Now Reading
Umowa darowizny samochodu / części samochodu + Wzór

Umowa darowizny samochodu / części samochodu + Wzór

umowa darowizny samochodu

Mechanizm darowizn jest podobny niezależnie od formy przekazywanego świadczenia (ruchomości, środki pieniężne) – darczyńca przekazuje majątek lub jego część na rzecz obdarowanego. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego kto może zostać obdarowany, lecz w zależności od stopnia pokrewieństwa będą występować inne obowiązki podatkowe. Zasady darowizny są regulowane przez Kodeks Cywilny, w artykułach od 888 do 902. Dowiedz się więcej i ściągnij darmowy wzór!

Pobierz za darmo:

pdf
doc

Umowa darowizny samochodu

Edytowalny .PDF w przeglądarce lub .DOC

pdf

doc

Umowa darowizny części samochodu

Edytowalny .PDF w przeglądarce lub .DOC

Umowa darowizny samochodu – forma

Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej i nie jest koniecznie spisywanie umowy w formie aktu notarialnego. Co do zasady umowa zaczyna być ważna wraz z przekazaniem świadczenia przez darczyńcę i przeniesieniem praw własności na obdarowanego. 

Umowa darowizny samochodu – elementy 

Elementy niezbędne do zachowania poprawnej formy umowy darowizny, to przede wszystkim: 

 • data,
 • miejscowość,
 • dane obdarowanego
 • dane darczyńcy
 • oznaczenie przedmiotu umowy 
  • marka samochodu, 
  • model samochodu,
  • rok produkcji, 
  • nr nadwozia,
  • pojemność, 
  • nr rejestracyjny,
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości kwotowej darowizny,
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,
 • ustalenie terminu przekazania darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,
 • określenie strony zobligowanej do uiszczenia kosztów umowy,
 • regulację umowy przepisami Kodeksu cywilnego,
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,
 • podpisy stron umowy.

Umowa darowizny samochodu – wartość

Przekazanie jakiegokolwiek świadczenia powoduje skutki podatkowe. Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa wysokość podatku z tytułu otrzymania darowizny. Właśnie dlatego dla obdarowanego ważną kwestią będzie ustalenie wartości samochodu, gdyż to właśnie na nim spoczywa obowiązek obliczenia wysokości podatku, złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, a także uiszczenia podatku w momencie, gdy jest on wymagany. 

Istnieje także dodatkowe obostrzenie podatku w przypadku, gdy darczyńca przekazał świadczenia obdarowanemu więcej niż jeden raz – należy doliczyć w tym przypadku wartość rzeczy i praw majątkowych przekazanych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Zwolnienie z obowiązku podatkowego od umowy darowizny

Tak już wspominaliśmy wcześniej, w zależności od stopnia pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą, występować będą różne obowiązki podatkowe. Istnieje bowiem grupa podmiotów zwolnionych z tego obowiązku i należą do niej: 

 • małżonek,
 • zstępni (dzieci),
 • rodzice,
 • wstępni (dziadkowie),
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym lub macocha.

Jeżeli wartość samochodu lub przekazywana część nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9637 zł, to nie jest konieczne zgłaszanie darowizny. W innym przypadku zwolnienie z podatku będzie skuteczne pod warunkiem złożenia wniosku SD-Z2 do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Odstąpienie od umowy darowizny samochodu

Ustawodawca umożliwia Darczyńcy odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej, podczas gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ znacznemu pogorszeniu. 

Dodatkowo, w przypadku dopuszczenia się obdarowanego względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, Darczyńca ma możliwość odwołania nawet wykonanej darowizny. Nie można jedynie żądać rozwiązania umowy po dwóch latach od jej wykonania.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2020 Poradniki.net. All Rights Reserved.