Wybór szkoły dla dziecka po rozwodzie – jakie prawa mają rodzice?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

wybór szkoły po rozwodzie

Stanowisko rozwiedzionych rodziców co do wyboru szkoły dla małoletniego dziecka może się od siebie różnić. Dowiedz się, co mówi prawo rodzinne na temat kwestii wyboru szkoły dla dziecka oraz jakie prawa i obowiązki nakłada na rodziców małoletnich dzieci, którzy się rozwiedli.

Wybór szkoły – kwestia istotna dla dziecka

Wybór szkoły dla dziecka, obok kwestii takich, jak m.in. podjęcie leczenia, miejsce zamieszkania, wydanie paszportu dla małoletniego, należy do spraw istotnych dla dziecka, co do których decyzję powinni podejmować oboje rodzice wspólnie. Warunkiem jest oczywiście brak ograniczenia dla któregoś z nich władzy rodzicielskiej przez sąd w danym zakresie. Jednak przyjmując, że oboje rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, są oni zobowiązani do wspólnego podejmowania decyzji co do istotnych spraw dziecka. Problem nie istnieje w sytuacji, kiedy mają oni wspólne zdanie. Jednakże pojawia się, kiedy są skonfliktowani, a ich opinia na temat najlepszego wyboru szkoły dla dziecka jest rozbieżna.

O wyborze szkoły może zdecydować sąd opiekuńczy

Władza rodzicielska a kwestia wyboru szkoły dla dziecka – jeżeli pomimo prawa i obowiązku sprawowania władzy rodzicielskiej rozwiedzeni rodzice nie są w stanie wspólnie i zgodnie podjąć decyzji co do wyboru szkoły, w której będzie się uczyć ich dziecko, decyzję taką może podjąć sąd opiekuńczy na podstawie paragrafu 2 artykułu 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji, kiedy rodzice nie są stanie wspólnie podjąć decyzji co do wyboru szkoły dla swojego dziecka, jedno z nich może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tej kwestii przez sąd opiekuńczy – odpowiednią instancją jest tutaj sąd rejonowy. Warto o tym pamiętać, gdyż sprawy rozwodowe toczą się w sądach okręgowych, co może być dla osób składających taki wniosek nieco mylące.

Aby osiągnąć korzystną według siebie dla dziecka decyzję sądu, niezbędna jest merytoryczna argumentacja przed sądem, a taką może zapewnić adwokat – rozwód w Krakowie lub innym większym mieście to nie problem, by znaleźć dobrego pełnomocnika.

Kiedy nie można złożyć takiego wniosku do sądu?

Nie ma możliwości wszczęcia rozprawy w kwestii decyzji co do spraw istotnych dla dziecka w sytuacji, kiedy toczy się sprawa rozwodowa lub powództwo w tej sprawie nie zostało jeszcze wniesione. W takich sytuacjach decyzje o sprawach istotnych dla dziecka sąd podejmuje w czasie postępowania zabezpieczającego.

Kiedy może zdecydować jeden rodzic?

Istnieją oczywiście sytuacje, których sąd w rozprawie rozwodowej może ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców w danym zakresie. W takich sytuacjach szkoły nie mają prawa uwzględniać stanowiska tego rodzica w kwestii przyjęcia do danej szkoły lub wypisania dziecka w celu przeniesienia do innej. Wówczas rodzic, który posiada pełnię władzy rodzicielskiej, powinien powołać się na orzeczenie sądu na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej eks-małżonka i przedstawić je w danej placówce oświatowej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz