Jak zmniejszyć koszty komornicze? Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

koszty komornicze

Problemy ze zobowiązaniami mogą skończyć się egzekucją komorniczą, a jej wysokie koszty dodatkowo obciążają dłużnika. Warto zapoznać się z naszym poradnikiem w jaki sposób możemy uniknąć lub przynajmniej zmniejszyć koszty komornicze, a jest na to kilka sposobów, zwłaszcza jeśli Twoja sytuacja finansowa jest naprawdę nie za dobra. 

Czym są koszty komornicze?

Koszty komornicze, to opłaty należne komornikowi sądowemu za jego pracę oraz za wszelkie wydatki poniesione podczas postępowania egzekucyjnego. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji komorniczych wraz z wysokością kosztów z tym związanych zostały znowelizowane dnia 1 stycznia 2019 roku. Obowiązująca ustawa dzieli opłaty komornicze na opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, a także opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności. Podsumowując, na koszty komornicze składa się opłata komornicza mająca charakter stosunkowy lub stały oraz wydatki komornika wynikłe z przeprowadzania procesu egzekucyjnego.

Ile wynosi opłata komornicza?

Po wspomnianej nowelizacji ustawy opłata ma charakter stały i wynosi 10% od wyegzekwowanej kwoty. Warto przy tym zauważyć, że według nowych przepisów bez znaczenia jest sposób, w który należność została wyegzekwowana, co przecież nie odzwierciedla czasochłonności oraz kosztowności podjętych działań. Niezależnie zatem, czy komornik zajął rachunek bankowy i pobrał z niego należność, czy musiał zlicytować zajęty majątek, opłata jest taka sama. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których można liczyć na taryfę ulgową, o tym piszemy w dalszej części poradnika. 

Kto ponosi koszty komornicze?

Dłużnik jako strona, która doprowadziła do sytuacji, w której potrzebna jest interwencja komornika w celu uregulowania należności, będzie także odpowiedzialna za poniesienie kosztów komorniczych. Ponadto koszty komornicze nie zmniejszają wartości należnej wierzytelności, a zwiększają kwotę całkowitą do zapłaty. 

Jednakże, obecna ustawa zaostrza także odpowiedzialność finansową wierzyciela w przypadku nadużycia. W razie niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wskazania we wniosku osoby niebędącej dłużnikiem, a także w przypadku braku zachowania należytej staranności i uniemożliwienie przeprowadzenia egzekucji, wierzyciel zostanie obciążony opłatą stosunkową w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. Komornik jest zobowiązany do niepobierania opłaty od dłużnika, a w przypadku jej pobrania, zwraca ją. 

Jak obniżyć koszty komornicze?

Przede wszystkim szybka reakcja może znacznie obniżyć koszty egzekucji. Jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dłużnik uiści komornikowi całość długu lub jego część (w gotówce lub przelewem na konto), to opłata komornicza zostanie zredukowana do 3% zapłaconej kwoty. Jeśli natomiast dług w tym okresie zostanie spłacony bezpośrednio wierzycielowi, to komornik jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości 5% zapłaconego świadczenia. W przypadku upłynięcia terminu miesiąca niezależnie, czy zostanie zawarta ugoda z wierzycielem, czy też dług zostanie spłacony u komornikowi, ten pobierze opłatę w wysokości 10% egzekwowanej kwoty.

Zmniejszenie opłat komorniczych, to jeden z atutów szybkiego podjęcia działań. Drugi nie wiąże się ze zmniejszeniem opłat, lecz ze zmniejszeniem strat już na pewno. Otóż, w wyniku licytacji komorniczych często nieruchomości i ruchomości są sprzedawane po znacznie niższych cenach niż te, które możemy otrzymać na wolnym rynku. Warto o tym pamiętać i nie doprowadzać do egzekucji komorniczej, ponieważ możemy na tym stracić podwójnie.

Umorzenie kosztów kosztów komorniczych

Omówiliśmy zmniejszenie kosztów do wariantu 5% i 3%, teraz przejdźmy do omówienia szans na całkowite umorzenie lub ich zmniejszenie na podstawie wniosku. O to starać może się zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Zwolnienie od kosztów egzekucji jest możliwe dzięki treści art. 771 kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Art. 771 KPC: Zwolnienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne.

i

Art. 102. UOKSwSC: Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W związku z powyższym, na zwolnienie z ponoszenia kosztów komorniczych może liczyć osoba fizyczna składająca oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów, bez narażania siebie i bliskich na drastyczne pogorszenie sytuacji finansowej z tego tytułu. Oczywiście we wniosku należy opisać szczegółowo swoją słabą sytuację i określenie przyczyny nie pozwalającej na zapłatę kosztów egzekucyjnych. 

Wszelkie próby składania fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym w celu uzyskania zwolnienia skutkować może nałożeniem grzywny na podstawie art. 111 UOKSwSC. 

Uwaga! Wniosek można złożyć maksymalnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty komorniczej!

Obniżenie kosztów egzekucyjnych na wniosek dłużnika

Proszę pamiętać o tym, że istnieje jeszcze prawo, aby domagać się od komornika obniżenia kosztów egzekucji w przypadku istnienia prawdopodobieństwa ich zawyżenia np. jedynymi podjętymi krokami w celu egzekucji długu było zajęcie środków prosto z konta bankowego w całości, a otrzymaliśmy do zapłaty wysoką kwotę, która budzi nasze wątpliwości.

Wniosek o umorzenie / obniżenie kosztów komorniczych – wzór

koszty komornicze

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (11 votes)

2 komentarze do “Jak zmniejszyć koszty komornicze? Wzór”

Average
5 Based On 2

Dodaj komentarz