Zwrot kosztów przesyłki i reklamacyjnych + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

zwrot kosztów przesyłki

Czy mogę domagać się o zwrot kosztów przesyłki i innych powstałych wskutek reklamowania towaru? Dokonując zakupów w Internecie jesteśmy narażeni na to, że otrzymamy towar, który nie do końca pokrywa się z opisem, jest zdekompletowany lub po jakimś czasie okazuje się wadliwy. O ile będzie to mały przedmiot, wysyłamy do sprzedawcy lub na gwarancję nawet nie zastanawiając się kto pokryje koszty. Co zrobić w przypadku kiedy zepsuje się lodówka, albo instalacja fotowoltaiczna?

Przede wszystkim nie popadajmy w panikę. Sprawdźmy, czy taką sytuację reguluje gwarancja dołączona do produktu. Może być to karta gwarancyjna lub ogólne warunki gwarancji producenta dostępne na stronie internetowej. Najczęściej gwarancja działa na zasadzie DOOR-TO-DOOR, czyli od drzwi do drzwi – w przypadku nadmiernego problemu dostarczenia, mamy obowiązek udostępnić miejsce, w którym wadliwy przedmiot się znajduje. Jeśli jednak zapis gwarancji będzie obciążać kupującego, nie decydujmy się na skorzystanie z tej opcji – istnieje lepsze rozwiązanie!

Art. 561[2]. § 1. UOPK:
“Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.”

Konsument może dochodzić swoich praw na podstawie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczony towar posiada wadę fizyczną lub prawną, Konsument może żądać między innymi nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Charakter zarówno naprawy i wymiany ma być nieodpłatny, a zatem wszelkie koszty, nie tylko związane z transportem, będą obciążać sprzedającego.

Ponadto, art. 561[3] Kodeksu cywilnego jasno określa dodatkowe koszty, które składają się na cały proces reklamacyjny:

Art. 561[3]. UOPK:
“Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.”

Jeśli reklamacja będzie zasadna, Konsument ma prawo starać się o zwrot kosztów przesyłki i wszelkich innych, które poniósł wskutek reklamacji. Wszelkie manipulowanie w regulaminach serwisów o braku ponoszenia w/w kosztów przez Sprzedawcę jest niezgodne z prawem i stanowi tzw. “klauzulę niedozwoloną”. Takie zapisy nie są skuteczne wobec Konsumentów, a jedynie wobec przedsiębiorców (zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca ma prawo do swobodnego regulowania sprzedaży B2B).

Dajemy Ci gotowe rozwiązanie problemu! Pobierz nasz wzór pisma, wypełnij poszczególne pola, załącz kopie paragonów, faktur poniesionych kosztów i wyślij do sprzedawcy jak zwykłą reklamację.

Co w przypadku nieuznania reklamacji?

Sytuacja zmieniła się po wprowadzeniu nowej ustawy o prawach konsumenta w grudniu 2014 roku i może nadal wprowadzać wielu Internautów w błąd. Według poprzednich przepisów, UOKIK stał w tej sprawie po stronie Konsumentów – niezależnie od przyjęciu reklamacji lub jej odrzucenia, sprzedawca był zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki, gdyż związane to było z procesem reklamacyjnym.

W nowej ustawie znajdziemy zapis:

„Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą […]”

Zgodnie z powyższym zapisem, Kupujący ma prawo jedynie do dostarczenia na koszt sprzedawcy rzeczy wadliwej. W przypadku odrzucenia reklamacji nie będziemy mogli dochodzić zwrotu kosztów przesyłki.

Zwrot kosztów przesyłki i kosztów reklamacyjnych – pobierz wzór

zwrot kosztów przesyłki i kosztów reklamacyjnych

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (10 votes)

1 komentarz do “Zwrot kosztów przesyłki i reklamacyjnych + WZÓR!”

Dodaj komentarz