenie grzywny na raty nie podlega żadnej opłacie. Zgodnie z postanowieniem art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o opłatach w sprawach karnych, następny wniosek obłożony jest jest już opłatą wynoszącą 2% od kwoty grzywny – której wniosek dotyczy, przy czym nie może być to kwota mniejsza niż 25 złotych.

Rozstrzygnięcie i zaskarżalność decyzji

W celu rozpatrzenia wniosku, Sąd na posiedzeniu orzeka postanowienie. Strony nie muszą być powiadomione o terminie posiedzenia. Niezależnie od jego treści, na postanowienie przysługuje zażalenie. Oznacza to, że nawet jeśli Sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek, lecz wysokość rat lub okres spłat nie jest zadowalający, to jest możliwe złożenie zażalenia.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty – pobierz wzór

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

1 komentarz do “Wniosek o rozłożenie grzywny na raty + WZÓR!”

Dodaj komentarz