Czy warto zainwestować w okna trzyszybowe?

Mikołaj Mikiciuk

okna trzyszybowe

Myśląc o wymianie lub wstawieniu okien oraz przeszklonych drzwi, z pewnością rozważasz okna trzyszybowe. W Internecie znajduje się wiele informacji na ich temat, lecz sporą część można uznać za stronnicze, a nawet wprowadzające w błąd. Powiedzmy to jasno – nie zawsze potrójne szyby są lepsze od podwójnych, a to co powinniśmy wziąć pod uwagę – sprowadza się głównie do specyfikacji szkła i szczelin. Czy warto zainwestować w okna trzyszybowe, których zakup wyniesie około 20% więcej niż w przypadku okien dwuszybowych? Oczywiście, że tak, lecz należy je wybrać mądrze!

Jakie są zalety okna trzyszybowego względem jego budowy?

Jak możemy się spodziewać, okna trzyszybowe składają się z trzech tafli szkła zamkniętych w szczelnej ramie. Takie rozwiązanie wprowadza dodatkową – trzecią taflę szkła, która znajduje się w połowie długości pomiędzy szybą zewnętrzną a wewnętrzną okna. Tworzy ona dwie śluzy powietrzne co poprawia wydajność energetyczną, w porównaniu do podwójnego oszklenia, nawet o 50%. Natomiast przestrzenie te wypełnione mogą być powietrzem lub gazem obojętnym jak np. argon lub gaz kryptonowy. Gazy te, dzięki swoim właściwościom oraz fakcie, iż są cięższe od powietrza, działają jako izolator hałasu i ciepła. 

Na efektywność energetyczną wpływają także inne czynniki i elementy zastosowane podczas projektowania okna. Jest nim przede wszystkim ciepła ramka dystansowa – stosowana na całym obwodzie zmniejsza mostki termiczne. Następnie można wyróżnić powłoki na szkle zmniejszające straty energii. 

Potrójna szyba powinna dawać wyższy poziom izolacji akustycznej, lecz realna poprawa w stosunku do okien z podwójnymi szybami jest znikoma. Badania wskazują, iż nie ma większych korzyści z potrójnego oszklenia z trzema równymi grubościami szkła. Pod tym względem lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie grubszej szyby centralnej, lecz powstaną obawy co do całkowitej wagi okna i jej wpływanie na inne elementy jak np. zawiasy. Problem ten nie powinien występować w przypadku okien otwieranych na bok lub w szynie.

Ostatnią zaletą jest wytrzymałość, a także bezpieczeństwo. Dodatkowa szyba ze szkła hartowanego stanowi dodatkową barierę mechaniczną zarówno dla złodzieja jak i warunków atmosferycznych.

Jaka jest wartość współczynnika U w oknach?

Przepisy budowlane stawiają przed budującymi coraz bardziej rygorystyczne oczekiwania względem efektywności cieplnej, a metodą jej porównania jest wykorzystanie wartości U, stosowanej przy porównywaniu ścian, dachów i podłóg. Warto wspomnieć, że efektywność cieplną przegród przezroczystych określa się nie tylko na podstawie parametrów konstrukcyjnych, ale warunkuje to także klimat zewnętrzny oraz mikroklimat wewnętrzny. Natomiast każdą przegrodę możemy rozpatrywać w zależności od efektów jej pracy – strat lub zysków ciepła, lub sumarycznych efektów – bilansu ciepła lub równoważnego współczynnika przenikania ciepła. 

Wraz ze wzrostem technologii wymagania względem wartości współczynnika U zaczęły drastycznie spadać. Początkowo, kiedy stosowane były jednoszybowe okna, współczynnik osiągał wartości powyżej 5-ciu. Wczesne okna podwójne z powodzeniem osiągały wartości około trzech. Natomiast wprowadzenie ciepłej przekładki krawędziowej, zastosowania gazów oraz szkła niskoemisyjnego pozwoliło na osiągnięcie współczynnika w oknach dwuszybowych wynoszącego 1,1.  

No dobrze, jak zatem wypadają na tym tle okna trzyszybowe? Otóż, potrójne przeszklenie 44 mm jest w stanie zapewnić współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,6 co stanowi ponad 40% lepszą izolację względem okien podwójnych z oceną A. Natomiast 36-cio milimetrowe potrójne szyby uzyskują wynik lepszy o ponad 25%. 

Jak potrójna szyba może przełożyć się na temperaturę?

Okna z potrójną szybą są szczególnie stosowane w rozwiniętych krajach o zimnym klimacie, lecz fizyka potrójnego oszklenia została opracowana w Niemczech przez Instytut PassivHaus. Owocem ich badań jest zilustrowanie temperatury powierzchni wewnętrznej w różnych formach oszklenia, przy temperaturze wewnątrz pomieszczenia wynoszącej 21°C oraz ujemnej temperaturze zewnętrznej. Wyniki są następujące:

  • Okno z pojedynczą szybą (U = 5)  –  temperatura powierzchni wewnętrznej ok. 1°C.
  • Okno z podwójną szybą (U = 3) – temperatura powierzchni wewnętrznej ok. 11°C.
  • Energooszczędne okno z podwójnymi szybami (U = 1,1) – temperatura powierzchni wewnętrznej ok. 16°C.
  • Okno z potrójnymi szybami (U = 0,65) – temperatura powierzchni wewnętrznej ok. 18°C.
5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz