Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

Podczas trwania postępowania egzekucyjnego występuje szereg przesłanek, które uniemożliwiają jego dalsze prowadzenie, a jeśli mają one charakter trwały, to dochodzi do umorzenia egzekucji. W przypadku, kiedy są one jedynie czasowe, to postępowanie może ulec zawieszeniu. Sprawdź jak, przed kogo i kiedy można złożyć wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza – co to jest?

Zacznijmy jednak od samej definicji czym jest egzekucja komornicza. Jest to zajęcie majątku dłużnika przez komornika, na poczet spłaty zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie tytułu wykonawczego przez komornika sądowego, na wniosek wierzyciela. 

Przebieg postępowania egzekucyjnego, uprawnienia komornika określone są przez przepisy w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.. 

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

Wstrzymanie egzekucji komorniczej określone są przez przepisy zawarte w art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym artykułem, egzekucja komornicza może być wstrzymana przez komornika w przypadku zaistnienia przyczyn takich jak: 

 • wstrzymanie postępowania z urzędu (obligatoryjnie),
 • wstrzymanie postępowania na wniosek dłużnika lub wierzyciela (obligatoryjnie),
 • wstrzymanie egzekucji na podstawie postanowienia sądu (w całości lub w części).

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego z urzędu może nastąpić tylko wtedy, kiedy występują takie przesłanki jak: 

 • wierzyciel nie posiada zdolności do czynności prawnych, ani ustawowego przedstawiciela,
 • dłużnik nie posiada zdolności do czynności prawnych, ani ustawowego przedstawiciela,
 • dłużnik albo wierzyciel nie żyje,
 • część licytowanej nieruchomości pokrywa całość zobowiązania (zawieszenie postępowania odnosić się będzie do pozostałej części),

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika lub wierzyciela może nastąpić w przypadku pojawienia się przesłanek:

 • wierzyciel wnioskuje o zawieszenie postępowania,
 • dłużnik złożył zabezpieczenie zwalniające od egzekucji,
 • dłużnik wykaże, że do zaspokojenia roszczenia wystarczy część jego majątku (zawieszenie będzie dotyczyć pozostałej części),
 • sąd uchylił wykonalność tytułu egzekucyjnego wskutek powództwa dłużnika.

Dodatkowo, wstrzymanie postępowania może mieć miejsce na podstawie postanowienia sądu w przypadku skargi dłużnika na czynności komornicze albo postanowienie sądu. Sąd może uzależnić decyzję od złożenia zabezpieczenia przez dłużnika.

Brak zawiadomienia z sądu

Dłużnik może liczyć na wstrzymanie egzekucji w przypadku otrzymania pisma od komornika o wszczęciu egzekucji, lecz nie otrzymał zawiadomienia z sądu. Oczywiście istnieje jeden warunek – musi wykazać, iż nieodebranie pisma z sądu było spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. wysłano zawiadomienie:

 • na nieprawidłowy adres zamieszkania,
 • na nieaktualny adres zamieszkania,
 • podczas długotrwałego pobytu w innym miejscu z przyczyn niezależnych np. w szpitalu.

Wniosek o zawieszenie postępowania – najczęstsze pytania

Gdzie złożyć wniosek? 

Odpowiedź: Wniosek powinien być złożony do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne. 

W jakim celu składa się wniosek?

Odpowiedź: Poprawne złożenie wniosku wstrzymuje czynności egzekucyjne przez komornika albo uniemożliwia ich rozpoczęcia. 

Czy od złożenia wniosku pobierana jest opłata?

Odpowiedź: Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

Czy egzekucja komornicza jest opłacalna?

Odpowiedź: Dla obydwóch stron niesie szereg konsekwencji, które godzą w ich interesy. Wierzycielowi powinno zależeć na szybkim odzyskaniu należności, a proces egzekucji nie należy do ekspresowych. Natomiast dla dłużnika wiąże się to przede wszystkim z mniejszą wartością ruchomości / nieruchomości podczas licytacji komorniczych, a na dodatek pobraniu szeregu opłat przez komornika. Dla licytacji będzie to 15% uzyskanego świadczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie między stronami.

Czy można wnioskować o kontynuowanie postępowania pomimo wstrzymania postępowania?

Odpowiedź: O wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego wierzyciel zostanie powiadomiony przez komornika. W przypadku wyrażenia chęci wierzyciela do dalszej egzekucji, komornik zobligowany jest do podjęcia następnych czynności komorniczych.

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego – pobierz wzór

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (12 votes)

1 komentarz do “Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego + WZÓR!”

Dodaj komentarz