Wezwanie do zwrotu zaliczki + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wezwanie do zwrotu zaliczki

W celu zabezpieczenia wykonania umowy, rezerwacji lub przystąpienia do transakcji strony ustalają, iż dokonają wpłaty zaliczki. W przypadku braku zawarcia umowy, zaliczka jest zwracana w ustalonym czasie. Niekiedy niezadowolony kontrahent może zwlekać z przelewem zwrotnym – wtedy z pomocą przychodzi nasz wzór wezwania do zwrotu zaliczki.

Zaliczka, a zadatek – czym się różnią?

wezwanie do zwrotu zaliczki
wezwanie do zwrotu zaliczki

Środki pieniężne przekazywane drugiej stronie przed wykonaniem umowy określane są przez strony mianem zadatku albo zaliczki. To dwa odrębne pojęcia, nie są tożsame pomimo wspólnego celu. 

Zaliczka wpłacana jest na poczet przyszłej usługi lub towaru stanowiąca część lub całość wartości transakcji. Z kolei zadatek nie może stanowić całości wynagrodzenia. Największa różnica ujawnia się w momencie braku wykonania umowy. Niezależnie od tego, po której stronie leży odpowiedzialność, zaliczka powinna zostać zwrócona, a więc nie stanowi ona zabezpieczenia wykonania umowy. Formą, która ma spełnia tą funkcję jest właśnie zadatek. W przypadku niewywiązania się strony dającej zadatek, strona otrzymująca może odstąpić od umowy i zachować go zgodnie z prawem. Jeśli natomiast umowy nie wykona strona otrzymująca, w oparciu o art. 394 Kodeksu cywilnego osoba wręczająca ma prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu sumy dwukrotnie wyżej niż wpłacony zadatek. 

Wezwanie do zwrotu zaliczki – elementy

W przypadku rezygnacji z realizacji umowy mamy prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki. Obowiązek zwrotu tych środków wynika wprost z art. 494 KC, dlatego w większości przypadków wystarczy poinformować drugą stronę o braku przystąpienia oraz przesłać i prośbę o zwrot zaliczki. 

W przypadku pojawienia się komplikacji należy skorzystać z naszego pisma wezwania. Wzór do swojej skuteczności i szybkości wykonania, powinien zawierać istotne elementy takie jak:

  • dane stron,
  • numer umowy oraz datę jej zawarcia
  • określenie towaru lub usługi, za którą została wpłacona zaliczka,
  • kwota zaliczki,
  • termin zwrotu,
  • numer rachunku bankowego do zwrotu.

Wezwanie do zwrotu zaliczki – postępowanie

Pismo należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście za poświadczeniem odbioru. Wszelkie negowanie obowiązku zwrotu z powodu poniesienia kosztów przez drugą stronę nie jest zasadne. Roszczenie odszkodowawcze z tego powodu powinno być poczynione w innym postępowaniu. Strony oczywiście mogą porozumieć się w temacie tzw. “potrącenia wzajemnych roszczeń”, dlatego przed wdaniem się w spór sądowy warto próbować znaleźć korzystne rozwiązanie dla obu stron.  

Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, można skierować sprawę do przeprowadzenia jej w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Odbywa się to bez udziału stron. Powód po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty otrzymuje tytuł wykonawczy pozwalający wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Rezultatem jest przymusowe ściągnięcie zasądzonej należności przez sąd. 

“Bezzwrotna zaliczka”

W nielicznych przypadkach możemy spotkać się z zapisem o bezzwrotnej zaliczce. Taka forma, zbliżona funkcją do zadatku, stanowi zabezpieczenie wykonania transakcji na wypadek odstąpienia od umowy ze strony klienta. Negatywnymi konsekwencjami obarczony jest jedynie dający zaliczkę, bowiem otrzymujący w przypadku zerwania umowy nie jest zobowiązany do zwrócenia dwukrotności otrzymanej kwoty. 

O ile taki zapis w przypadku współpracy między firmami nie będzie w żaden sposób kwestionowany, to w relacji z konsumentem będzie nosił miano klauzuli niedozwolonej. Takie zapisy nie mają mocy prawnej i każdy sąd nakaże zwrot wpłaconej zaliczki nawet w przypadku zerwania umowy po stronie klienta. 

Wezwanie do zwrotu zaliczki – pobierz wzór

Wezwanie do zwrotu zaliczki

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.6/5 - (13 votes)

1 komentarz do “Wezwanie do zwrotu zaliczki + WZÓR!”

Dodaj komentarz