Opinia o pracowniku, referencje – omówienie + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

opinia o pracowniku

Bardzo częstą praktyką nowych pracodawców jest wymaganie dokumentów takich jak list referencyjny lub opinia o pracowniku od byłego pracodawcy. Nic dziwnego, bo przecież jest to najbardziej odpowiednie źródło informacji na temat danej osoby, a składane CV ma poparcie w kolejnym dokumencie. Jeśli zostaniesz poproszony o wystawienie takiego dokumentu, to warto zapoznać się ze wszelkimi informacjami zanim przystąpisz do pisania. Czy jesteś zobowiązany do wystawienia dokumentu? Czym się różni opinia od rekomendacji? Jak je napisać? Odpowiadamy na wszelkie pytania!

Podstawa prawna opinii, referencji

Powyższe dokumenty sporządza pracodawca na życzenie, a raczej prośbę byłego lub aktualnego pracownika. Wynika z tego, iż można je wręczyć przed, na koniec lub po zakończeniu stosunku pracy albo w ogóle.

Kodeks Pracy w przeciwieństwie do wydania świadectwa pracy, nie określa ani nie zobowiązuje pracodawcy do wystawienia opinii na temat danej osoby. Przyjęło się w praktyce, iż jeśli stosunek pracy przebiegał pomyślnie, to pracodawca nie powinien mieć przeciwwskazań co do tego, czy napisać takie pismo. 

Opinia o pracowniku, a Referencje

Funkcjonuje wiele określeń dla dokumentu przedstawionego przyszłemu pracodawcy w celu zwiększenia wiarygodności w procesie rekrutacji, będącym oceną od byłego pracodawcy. Mówi się o referencjach, liście referencyjnym, rekomendacjach, liście rekomendacyjnym lub polecającym, ale także o opinii. 

Wszystkie wymienione dokumenty poza tym ostatnim, mają zawsze charakter pozytywny i będą polecać daną osobę przyszłym pracodawcom. Mowa tutaj o zapewnieniu jak dobrym pracownikiem jest opisywana osoba, a także o jej dobrych stronach, sukcesach i umiejętnościach. Ponadto, w praktyce tworzone są jedynie na życzenie osoby kończącej pracę. 

Natomiast z opinią jest zupełnie inaczej – często wystawiana jest bez wiedzy pracownika, co stwarza wiele możliwości i bardziej odzwierciedla stan faktyczny. Oprócz powyższej różnic, format oraz wszelkie inne zasady pozostają bez zmian.

Czy opinia o pracowniku jest zawsze pozytywna?

Zgodnie z definicją, opinia o pracowniku będzie miała wydźwięk subiektywny, zatem nie zawsze będzie pozytywna – może być także neutralna lub negatywna. 

Zanim coś napiszemy, warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie jak może to wpłynąć na dalszy proces rekrutacji danej osoby. Pamiętajmy jednak, że nie powinniśmy zatajać ważnych informacji jeśli pracownik dopuścił się karygodnych zachowań, np. kradł i otrzymał za to naganę dyscyplinarną. Oprócz odpowiedzialności karnej za świadome wprowadzanie w błąd, może to narazić także Waszą reputację w przypadku kiedy sytuacja się powtórzy u przyszłego pracodawcy.   

Jak napisać oficjalną opinię, referencje o pracowniku? 

Choć żadna z ustaw ani kodeksów nie określa formy takiego dokumentu, to zalecamy zachowanie stylu formalnego, w formacie A4. Szczególnie istotne jest zachowanie poprawności językowej, zwięzłości z wyszczególnieniem konkretów. Opinia o pracowniku, a także referencje nie powinny zajmować więcej niż jedna strona.   

Pismo powinno zawierać poniższe elementy:

 • Data,
 • Miejscowość, 
 • Dane firmowe,
 • Imię i Nazwisko osoby wystawiającej dokument,
 • Stanowisko osoby wystawiającej dokument,
 • Dane kontaktowe do osoby wystawiającej dokument,
 • Nagłówek,
 • Dane personalne pracownika,
 • Informacje dot. współpracy:
  • stanowisko pracownika,
  • okres współpracy,
  • zakres obowiązków,
  • wykonywane zadania,
 • Charakterystyka pracownika,
 • Predyspozycje pracownika,
 • Opinia podsumowująca pracownika,
 • Zwrot grzecznościowy,
 • Pieczątka firmowa/Podpis osoby wystawiającej dokument,

Mile widziane:

 • Największe osiągnięcia/sukcesy,
 • Powód odejścia z firmy, 

O czym warto pamiętać?

Przede wszystkim pamiętaj o tym, aby dokument był spersonalizowany. Częstą praktyką jest korzystanie z gotowych szablonów posiadających bardzo ogólnikowe stwierdzenia, które w praktyce nic nie wnoszą. Rzetelna, indywidualna opinia bezpośredniego przełożonego o pracowniku nawet w najgorszej formie stylistycznej będzie bardziej wartościowa niż najładniejsze pismo z kreatora. Oczywiście, możesz skorzystać z gotowych rozwiązań, ale pamiętaj o tym, aby opisać cechy pracownika, które w nim ceniłeś, a także umiejętności lub sytuacje, które pokazały, że jest specjalistą w danej dziedzinie.

Wejdź w szczegóły, unikaj ogólnikowych stwierdzeń! Precyzyjnie opisz zakres obowiązków oraz głównie wykonywane zadania – rzucanie hasłami typu “odpowiedzialny za marketing firmy” w żaden sposób nie odzwierciedla umiejętności pracownika. 

Przesadne wychwalanie pracownika może sprawić, iż opinia byłego pracodawcy straci na wiarygodności. Pismo powinno sprawiać wrażenie obiektywnego i wyważonego, więc wskazane jest zachowanie umiaru w stosowaniu superlatyw. W innym przypadku Twoja opinia może przynieść odwrotne skutki. 

Opinia o pracowniku / List referencyjny – pobierz wzór

list referencyjny / opinia o pracowniku wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

 • Opinia o pracowniku / List referencyjny – wersja dla “Pani”
 • Opinia o pracowniku / List referencyjny – wersja dla “Pana”

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (10 votes)

2 komentarze do “Opinia o pracowniku, referencje – omówienie + wzór”

Dodaj komentarz