Potwierdzenie nadania listu poleconego + wypełnij w PDF!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

potwierdzenie nadania listu poleconego

Kiedy mamy dostęp do Internetu, darmowych połączeń wideo i tanich rozmów międzynarodowych wysyłanie tradycyjnego listu ograniczyło się do zrobienia komuś niespodzianki, wysłania kartki z wakacji lub z życzeniami, ale także do załatwiania spraw formalnych. Niestety dalej jedynym właściwym sposobem przesyłania dokumentów i wniosków jest list polecony z potwierdzeniem nadania, odebrania. Pobierz potwierdzenie nadania listu poleconego w PDF i wypełnij go on-line. Dzięki temu masz dowód, że list został wysłany i odebrany przez nadawcę. 

Czym jest list polecony?

List polecony jest nazwą przesyłki listowej rejestrowanej, a więc takiej, której przyjęcie potwierdza pracownik poczty wydając specjalne pokwitowanie, a adresat po doręczeniu do rąk własnych kwituje jej odbiór – przy listonoszu lub pracowniku placówki pocztowej. Nadać przesyłkę listem poleconym można jedynie w placówce pocztowej, nie jest możliwe wysłanie takiego listu w skrzynce pocztowej. 

Według przepisów obowiązujących w Polsce, maksymalna masa listu poleconego nie może przekraczać 2000 gramów, a jedyną zawartością takiego listu może być korespondencja, dokumenty, książki, prasa i inne przedmioty dopuszczone do obrotu pocztowego. Zabrania się jednak przesyłania wszelkich papierów i dokumentów wartościowych – zwłaszcza na okaziciela, pieniędzy. 

Listy polecone łatwo rozpoznać, oznaczone są przez pracownika poczty specjalnym numerem wraz z kodem kreskowym, który umożliwia śledzenie przesyłki między placówkami. Ponadto, w naklejce widać charakterystyczne “R” (od Recommandé – Polecony). Czasem taki list może być oznaczony niebieską pieczątką lub naklejką “List polecony”. 

Po co potwierdzenie nadania listu poleconego?

Jeśli chcesz wysłać list polecony i otrzymać potwierdzenie nadania, należy wypełnić pokwitowanie nadania przesyłki poleconej. Na tej podstawie pracownik poczty przykleja naklejkę zaopatrzony kodem kreskowym wraz z numerem śledzenia świadczący o wysyłce listu w określonym dniu i określonym urzędzie pocztowym. Dzięki temu można sprawdzać aktualne miejsce przesyłki lub po prostu sprawdzić, czy przesyłka została naklejona. 

Ponadto, z racji faktu, iż jest to przesyłka rejestrowana, zmniejsza to ryzyko zaginięcia przesyłki, a także przekazania w niepowołane ręce. Przesyłka musi być wydana do rąk własnych – w drzwiach przez listonosza lub na placówce pocztowej, za okazaniem dokumentu. 

Jeśli okaże się, że Twoja przesyłka rzeczywiście zaginęła, masz pełne prawo do domagania się odszkodowania z tego tytułu. 

Ponadto, potwierdzenia nadania najczęściej służy jako dowód administracyjny, który świadczy o dopełnieniu jakiegoś obowiązku – np. poinformowania, wezwania do zapłaty dłużnika. Bardzo często tego typu dowód przedstawiany jest przed sądem jako próba polubownego załatwienia sprawy. 

Według aktualnego cennika, list polecony jest droższy od zwykłego o 2.90 zł, lecz warto dopłacić i mieć gwarancję dostarczenia przesyłki w określonym czasie i do rąk własnych.

Jak wypełnić potwierdzenie nadania listu poleconego lub przesyłki?

Potwierdzenie nadania listu poleconego jest bardzo proste do wypełnienia. Warto jednak najpierw sprawdzić, czy pobrany druk pochodzi z Poczty Polskiej. Dzięki temu unikniesz ponownego wypełniania druku w pośpiechu stojąc przy okienku pocztowym. 

Nie wypełniaj z rozpędu wszystkich pól! Blankiet potwierdzenia nadania listu składa się z dwóch części. Dane takie jak gabaryt, masa, opłata wypełnia pracownik Poczty! 

 1. Zacznijmy od tego, że druk możesz pobrać poniżej, klikając tutaj lub poprosić o niego przy okienku na poczcie,
 2. Wypełnij dane nadawcy podając swoje dane,
 3. Wypełnij dane adresata,
 4. Zaznacz dodatkowe usługi takie jak:
  • Potwierdzenie doręczenie albo zwrotu,
  • Potwierdzenie odbioru
  • Priorytetowa
 5. Jeśli zdecydowałeś się na którąś z usług powiadomienia, wpisz adres e-mail lub SMS,
 6. Kolejne podpunkty zostaw do wypełnienia przez pracownika placówki pocztowej

Przekazując wypełniony druk nadania listu poleconego wraz z przesyłką należy zadbać o to, aby urzędnik pocztowy podpisał druk i postawił pieczątkę. Warto zwrócić uwagę, czy data się zgadza, zwłaszcza jeśli potwierdzenie ma stanowić dowód. 

Oprócz tego warto sprawdzić, czy sama koperta również została dobrze zaadresowana, posiada dane adresata, a na odwrocie lub lewym górnym rogu adres nadawcy. Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie nadania, potwierdzenie odbioru albo wysyłasz coś ważnego, zdecyduj się koniecznie na list polecony. Natomiast, jeśli zależy Ci na czasie, dopłać, aby wysłać list priorytetowy!

Potwierdzenie nadania listu poleconego – wypełnij on-line!

potwierdzenie nadania listu poleconego

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy unikalny PDF zawierający aktualne potwierdzenie nadania listu poleconego, akceptowane i udostępnione przez Pocztę Polską.

Jedyna różnica jest taka, iż możliwe jest edytowanie tego pliku w przeglądarce lub dowolnej przeglądarce plików PDF np. programie Acrobat Reader. Wystarczy zatem, że:

 1. Pobierzesz druk klikając tutaj,
 2. Wpiszesz wszystkie niezbędne dane,
 3. Klikniesz na ikonkę drukowania lub CRTL + P.
 4. Gotowe!
4.5/5 - (13 votes)

Dodaj komentarz