Jak przygotować się do pierwszej wizyty u prawnika, by była efektywna?

Mikołaj Mikiciuk

Masz problem lub konflikt, które wymagają wejścia na drogę sądową lub przynajmniej konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym? Dowiedz się, jak przygotować się do pierwszej umówionej wizyty u prawnika, aby móc dowiedzieć się na niej jak najwięcej cennych rzeczy, które okażą się pomocne.

Dlaczego warto przygotować się do pierwszej wizyty u prawnika?

Umawiając się na konsultację prawną, nie należy spodziewać się tego, że po przedstawieniu adwokatowi lub radcy prawnemu swojego problemu, natychmiastowo wskaże on możliwe rozwiązania lub zaproponuje podjęcie konkretnych kroków prawnych. Wizyta nieprzygotowanych interesantów często kończy się tym, że prawnik prosi o zebranie i dostarczenie stosownych dokumentów, które pozwolą lepiej zapoznać mu się ze sprawą. W ten sposób ogranicza się ona do wymiany uprzejmości i wstępnego nakreślenia problemu.

Przygotuj dokumenty związane ze sprawą

Nie mogło być inaczej – pierwszym krokiem do odpowiedniego przygotowania się do konsultacji prawnych jest właśnie zebranie dokumentów. Bez nich adwokat lub radca prawny nie będzie w stanie dokładnie poznać sytuacji, tym bardziej, że zwykle jest w stanie wyczytać z nich więcej niż osoby niewtajemniczone w świat prawniczy, a także nie będzie miał podstawy, by zaproponować rozwiązania lub kroki prawne.

Nie odkładaj wizyty w czasie

W przypadkach wielu spraw, szczególnie związanych z prawem administracyjnym, obowiązują sztywne terminy, po przekroczeniu których nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek kroków i trzeba zastosować się do decyzji organów administracyjnych. Konsekwencje mogą być wtedy bardzo dotkliwe, szczególnie jeśli dotyczą nałożonych kar lub innych kwestii związanych z finansami.

Nie ukrywaj niewygodnych dla siebie faktów

Jeżeli ujrzą one światło dzienne na przykład w czasie rozprawy sądowej, wówczas podjęcie takich kroków mogło okazać się błędem, gdyż biorąc pod uwagę te okoliczności, sprawa byłaby nie do wygrania. Naraża to przede wszystkim portfel klienta, który po przegranej sprawie musi ponieść koszta sądowe. Tylko dobra znajomość wszystkich istotnych faktów umożliwi prawnikowi udzielenie skutecznej pomocy lub doradzenia jak najlepszych rozwiązań.

Asertywnie przyjmuj stanowisko prawnika

Weź pod uwagę to, że prosząc o pomoc prawną, zgłaszasz się do osoby, która w tym zakresie posiada konkretne, specjalistyczne kompetencje. Niektóre fakty, które mogą być istotne dla Ciebie, okazują się zupełnie nieistotne dla sprawy. Często ma to miejsce w sprawach o podział majątku oraz rozwój, gdzie poszczególne kwestie mogą być istotne dla jednej ze spraw, jednocześnie pozostają zupełnie bez znaczenia dla drugiej, choć klient ma oczywiście swój interes w obydwu przypadkach.

Dopytuj o ważne kwestie

Niektóre kwestie wypowiadane przez prawnika lub interpretacja poszczególnych przepisów mogą być niezrozumiałe dla osoby spoza środowiska prawniczego. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości zadawaj pytania, które pomogą Ci je rozwiać. W ten sposób unikniesz przeoczenia lub zaniechania niektórych czynności, które powinieneś wykonać.

Wszystko już wiesz – nie bój się wizyty u prawnika

Kancelarie adwokackie lub radcowskie są dzisiaj powszechnie dostępną usługą. Dlatego w razie konieczności nie rezygnuj z walki o swoje prawa i racje. W wielu sytuacjach można je wywalczyć jedynie wtedy, gdy pomoże Ci radca prawny lub adwokat – Wrocław, Warszawa, Kraków oraz inne duże, a także mniejsze miejscowości obfitują w kancelarie, które wyszły naprzeciw oczekiwaniom rynku i stały się dostępne dla wszystkich obywateli, którzy potrzebują pomocy prawnej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz