Skarga na uciążliwego sąsiada + darmowy wzór!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Nikt nie powinien pozostawać bezradny wobec niestosownego zachowania sąsiada, które nie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego. Możesz jednak wykorzystać przepisy, aby spróbować wyegzekwować poprawę zachowania, doprowadzić do ukarania go, a w ostateczności nawet spowodować eksmisję z mieszkania. W niniejszym poradniku znajdziesz wszelkie informacje na temat tego czym jest skarga na uciążliwego sąsiada, jakie masz prawa, a nawet pobierzesz darmowy wzór.  

Niestosowne zachowanie sąsiada

Większość osób borykających się z problemem niestosownego zachowania się sąsiada mieszka w blokach wielorodzinnych. Mieszkania te charakteryzują się wręcz świetną akustyką zwłaszcza, gdy budynek posiada wspólną wentylację grawitacyjną. Dźwięki potrafią przenikać mieszkania i stajemy się współlokatorami naszych sąsiadów wiedząc, o której robią pranie, czy sprzątają. Z tymi odgłosami niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić, lecz z pewnością bylibyście zadowoleni, gdyby tylko te odgłosy były słyszalne. 

Spędzać sen z powiek może jednak sąsiad DJ, który raczy Was muzyką każdego dnia, czy też częste spotkania towarzyskie w gronie znajomych. Panuje przecież powszechne przekonanie, że do godziny 22 we własnym mieszkaniu można robić co się podoba. Otóż, nie jest to zgodne z prawem, a natężenie dźwięku przenikającego do naszego mieszkania w ciągu dnia nie może przekraczać 40-45 decybeli. 

Oczywiście, powyższy powód nie jest jedyny. Bardzo często sąsiedzi narażeni są na hałas ujadającego psa, który nie jest przyzwyczajony do pozostawania samemu w domu, prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym i związanym z nią wzmożonym ruchu, niewłaściwe zachowanie sąsiada takie jak krzyki, czy też uciążliwy zapach – np. w wyniku palenia papierosów na klatce. Problem sąsiedzki może także zastać właścicieli domków jednorodzinnych w przypadku uciążliwej hodowli, hałasu i zapachu generowanego przez zwierzęta, uniemożliwiania dostępu do posesji, częstymi imprezami w ogródkach, czy też palenia w piecu niestosownymi przedmiotami jak np. śmieci, ciuchy itp.        

Jeśli zatem dotyczy Cię omawiany problem i chcesz powiedzieć “DOŚĆ”, weź sprawy w swoje ręce i staraj się wyegzekwować swoje prawa by cieszyć się ze spokoju, a nie myśleć o powrocie do domu jak o karze. Sprawdź co możesz zrobić.  

Podstawa prawna odpowiedzialności sąsiada

Sąsiad nie znający swoich obowiązków może uprzykrzać życie innym osobom. Niektóre przypadki można wytłumaczyć niewiedzą, lecz większa część jest po prostu czystym lekceważeniem przepisów. Warto zatem poznać najważniejsze zapisy, które znajdują się w art. 143 – 154 kodeksu cywilnego. 

Art. 144. Kodeksu cywilnego

“Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.“ 

Interpretując ten zapis możemy dojść do wniosku, iż sąsiad przy korzystaniu z własnej nieruchomości powinien powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogą zakłócać korzystanie z sąsiednich nieruchomości. Natomiast normy społeczno-gospodarcze będą się odnosić do wszelkich zakłóceń takich jak niewłaściwe wykorzystanie lokalu mieszkalnego celem prowadzenia działalności gospodarczej, uciążliwe hałasy dochodzące z mieszkania, nieprzyjemne zapachy wydobywające się z mieszkania/posesji czy też unoszący się trujący dym. Wszystkie te sytuacje są podstawą do złożenia skargi. 

Art.  145  §1 Kodeksu cywilnego

“Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).”

Powyższy zapis umożliwia staranie się o ustanowienie służebności drogowej od sąsiada w przypadku braku dostępu do drogi publicznej własnej działki. Przeprowadzenie drogi koniecznej musi uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między sąsiadami co do przeprowadzenia drogi, sąd ma prawo do zarządzenia przeprowadzenia drogi przez grunty, które są przedmiotem czynności prawnych. 

Art.  149 Kodeksu cywilnego

“Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.”

Art.  150 Kodeksu cywilnego

“Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.”

Powyższa podstawa prawna odnosząca się do Kodeksu cywilnego jest tylko i wyłącznie jednym źródłem przepisów stanowiących o prawach oraz obowiązkach właścicieli nieruchomości. Każde uciążliwe działanie sąsiada może mieć swoje umocowanie prawne gdzie indziej, dlatego jest to tak trudny temat. Doszukiwać się możemy zapisów w uchwałach sąsiedzkich, regulaminach wspólnot mieszkaniowych, w kodeksie wykroczeń, a nawet w kodeksie karnym. 

Czym jest zakłócanie ciszy nocnej?

Zagadnieniem, które chcielibyśmy szczególnie omówić ze względu na wysoką ilość zapytań jest zakłócanie ciszy nocnej przez sąsiada. Wspomniane zakłócenie spokoju nocnego polega na uniemożliwieniu odpoczęcia w ciszy w godzinach od 22:00 do 6:00. Nie ma znaczenia jaką formę przyjmuje ten odpoczynek, może to być czytanie książki, oglądanie telewizji, czy surfowanie po Internecie, niekoniecznie musi być to sen. 

Nie znajdziemy przepisu odnoszącego się bezpośrednio do tego zagadnienia w przepisach ogólnych. Naruszenie spoczynku nocnego jest złamaniem zasad ustalonych w regulaminie wspólnoty mieszkaniowej, uchwałach sąsiedzkich, czy też regulaminie spółdzielni mieszkaniowej lub jej zarządzeniach. 

Z powodzeniem ratunku możemy szukać w art. 51 Kodeksu wykroczeń, który stanowi: 

“Art. 51.

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Jak widzicie, organizowanie imprez i zakłócanie ciszy nocnej posiada daleko idące konsekwencje, które mogą uprzykrzyć także życie sąsiadowi, który bez oporów wpływa na Wasze życie prywatne. 

Na sam koniec mogę jeszcze dokładnie sprecyzować jaki jest dopuszczalny hałas docierający do Waszego mieszkania. Otóż, zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą hałasu 2002/49/WE oraz rozporządzeniami i normami sanitarnymi, w godzinach nocnych dopuszcza się przenikanie hałasu maksymalnie do 30 dB, a w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych do 35 dB. Dla porównania 30 dB to odpowiednik spokojnej ulicy bez ruchu, natomiast szmery w domu są traktowane na równi z 40 dB.  

Czy warto zacząć od rozmowy?

Skarga na uciążliwego sąsiada jak na sam początek może okazać się zbyt pochopna. Najlepszym rozwiązaniem jest próba polubownego załatwienia sprawy, co może oszczędzić wiele nerwów, czasu i pieniędzy. Bardzo trudno wyjść ze strefy komfortu zwracając komuś uwagę, lecz od razu poznasz, czy koniecznie będzie przedsięwzięcie kolejnych, bardziej drastycznych kroków ku rozwiązaniu tej sytuacji, czy też sprawa zostanie rozwiązana od ręki. 

Podczas rozmowy podaj powody, które mogą sprawić, że sąsiad będzie starać się bardziej wyrozumiały, czy też w niektórych przedziałach czasu wie, żeby nie przeszkadzać. Posiadanie małych dzieci, pracowanie z domu – to może zadziałać! Jeśli to nie zadziała, przejdź do kolejnego kroku jakim jest skarga na uciążliwego sąsiada.  

Skarga na uciążliwego sąsiada – jakie są możliwości?

Borykając się z problemem sąsiadów łamiących zasady współżycia społecznego, a tym bardziej łamiących prawo, masz prawo do:

  1. złożenia wniosku do sądu o zaprzestanie korzystania z nieruchomości w sposób zakłócający korzystanie z nieruchomości sąsiednich, 
  2. zawiadomienia organów ścigania na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń, a w niektórych przypadkach kodeksu karnego,
  3. zawiadomienia odpowiednich służb np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku naruszenia przepisów sanitarnych, czy też Straży Pożarnej w przypadku zbieractwa śmieci.  
  4. złożyć skargę do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej na łamanie wewnętrznego regulaminu / rozporządzenia,
  5. złożyć pozew o odszkodowanie do sądu za szkody wyrządzone przez działania sąsiada,
  6. złożyć pozew o eksmisję sąsiada.

W celach dowodowych należy każdorazowo zawiadamiać policję lub straż miejską o wszelkich naruszeniach. Prawdopodobnie na wezwanie przyjedzie patrol policji, który za pierwszym razem pouczy sąsiada, aby zachowywał się stosownie. Kolejny raz może skończyć się nałożeniem mandatu, a także na wniosek osoby zawiadamiającej o wykroczeniu policja może skierować sprawę na drogę sądową. Ważne jest, aby zapisywać daty wezwań policji w przypadku braku rezultatu tej metody. 

Kolejnym krokiem może być rozmowa z dzielnicowym, który zapozna się ze sprawą i może udać się na rozmowę z uciążliwym sąsiadem wyjaśniając mu wszelkie konsekwencje lub wezwać go do stawiennictwa na komisariacie policji. Ta forma często powoduje obawę w oczach niesfornych sąsiadów, że sprawa trafiła już na wyższy stopień i może wiązać się ze sprawą sądową.    

Jeśli nadal to za mało, pora wybrać te drastyczniejsze sposoby, począwszy od złożenia skargi do spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej. Spodziewaj się jednak, że zarządca budynku zwróci się ze stosownym wnioskiem do Policji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Policja pełniąc swoje obowiązki przesłucha wersję składającego wniosek, osoby oskarżonej o zakłócanie, a także mieszkańców sąsiednich nieruchomości, aby ustalić stan faktyczny i rzeczywistą szkodliwość zdarzenia. 

Złożenie wniosku do sądu o ukaranie powinno być poprzedzone omawianymi krokami, głównie ze względu na zebranie materiałów dowodowych, jakimi są raporty z wezwań policji, czy też zeznania świadków.  

Co daje skarga zbiorowa na sąsiada?

Dużo większą wagę przykłada się do skarg złożonych grupowo, co wskazuje na większą szkodliwość popełnionych wykroczeń, a także niweluje ryzyko bezpodstawnych oskarżeń przez pojedynczego sąsiada. Taki wniosek może być złożony do spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej, organów ścigania, czy też sądu cywilnego. 

Zbiorowa skarga na sąsiadów zakłócających porządek może mieć daleko idące konsekwencje, a w tym nawet eksmisję i zlicytowanie nieruchomości. Ta forma jest jednak bardzo czasochłonna i trudna w uzyskaniu jej prawomocnym orzeczeniem sądu, jednakże warto się o to postarać jeśli żaden ze sposobów nie przyniósł efektów. 

W przypadku pozwu zbiorowego, niewątpliwą korzyścią jest podział ewentualnych kosztów związanych z wniesieniem sprawy sądowej i kosztów reprezentacji radcy prawnego na wiele osób domagających się przywrócenia właściwego porządku. Ponadto postępowanie eksmisyjne może być przyśpieszone w przypadku solidarnych działań sąsiadów. 

Skarga na uciążliwego sąsiada – pobierz wzór

skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru lub doświadczasz problemu z czcionką, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.3/5 - (20 votes)

1 komentarz do “Skarga na uciążliwego sąsiada + darmowy wzór!”

Average
5 Based On 1

Dodaj komentarz