Odstąpienie od umowy – zwrot towaru + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

odstąpienie od umowy wzór

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a także od umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny odstąpienia, jest prawem konsumenta nabytym wskutek dostosowywania polskiego prawa do norm prawa unijnego. Aktualnie stosujemy się do przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Konsument jako “słabsza” strona umowy, powinna mieć możliwość z zapoznaniem się z produktem w taki sposób jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

Kiedy konsument może z odstąpić od umowy?

Konsument dokonujący zakupu przez Internet lub zawierający umowę poza miejscem prowadzenia działalności stacjonarnej (w przypadku kwoty powyżej 50 zł) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to stosuje się bezwzględnie, a przedsiębiorca nie może uzależnić rozpatrzenia wniosku od powodu odstąpienia.

Niezależnie od tego, czy produkt został wysłany za pośrednictwem kuriera, czy też został odebrany osobiście, jeśli zamówienie zostało złożone na odległość, to konsument ma prawo do odstąpienia. 

Ponadto, złożony wniosek przez Konsumenta ma charakter jednostronny, bowiem skuteczność nie jest uzależniona od drugiej strony – Sprzedającego. Po złożeniu stosownego pisma umowę uważa się za niezawartą. Konsument jest chroniony do tego stopnia, że ma także prawo do odstąpienia od umowy, jeśli złożył oświadczenie, nawet w momencie zanim przedsiębiorca zdąży przyjąć jego ofertę. Mamy w tym przypadku do czynienia z odstąpieniem od umowy, która nie została jeszcze zawarta.

Odstąpienie od umowy – Terminy

Każdy konsument posiada prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Sprzedawca ma prawo do zmienienia terminu, przy czym nie może on godzić w prawa konsumenta. Dlatego istnieje wiele firm oferujących 30 dniowy, a nawet 365 dniowy termin zwrotu towaru! 

Co najważniejsze, termin 14-dniowy określa jedynie czas na podjęcie decyzji przez Konsumenta. Dodatkowo liczy się moment wysłania oświadczenia do Sprzedającego, a nie sam moment jego dostarczenia. 

Istnieją dodatkowe dwa przypadki, w których termin może ulec wydłużeniu. Pierwszy z nich to brak poinformowania konsumenta przez Sprzedawcę o możliwości odstąpienia od umowy – w ten sposób Konsument zyskuje kolejne 12 miesięcy na odstąpienie. Termin 12 miesięcy liczy się od momentu upłynięcia podstawowego terminu 14 dni. Drugim przypadkiem będzie moment, w którym Sprzedawca zorientował się, że nie poinformował Konsumenta o przysługującym mu prawie. Konsument zyskuje 14 dni od momentu uzyskania informacji od Sprzedającego. 

Od kiedy biegnie termin 14 dni?

Ustawodawca określa konkretne momenty, od których biegnie termin, a są one uzależnione od rodzaju zawartej umowy.

 • W przypadku umowy kupna-sprzedaży, termin będzie liczony od objęcia rzeczy w posiadanie. W takim przypadku będzie to termin dostarczenia przesyłki lub odbioru osobistego.
 • Dla umowy sprzedaży w partiach, termin będzie biegł od momentu objęcia ostatniej części.
 • Dla okresowych umów sprzedaży (np. abonamentowych), termin będzie biegł od momentu otrzymania pierwszej partii. 
 • Dla umów o świadczenie usług, termin będzie biegł od momentu podpisania umowy. Natomiast w przypadku umów, których bieg uzależniony jest od zaistnienia określonego zdarzenia w danym dniu, to tego dnia nie uwzględnia się przy obliczaniu.

Uwaga! Żaden z powyższych sposobów nie wyklucza możliwości wcześniejszego odstąpienia od umowy.

Forma skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

Ustawodawca nie wymusza pisemnej formy odstąpienia od umowy, lecz ze względów dowodowych zaleca się zachowanie tej formy. Najczęściej Konsumenci będą korzystać ze sposobu określonego przez Sprzedającego. To właśnie on ma obowiązek pouczyć konsumenta o sposobie i terminie skorzystania z możliwości odstąpienia oraz dostarczyć chociażby przykłady formularz na tą ewentualność.

Większość sprzedawców Internetowych honoruje składanie oświadczeń drogą elektroniczną (e-mailem lub poprzez stronę internetową). W tym przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia. 

Odstąpienie od umowy – Wyjątki

Ustawa o prawach konsumenta definiuje także szereg wyjątków. Odstąpienie od umowy nie ma zastosowania przede wszystkim w przypadku:

 1. Usługi wykonane w całości,
 2. Produkty nieprefabrykowane (na indywidualne zamówienie),
 3. Towary z krótkim terminem przydatności do użycia,
 4. Rzeczy nierozłącznie połączone z innymi,
 5. Towary/usługi o zmiennych cenach,
 6. Szczególne rodzaje alkoholi,
 7. Pilne naprawy lub konserwacja,
 8. Programy komputerowe,
 9. Czasopisma, gazety,
 10. Umowy zakupione w drodze aukcji,
 11. Umowy z rezerwacją rzeczy, usług,
 12. Treści cyfrowe.

Obowiązki przedsiębiorcy, a odstąpienie od umowy przez konsumenta

Ustawodawca reguluje obowiązki Sprzedawcy i proces odstąpienia od umowy. Pojawia się tutaj kolejny termin 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia od Konsumenta, na zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności. Należy zauważyć, że na “wszystkie płatności” składa się także zwrot najtańszego, możliwego kosztu dostawy dla danego towaru oraz wszelkich opłat dokonywania transakcji, nie tylko zakupionego towaru. Sprzedawca powinien wywiązać się ze swojego zobowiązania bez zwłoki, lecz nie później niż 14 dni. 

Nie jest możliwe obarczanie Konsumenta jakimikolwiek karami umownymi, za niedotrzymanie umowy.

Zwrot środków pieniężnych powinien być zrealizowany tym samym sposobem, w jaki Konsument dokonał płatności lub w sposób podany w oświadczeniu, lecz ten sposób nie może generować dla niego żadnych dodatkowych kosztów.

Przedsiębiorca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania przez niego towaru. Ponadto, Sprzedawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów zwrotu, jest to co do zasady koszt obciążający Konsumenta. 

Zmniejszenie wartości towaru

Z punktu widzenia firmy, bardzo ważną kwestią jest zmniejszenie wartości związane z “korzystaniem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. Ustawodawca nakłada odpowiedzialność na Konsumenta względem zakupionego mienia. Jeśli zatem Konsument nosi się z zamiarem odstąpienia od umowy, powinien nie eksploatować przedmiotu w sposób inny niż taki, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Jeżeli wskutek tego towar zmniejszy swoją wartość, Konsument jest zobligowany do zwrotu tej różnicy. 

Istnieje sytuacja, w której odpowiedzialność ta nie będzie miała zastosowania – jest to przypadek, w którym Sprzedawca nie informuje Konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy.

Podsumowanie

Idea ochrony Konsumenta przed brakiem dostatecznej informacji na temat kupowanego produktu w Internecie doprowadziła do przeniesienia w większości odpowiedzialności na Sprzedawcę. Konsument ma prawo do zapoznania się z przedmiotem w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie, lecz nie może przekroczyć swojego przywileju. W przypadku chęci rezygnacji, może wypowiedzieć umowę uzyskując zwrot kosztów zakupionego towaru wraz z dostarczeniem przesyłki w jedną stronę. 

W przypadku jakichkolwiek problemów Konsument powinien zgłosić sprawę do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta. Jest to organ powołany do udzielenia nieodpłatnej pomocy.

Odstąpienie od umowy – pobierz wzór

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

1 komentarz do “Odstąpienie od umowy – zwrot towaru + wzór”

Dodaj komentarz