Reklamacja towaru z tytułu niezgodności z umową + WZÓR

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

reklamacja towaru

Każdy konsument zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania rzeczy wadliwej oraz w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem. Przedstawiamy Państwu poradnik omawiający właśnie to zagadnienie jakim jest “Reklamacja towaru” wraz ze stosownymi wzorami do darmowego pobrania.

Reklamacja – podstawy prawne

Reklamacja może być złożona na podstawie rękojmi lub gwarancji producenta. W zależności od wybranej metody będziemy mogli dochodzić roszczeń od podmiotów:

Rękojmia, to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne (z tytułu niezgodności towaru z umową). Rękojmia uregulowana jest Kodeksem cywilnym i dotyczy każdej sprzedaży konsumenckiej. Nie można odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Gwarancja, to odpowiedzialność producenta za produkt. Zaznaczyć należy, iż gwarancja jest dobrą wolą producenta i może być wystawiona na dowolny okres oraz w dowolnym zakresie. Zasad gwarancji możemy szukać w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanego produktu lub ogólnych warunków gwarancji producenta np. na stronie internetowej.

Co to wada fizyczna i prawna? 

Wada fizyczna, to wszelkiego rodzaju niezgodność produktu z umową. Mówimy o niej, gdy zakupiony produkt:

 • nie posiada właściwości, którą produkt tego rodzaju powinien mieć,
 • nie posiada właściwości, o której Konsument został zapewniony poprzez ofertę lub reklamę,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy wyborze produktu, jeśli sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do owego przeznaczenia,
 • został wydany/dostarczony w stanie zdekompletowanym,

Wada prawna, to sytuacja, w której sprzedawana rzecz:

 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążona prawem osoby trzeciej,
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu i rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,
 • nie istnieje,

Reklamacja towaru – terminy

Termin, w którym Konsument ma prawo do złożenia reklamacji wynosi 2 lata od dnia wydania/dostarczenia rzeczy, lecz nie później niż rok od dnia zauważenia wady. Jeśli w tym okresie zaistnieje jakaś wada, to od tego momentu płynie roczny czas na złożenie samej reklamacji – dopuszcza się zatem reklamacje złożone po upływie dwóch lat od zakupu, gdyż liczy się moment zaistnienia wady, a odpowiedzialność sprzedawcy się wydłuża. 

W przypadku zauważenia wady po pierwszym roku od wydania towaru, to obowiązek dowodowy spoczywa na Konsumencie. Oznacza to, że to Konsument, nie sprzedawca, musi wykazać, że wada towaru istniała już w momencie zakupu.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W przypadku braku ustosunkowania się do reklamacji uznaje się reklamację za uznaną i zasadne staje się domaganie spełnienia żądania. Należy jednak zaznaczyć, że termin biegnie od momentu, w którym przedsiębiorca może się zapoznać z treścią, a więc np. nie będzie to termin nadania listu poleconego, a jego dostarczenia.

Reklamacja towaru – żądania

W przypadku wystąpienia wady, Konsument ma prawo do reklamacji i żądać jednego z czterech przewidzianych rozwiązań:

 • Naprawa towaru,
 • Obniżenia ceny,
 • Wymiana towaru na nowy,
 • Odstąpienia od umowy, *tylko w przypadku, gdy wada jest istotna.

Wybór żądania leży w kwestii Konsumenta, lecz Sprzedawca w sytuacji przewidzianych prawem może zaproponować inne rozwiązanie. Pod uwagę muszą być brane okoliczności takie jak:

 • charakter wady – istotna lub nie,
 • wcześniejsze reklamowanie towaru,
 • łatwość, szybkość i możliwość naprawy / wymiany towaru,

Koszty reklamacji

Konsument powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć reklamowany produkt w miejsce określone w umowie (najczęściej będzie to regulamin sklepu internetowego) lub miejsce wydania towaru. Jeśli natomiast możliwość dostarczenia przez Konsumenta będzie utrudnione np. przez gabaryty towaru, Konsument musi udostępnić dostęp do towaru.

Co do zasady wszelkie koszty napraw, a także koszt dostarczenia, montażu/demontażu, robocizny, materiałów i uruchomienia, w związku z wykonaną naprawą reklamacyjną pokrywa Sprzedawca. Wyjątek stanowi sytuacja, w której koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa wartość samego towaru. Wtedy Konsument zobowiązany jest do pokrycia kosztów przewyższających tę kwotę.

Reklamacja towaru – przydatne informacje

Przepisy prawa nie przewidują określonej formy złożenia reklamacji, lecz zaleca się, aby została złożona na piśmie. Reklamację składać możemy w sklepie fizycznym, wysłać pocztą, a nawet za pomocą e-maila. 

Do złożenia reklamacji nie jest konieczne dołączanie paragonu, lecz może się on przyczynić do szybszego rozpatrzenia wniosku. Ponadto sprzedawca nie może uzależnić przyjęcia reklamacji od posiadania paragonu, wystarczy inny dowód zakupu – wydruk z karty, czy też otrzymany e-mail z zamówieniem. 

Na dodatek, nie jesteśmy zobligowani do trzymania oryginalnych opakowań, ponieważ Sprzedawca nie może go wymagać.

Reklamacja towaru – pobierz wzór

reklamacja towaru żądanie naprawy

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (12 votes)

1 komentarz do “Reklamacja towaru z tytułu niezgodności z umową + WZÓR”

Dodaj komentarz