Umowa darowizny samochodu / części samochodu + Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

umowa darowizny samochodu

Mechanizm darowizn jest podobny niezależnie od formy przekazywanego świadczenia (ruchomości, środki pieniężne) – darczyńca przekazuje majątek lub jego część na rzecz obdarowanego. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego kto może zostać obdarowany, lecz w zależności od stopnia pokrewieństwa będą występować inne obowiązki podatkowe. Zasady darowizny są regulowane przez Kodeks Cywilny, w artykułach od 888 do 902. Dowiedz się więcej i ściągnij darmowy wzór!

Umowa darowizny samochodu – forma

Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej i nie jest koniecznie spisywanie umowy w formie aktu notarialnego. Co do zasady umowa zaczyna być ważna wraz z przekazaniem świadczenia przez darczyńcę i przeniesieniem praw własności na obdarowanego. 

Umowa darowizny samochodu – elementy 

Elementy niezbędne do zachowania poprawnej formy umowy darowizny, to przede wszystkim: 

 • data,
 • miejscowość,
 • dane obdarowanego
 • dane darczyńcy
 • oznaczenie przedmiotu umowy 
  • marka samochodu, 
  • model samochodu,
  • rok produkcji, 
  • nr nadwozia,
  • pojemność, 
  • nr rejestracyjny,
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu oraz o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości kwotowej darowizny,
 • oświadczenie o przekazaniu samochodu przez darczyńcę oraz przyjęciu przez obdarowanego,
 • ustalenie terminu przekazania darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy o liczbie przekazanych darowizn oraz stopniu pokrewieństwa,
 • określenie strony zobligowanej do uiszczenia kosztów umowy,
 • regulację umowy przepisami Kodeksu cywilnego,
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy,
 • podpisy stron umowy.

Umowa darowizny samochodu – wartość

Przekazanie jakiegokolwiek świadczenia powoduje skutki podatkowe. Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa wysokość podatku z tytułu otrzymania darowizny. Właśnie dlatego dla obdarowanego ważną kwestią będzie ustalenie wartości samochodu, gdyż to właśnie na nim spoczywa obowiązek obliczenia wysokości podatku, złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, a także uiszczenia podatku w momencie, gdy jest on wymagany. 

Istnieje także dodatkowe obostrzenie podatku w przypadku, gdy darczyńca przekazał świadczenia obdarowanemu więcej niż jeden raz – należy doliczyć w tym przypadku wartość rzeczy i praw majątkowych przekazanych w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rok ostatniej darowizny.

Zwolnienie z obowiązku podatkowego od umowy darowizny

Tak już wspominaliśmy wcześniej, w zależności od stopnia pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą, występować będą różne obowiązki podatkowe. Istnieje bowiem grupa podmiotów zwolnionych z tego obowiązku i należą do niej: 

 • małżonek,
 • zstępni (dzieci),
 • rodzice,
 • wstępni (dziadkowie),
 • pasierb,
 • rodzeństwo,
 • ojczym lub macocha.

Jeżeli wartość samochodu lub przekazywana część nie przekracza kwoty wolnej od podatku w wysokości 9637 zł, to nie jest konieczne zgłaszanie darowizny. W innym przypadku zwolnienie z podatku będzie skuteczne pod warunkiem złożenia wniosku SD-Z2 do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Odstąpienie od umowy darowizny samochodu

Ustawodawca umożliwia Darczyńcy odwołanie darowizny jeszcze niewykonanej, podczas gdy po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ znacznemu pogorszeniu. 

Dodatkowo, w przypadku dopuszczenia się obdarowanego względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, Darczyńca ma możliwość odwołania nawet wykonanej darowizny. Nie można jedynie żądać rozwiązania umowy po dwóch latach od jej wykonania.

Umowa darowizny samochodu – pobierz wzór

umowa darowizny samochodu

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

1 komentarz do “Umowa darowizny samochodu / części samochodu + Wzór”

Dodaj komentarz