Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

zaświadczenie o dochodach wzór

Starasz się o kredyt lub chcesz spełnić ważne czynności urzędowe? Z pewnością niezbędne będzie dostarczenie wielu dokumentów, a w szczególności zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jest to dokument potwierdzający Twoje zatrudnienie przez pracodawcę i wysokość wypłacanego zarobku na konto wraz z cennymi informacjami. W niniejszym artykule znajdziesz rozwinięcie tego tematu, a także wzór zaświadczenia w wersji PDF, gotowego do wypełnienia! 

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Jak już zdążyliśmy na wstępie powiedzieć – zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, to dokument służący do formalnego potwierdzenia źródła otrzymywanego wynagrodzenia. Najczęściej nałożenie obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia nakładane jest przez instytucje finansowe takie jak banki, sąd, czy też placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Stanowi także główny załącznik do złożenia wniosku o zapomogę z ZFŚS i wielu innych świadczeń.

Z racji braku regulacji w przepisach prawa pracy dotyczących wystawiania zaświadczenia o zatrudnieniu może wystąpić wiele problemów natury prawnej i nie tylko. Otóż, brak dostarczenia zaświadczenia na wezwanie sądu grozi karą grzywny, natomiast w przypadku banku brakiem możliwości zaciągnięcia pożyczki, a co gorsze – w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej, brakiem przyznania z powrotem władzy rodzicielskiej. 

Gdzie się zgłosić po zaświadczenie?

Kodeks pracy nie uwzględnia także sposobu wnioskowania o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Jedyny zapis na temat zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach znajdziemy w ustawie o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lecz ten przypadek dotyczy stricte celem ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych i wydawany jest na druku ZUS RP-7.  

Zdarza się jednak, iż to pracodawca reguluje ten aspekt w swoim wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. W niektórych przypadkach należy wystosować pismo do kadr lub przełożonego lub po prostu zgłosić potrzebę ustnie. Jeśli takie zasady nie zostały ustalone, warto zachować formę pisemną w ewentualnym celu dowodowym. 

W przypadku problemów z uzyskaniem zaświadczenia należy powołać się na obowiązek dbania o pracownika, gdyż spotkanie się z odmową może być traktowane jako działanie na jego szkodę. W gorszej sytuacji mogą być pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o zlecenie, czy dzieło – tutaj to od zleceniodawcy zależy, czy omawiane zaświadczenie zostanie wystawione. 

Kto jest uprawniony do wystawienia zaświadczenia?

Co do zasady, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu powinno być wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania tego typu dokumentów. Musi być to zatem bezpośrednio pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę jak np. dyrektor, księgowy, kierownik działu itd. Osoba ta powinna wykazywać się umiejętnością sporządzania takich zaświadczeń i dostępem do informacji dotyczących dotychczasowych odcinków z wypłaty pracownika.

Niektóre instytucje wymagają podpisów poszczególnych osób reprezentujących, oprócz podpisu księgowego mogą poprosić o podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, czy też uprawnionej do wystawienia. 

Zastosowanie zaświadczenia o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem, z którego będziemy korzystać przy wielu sytuacjach. 

 1. Przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową,
 2. Przy wnioskowaniu o zakup ratalny, zaświadcza o zatrudnieniu,
 3. Przy wnioskowaniu o umieszczenie dziecka w przedszkolu – pracujący rodzice mają pierwszeństwo, 
 4. Przy dokumentacji zarobków w celu ustalenia alimentów przez sąd,
 5. Przy dokumentacji podjęcia pracy dla urzędu (np. będąc beneficjentem programu bonu na zasiedlenie, czy też dla Urzędu Pracy),
 6. Przy staraniu się o odzyskanie praw rodzicielskich nad dzieckiem,
 7. W celu ustalenia wysokości emerytury.

Coraz częściej wymóg dostarczenia zaświadczenie zastąpione jest przedstawieniem wyciągów z konta bankowego z przelewami od pracodawcy. Takie rozwiązanie znacząco przyśpiesza cały proces, a ponadto banki w ten sposób zyskują dostęp do realnych wysokości rachunków, które płacisz. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – elementy niezbędne

Prawo nie określa jakie dokładne dane powinny znaleźć się na zaświadczeniu i nie ma jednego, uniwersalnego wzoru. Rodzi to możliwość ustanawiania i wymagania przez banki stworzonych przez nich własnych druków zaświadczeń, które należy dostarczyć pracodawcy, aby to właśnie ten druk został wypełniony. W innych celach, prawdopodobnie każdy pracodawca będzie korzystać z ogólnodostępnych wzorów dostępnych w Internecie, a także u nas. 

Ze względu na funkcje, które zaświadczenie może pełnić, powinno zawierać takie informacje jak: 

 • Dane zakładu pracy,
 • Dane personalne pracownika:
  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, 
  • numer i seria dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu),
 • Informacje dot. obecnego zatrudnienia:
  • data rozpoczęcia pracy, 
  • czas obowiązywania umowy,
  • stanowisko, 
  • typ umowy,
 • Wysokość wynagrodzenia (średnie wynagrodzenie brutto na podstawie 3 / 6 ostatnich miesięcy). 
 • Informacje dotyczące obciążeń wynagrodzenia (np. egzekucja komornicza),
 • Informacja dotycząca likwidacji miejsca zatrudnienia,
 • Informacja dotycząca pozostawania w okresie wypowiedzenia,
 • Pieczątka oraz podpis pracodawcy.

Bez powyższych elementów dokument może zostać uznany za nieważny. Warto zatem zgromadzić wszelkie informacje, aby nie wykonywać tej pracy po raz kolejny i zaopatrzyć się we wzór, który posiada możliwość wpisania wszelkich informacji.

Koszt zaświadczenia o zarobkach

W przypadku wnioskowania o zaświadczenie od obecnego pracodawcy na druku ZUS RP-7, to wydanie jego musi odbyć się bezpłatnie. Pomimo braku regulacji prawnych, w praktyce zaświadczenia w innym celu sporządzane są przez pracodawców także nieodpłatnie. 

Z opłatą możemy się spotkać jedynie w innym przypadku – kiedy do obliczenia wysokości emerytury jesteśmy zmuszeni do skorzystania z archiwum, które prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które naliczy opłaty z tytułu wydawania kopii i odpisów przechowywanych dokumentów. 

Co warto jeszcze wiedzieć?

 1. Odmowa wystawienia zaświadczenia może zostać potraktowane jako działanie na szkodę pracownika – naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracownika w oparciu na zasadach współżycia społecznego.
 2. Nie ma limitu zaświadczeń, o które możesz wnioskować. 
 3. W większości przypadków brak zaświadczenia o zarobkach nie powoduje poważnych konsekwencji prawnych z wyjątkiem braku wykonania tej czynności nałożonej przez sąd. Można się liczyć w takiej sytuacji z karą grzywny za zatajanie dowodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – pobierz wzór

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

Dodaj komentarz