Czym jest promil i procent? Promil ile to procent?

Mikołaj Mikiciuk

Promil ile to procent

Choć o promilach słyszymy jedynie w przypadku badania stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, to promil jest czymś znacznie więcej. O tym czym jest promil i procent, o ich podobieństwach i różnicach oraz konwersjach przeczytasz w niniejszym artykule pt. “Promil ile to procent? Promil a procent”. 

Czym jest promil?

promil
Promil w tablicy znaków Windows

Promil (z łac. pro mille – “na tysiąc”) oznaczony symbolem to sposób zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości. Promil jako jednostka oznacza jedną tysięczną wartości liczbowej, zwaną podstawą. 

Promili używa się dużo rzadziej niż procentów. Głównie służy określaniu bardzo małych zawartości danej substancji w drugiej jak np. poziomu zasolenia wód np. morza lub oceanu, zawartości alkoholu we krwi, a także w naukach specjalistycznych np. w hydrotechnice w celu określania poziomu spadku dna cieku.  

Promil nie jest samodzielną jednostką miary ze względu na fakt iż nie jest równoważny liczbie rzeczywistej wynoszącej 0,001. Swój sens oddaje tylko i wyłącznie w przypadku odniesienia się do drugiej liczby. Możemy zatem promil zapisać jako równanie 0,001 * x , gdzie wzrost o 5 promili oznaczać będzie zwiększenie tej liczby o 0,005 * x. 

Promil ile to procent?

procent
Procent na tablicy znaków Windows

Dochodzimy do często wyszukiwanego przez Was, a zarazem tytułowego pytania: “Promil ile to procent”? Odpowiedź jest dosyć prosta, jeśli będziemy pamiętać o dwóch rzeczach

  • 1 promil to jedna tysięczna,
  • mnożenie przez 100% daje tą samą liczbę, wyrażoną w procentach (100% = 1)

W związku z powyższym przekształcenie promili na procent wygląda następująco:

  • Promil to jedna dziesiąta procenta (1‰ = 0,1%), gdyż 1‰ = 1 / 1000 * 100% = 0,1% 

Czym jest procent?

Procent (z niem. “prozent”, czyli sto) oznaczony symbolem % tak samo jak promil, jest sposobem zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości. Procent jako jednostka, oznacza jedną setną wartości liczbowej. Przykładowo: 

  • 50% (pięćdziesiąt procent) oznacza 50/100 danej wielkości lub 0,5 tej wielkości. 
  • Wzrost ceny o 20 groszy z 2 zł na 2,20 oznacza wzrost ceny o 10% (0,2 / 2 = 0,1 = 10%) 

Procent wykorzystywany jest w naszym życiu prywatnym jak i zawodowym. Najczęściej z procentem możemy mieć do czynienia w przypadku oprocentowania kredytów lub innych produktów finansowych, stóp procentowych, zawartości substancji w produktach (na etykietach spożywczych), określenia wszelkich wzrostów i spadków, udziałów, czy stężeń roztworów. Jak widać zastosowanie tej względnej miary jest bardzo szerokie. 

Ile promili to procent?

W sytuacji odwrotnej, aby uzyskać odpowiedź na pytanie:”1 procent ile to promili” należy wykonać poniższe działanie przekształcając procent na promile:

  • 1% / 1‰ = 0,01 / 0,001 = 10, zatem 1 procent to 10 promili.

Konwersja: Promile na procenty i procenty na promile

Czytając artykuł od początku dowiedzieliście się w jaki sposób przekształcić promile na procenty oraz procenty na promile. Przygotowaliśmy także tabelkę, która ułatwi Wam konwersje i zobrazuje zależności bez wykonywania działań.  

PromileProcenty
1‰0,1%
2‰0,2%
3‰0,3%
4‰0,4%
5‰0,5%
10‰1%
20‰2%
30‰3%
40‰4%
50‰5%
100‰10%
1000‰100%
Konwersja promili na procenty i procentów na promile

Jak napisać znak promili i procentów na klawiaturze?

Najprostsza sytuacja jest wtedy kiedy Twój komputer posiada klawiaturę numeryczną. Pamiętaj jednak, żeby przed przystąpieniem do napisania symbolu promili na klawiaturze, włączyć ją przyciskając klawisz “Num Lock”. Włączenie powinno być zasygnalizowane zaświeceniem się dodatkowej diody. 

Jak zrobić znak promili na klawiaturze? 

  • Wciśnij przycisk “ALT” + “0137” na klawiaturze numerycznej. 
  • Puść przyciski, a w polu wpisywania powinien ukazać się taki znak “‰”. 

Jak zrobić znak procentów na klawiaturze?

  • Wystarczy nacisnąć “SHIFT” + “5”
5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz