Kiedy warto skorzystać z outsourcingu kadr?

Artykuł zewnętrzny

Updated on:

outsourcing kadr

Na outsourcing kadr decyduje się dziś coraz więcej firm. Zalety tego rozwiązania zauważają zarówno duże, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa, jak i małe firmy, które dopiero rozpoczynają działalność na rynku. Dzięki temu zyskują one czas, bezpieczeństwo i pewność profesjonalnych usług na najwyższym poziomie.

Kilka słów o outsourcingu

Jeśli przedsiębiorstwo nie chce tworzyć specjalnych stanowisk w obrębie własnej struktury, może skorzystać z usług wynajętej firmy zewnętrznej. Jedną z takich usług jest np. prowadzenie kadr, które znacznie usprawnia procesy biznesowe i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki takiemu rozwiązaniu mniejsze firmy nie muszą narażać się na koszty związane z zakupem i bezpieczeństwem systemów, a większe przedsiębiorstwa zdejmują sobie z barków ciężar prowadzenia kadr i rekrutacji nowych pracowników. Warto pamiętać, że agencje outsourcingowe posiadają najlepsze systemy oraz wykwalifikowanych pracowników, którzy zadbają o bezpieczeństwo danych i profesjonalizm. Ponadto są na bieżąco z przepisami prawa i z łatwością poruszają się w obszarach związanych z kadrami.

Obowiązki wykonywane w ramach outsourcingu kadr

Decydując się na usługę, jaką jest prowadzenie kadr, warto znać zakres, w jakim działają firmy. Najczęściej jest to prowadzenie akt osobowych, monitorowanie ważnych terminów związanych z zatrudnieniem, przygotowywanie pełnej dokumentacji pracowniczej, monitorowanie urlopów czy zwolnień lekarskich pracowników, zgłaszanie pracowników i ich rodzin do ZUS-u, kontrola bieżących zmian prawnych, przygotowywanie raportów na potrzeby klienta, także wsparcie w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi. Właśnie za sprawą takich działań, możliwe jest usprawnienie procesów rekrutacyjnych oraz dokonywanie efektywnej selekcji pracowników. Przedsiębiorca może skupić się na innych ważnych aspektach rozwoju działalności, zostawiając prowadzenie kadr specjalistom. Szczególną popularnością outsourcing kadr cieszy się w firmach, gdzie w sposób masowy przeprowadza się procesy kadrowe.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz