Wszystko o receptach elektronicznych, co powinieneś wiedzieć

Mikołaj Mikiciuk

recepta

Każda recepta online zawiera szczegółowe informacje dotyczące lekarstwa przypisanego dla pacjenta oraz jego dane. W porównaniu do standardowych dokumentów ma jedną, niezaprzeczalną przewagę – odczyta ją każdy, a wygląd zapisków lekarskich nie odgrywa już żadnego znaczenia. Wszystkie zapisy z e-recepty zapisywane są na Internetowym Koncie Pacjenta. Można więc szybko i sprawnie przez internet zweryfikować kiedy doszło np. do zwiększenia dawki konkretnego lekarstwa.

Recepta online – co to jest?

Elektroniczna recepta to elektroniczna wersja tradycyjnej recepty. Jest poleceniem lekarza dla farmaceuty oraz pacjenta na temat przepisanego leku. Recepty elektroniczne w Polsce weszły do powszechnego użytku na początku 2020 roku i od tego czasu są bardzo chętnie używane przez społeczeństwo. Każda e-recepta posiada wszystkie elementy recepty papierowej i już niemal całkowicie zastąpiła swojego tradycyjnego odpowiednika. Do realizacji elektronicznej recepty niezbędny jest specjalny kod. 

Zapis w formie elektronicznej zostaje przekazany poprzez system od lekarza do farmaceuty. Dodatkowo – przy refundacji leku – informacja skierowana jest też do Narodowego Funduszu Zdrowia. W ten sposób wizyty lekarskie są mniej obarczone pracą papierkową. Dodatkowo, z perspektywy lekarzy i pacjenta zauważalny jest łatwiejszy wgląd w dokumentację oraz kontrola podawania leków. Elektroniczna karta zawiera bowiem informacje o tym:

  • jaki lek został przypisany, przepisane leki
  • który lekarz zdecydował się na przypisanie danego medykamentu
  • jak został opisany sposób dawkowania leku. 

Informacja w ramach e-Recepty zawiera też podaną cenę danego lekarstwa. Internetowe Konto Pacjenta pozwala na realizację takiej recepty. Konsultacja lekarska online może rozwiązać ten problem. 

Recepty online – zalety 

Recepta online to przede wszystkim duża wygoda – zarówno lekarzy, jak i aptekarzy i pacjentów, a także oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo bez wychodzenia z domu. Jest to dokument, który łatwo można rozczytać, ponieważ nie ma na nim żadnych zapisów odręcznych. Zatem ryzyko, że pacjent otrzyma niewłaściwy lek lub w nieodpowiedniej dawce – jest zminimalizowane w zasadzie do zera. recepta online to też korzyść w przypadku przepisywania większej liczby leków – z racji tego, że wszelkie „odpisy” leków teraz nazywają się „częściową realizacją” e-recepty i wszystkie informacje o danym dokumencie są zawarte online – nie trzeba korzystać z odpisów, nie traci się też refundacji, a do tego leki z niewykorzystanej e-recepty można kupić w dowolnej innej aptece. Dotychczas zwyczaj był taki, że mając odpis z danej apteki, należało go realizować w tym samym punkcie. Każda apteka w Polsce akceptuje receptę online. 

Recepty online – wady

Recepta online to system dobrze przemyślany i jego wprowadzenie nie wiązało się z dużymi problemami technicznymi. Jednak może się czasem zdarzyć, że technologia zawiedzie – i to jest w zasadzie jedyny minus tego programu. Jeśli z jakichś powodów technicznych nie uda się w aptece sczytać kodu z wydruku informacyjnego lub ze smartfonu – być może, że trzeba będzie udać się do innego punktu celem wykupienia leków. Wydruk informacyjny z kolei może być niepełny i któreś informacje mogą być niewidoczne (z uwagi na problemy z drukowaniem, tuszem do drukarki, itp.). To też może rodzić pewne trudności podczas próby zakupu leku. Dlatego też warto korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, gdzie nie musimy martwić się o wydruk, a jedynie pokazać e-receptę na smartfonie.

Program recept elektronicznych to duża innowacja w polskiej służbie zdrowia. Jednak jest to innowacja potrzebna, minimalizująca ryzyko fałszerstw lub zakupu niewłaściwych środków farmakologicznych.

E-recepta – jak się ją realizuje? 

E-receptę w aptece można zrealizować za pomocą:

  1. Wydruku informacyjnego – realizacja następuje po zeskanowaniu kodu kreskowego recepty zbiorczej lub konkretnej e-recepty leku, który pacjent chce wykupić. Ewentualnie pacjent może podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem pesel. Wydruk informacyjny pacjent otrzymuje od lekarza w formie papierowej.
  2. SMS – wiadomość SMS zawiera 4 cyfrowy kod dostępowy, podobnie jak w przypadku wydruku informacyjnego. W komputerowy system apteczny osoba realizująca e-receptę wpisuje kod dostępowy oraz numer pesel pacjenta.
  3. Wiadomość e-mail – pacjent otrzymuje e-receptę w postaci pliku w formacie pdf. Realizacja takiej e-recepty będzie możliwa po zeskanowaniu kodu kreskowego bezpośrednio z urządzenia mobilnego pacjenta, np. telefonu, tabletu lub poprzez wpisanie w system apteczny kodu dostępowego i numeru pesel pacjenta.

Nie istnieje możliwość realizacji e-recept online. Natomiast podobnie, jak w przypadku recepty papierowej, istnieje możliwość dokonywania rezerwacji leków w aptekach.

E-recepty mogą być także ważne przez 365 dni w dowolnej aptece, lecz w tym wypadku lekarz musi odpowiednio to zaznaczyć, na recepcie znajduje się wtedy sformułowanie „data realizacji do”. Istotną informacją jest fakt, iż jeżeli pacjent nie zacznie realizacji e-recepty ważnej rok, przed upływem 30 dni od daty wystawienia recepty online – czyli nie wykupi przez 30 dni pierwszego opakowania – wydana zostanie mniejsza ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty lub daty „realizacji od. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy, to nastąpi, farmaceuta już nie będzie zmniejszał ilości leku. W przypadku antybiotyków recepta ważna jest krócej i dowiemy się o tym po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i po pokazaniu dokumentacji medycznej. 

Oceń post

Dodaj komentarz