Jak napisać pozew o rozwód? Darmowy wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

pozew o rozwód wzór

Uzyskanie rozwodu nie jest tak proste jakby się wydawało, nie wystarczy wypełnić wniosku i jest po sprawie. Należy wykazać przed sądem, że powodem chęci rozwiązania małżeństwa jest trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co to właściwie znaczy, jakiego uzasadnienia użyć, jak napisać pozew o rozwód i gdzie złożyć wniosek – tego dowiesz się z niniejszego artykułu. Postaramy się także o aktualność treści i pozwu rozwodowego, który pobierzesz u nas za darmo! 

Czym jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego jako zanik trzech zasadniczych więzi między między parą małżonków. Rozchodzi się tutaj o więź uczuciową (duchowa, emocjonalna, psychiczna), fizyczną (intymna, seksualna) i gospodarczą (ekonomiczna). Instytucja małżeństwa wyrażana względem prawa jest w przedstawionych trzech więziach, a ustanie któregoś z tych elementów można interpretować jako częściowy objaw rozkładu pożycia. 

Do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego dochodzi wtedy, kiedy wszystkie więzy łączące małżonków zostają zerwane, co oznacza całkowite zaprzestanie funkcjonowania małżeństwa.  

Czym jest trwały rozkład pożycia?

Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza przekonanie małżonków, że nigdy nie wrócą do wspólnego pożycia. Omawianą trwałość można jedynie stwierdzić kiedy rozkład jest zupełny, a więc wtedy kiedy przestają nas łączyć wszelkie więzi. Dlatego tak ważna jest rozłąka, czy też separacja małżonków. 

W ocenie stopnia trwałości rozkładu pożycia bierze się pod uwagę przede wszystkim czas trwania małżeństwa i czas rozłąki. Należy przy tym zauważyć, że nie liczy się samo stwierdzenie małżonków o rozkładu pożycia, lecz ocena prawdopodobności powrotu do wspólnego pożycia. Małżonek, który nadal żywi nadzieję o powrocie musi przedstawić przekonującą argumentację takich okoliczności.

Określenie właściwości sądu

Podejmując decyzję o wypełnieniu papierów rozwodowych, jednym z pierwszych elementów pisma jest określenie sądu, który rozpatrzy Twój pozew o rozwód. Jest nim Sąd Okręgowy właściwy dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że nadal jedna ze stron mieszka w tym rejonie. 

W przypadku kiedy obydwie strony przeniosły się, pozew należy złożyć w sądzie zgodnym z miejscem zamieszkania pozwanego. Jeśli miejsce te jest bliżej nieokreślone lub pozwany przebywa poza granicami kraju, wniosek można złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda/powódki, czyli strony wnoszącej pozew. 

Taka kolejność nie jest przypadkowa, istnieje tutaj tzw. właściwość wyłączna, a więc ustalona odgórnie i nie jest możliwe ustalenie między stronami innej możliwości.

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Do składanego wniosku o rozwód należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za pozew. Można go wnieść na rachunek bankowy sądu albo zakupić odpowiednie znaki w kasie sądu. Złożenie wniosku w 2021 r. wynosi 600 zł.

Oczywiście nie jest to jedyna opłata, którą trzeba ponieść, jeśli chcesz się rozwieść. Najczęściej w takich przypadkach zatrudniany jest adwokat. Należy pamiętać także o kosztach zastępstwa procesowego i kosztów adwokata strony przeciwnej. Kosztem będą także dojazdy oraz wysokość utraconego zarobku. 

Czy rozwód bez orzekania o winie musi być poprzedzony separacją?

Odpowiedź jest bardzo prosta – nie. Decyzja o separacji małżonków nie jest warunkiem koniecznym do rozwiązania małżeństwa, lecz znacznie ułatwia argumentację dotyczącą trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego. 

Na separację najczęściej decydują się pary, które chcą zawiesić małżeństwo, więc albo nie są pewne, czy rozwód to ostateczna decyzja i mogą mieć nadzieje związane z uratowaniem małżeństwa albo z jakichś powodów nie chcą brać rozwodu np. ze względu na dzieci. 

Małżonkowie, którzy przebywają w separacji nie mogą zawierać nowych związków małżeńskich. Jeśli w czasie separacji małżonkowie podjęli decyzję o powrocie do pożycia, to wystarczy wystąpić do sądu o zniesienie separacji. 

Złożenie wniosku o separację opisujemy w artykule: Jak napisać wniosek o separację + wzór. 

Rozwód bez orzekania o winie      

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie charakteryzuje się pewnymi konsekwencjami. Przede wszystkim postępowanie w przypadku takiego rozwodu, nawet jeśli małżeństwo posiada wspólne, małoletnie dzieci, jest zdecydowanie krótsza niż w przypadku, kiedy byli partnerzy będą orzekać o winie. Ponadto takie sprawy jak sposób opieki nad dzieckiem, czy wysokość alimentów może być ustalona między stronami, a nie w ferworze walki.  

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sprawa sądowa może się zakończyć nawet po 1-2 rozprawach. Zwłaszcza jeśli partnerzy są zgodni co do tego, że pożycie małżeńskie zostało trwale i w zupełności utracone. 

Niestety jednak to rozwiązanie ma jeden zasadniczy minus. Zgodnie z art. 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzyskanie alimentów na siebie jest mocno ograniczone. Są one możliwe do uzyskania jedynie wtedy, gdy małżonek jest w niedostatku finansowym, a powodem jest np. choroba, czy utrata dochodu. 

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie     

Rozwód z orzekaniem o winie będzie praktycznie przeciwieństwem rozwodu bez orzekania o winie. Decydując się na to rozwiązanie trzeba być przygotowanym na długotrwały proces, lecz możliwe korzyści są na tyle wysokie, że wiele małżonków się na nie decyduje. 

Przede wszystkim, w przypadku uznania stronie niewinnej rozpadowi pożycia małżeńskiego przysługują co do zasady dożywotnie alimenty niezależnie od sytuacji finansowej. Wystarczy wykazać pogorszenie sytuacji materialnej, co jest oczywiste. Obowiązek ten będzie spoczywać na winnym małżonku aż do momentu zawarcia nowego małżeństwa przez osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów. 

Średni czas uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie może wynosić około roku. Ponadto, jeśli podczas złożenia wniosku z orzeczeniem o winie powód/powódka zmieniła zdanie, do czasu uzyskania prawomocnego wyroku może zmienić swoje stanowisko w tej sprawie. 

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi być przede wszystkim w formie pisemnej i zachowywać wszelkie formalne standardy. Ponadto wniosek będzie procesowany przez sąd pod kątem braków formalnych. Ważnym jest, aby wniosek o rozwód zawierał takie elementy jak:

  • Miejscowość wraz z datą,
  • Określenie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku,
  • Określenie stron postępowania (kto jest powodem, a kto pozwanym) wraz danymi osobowymi: imię i nazwisko, adres, PESEL. 
  • Tytuł pisma “Pozew o Rozwód”,
  • Żądania wraz z określeniem, czy pozew jest z orzekaniem o winie, czy nie,
  • Uzasadnienie,
  • Załączniki,
  • Własnoręczny podpis.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Jak każdy pozew, pozew o rozwód powinien być bardzo dobrze uzasadniony i poparty dowodami. Należy wskazać konkretne przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego, a najlepiej odnieść się do poszczególnych więzi, które były omawiane w poprzednich akapitach. Użyte argumenty w uzasadnieniu powinny mieć odzwierciedlenie w załączonych dowodach, czy też powołanych świadków. 

Jeśli małżeństwo zaowocowało dziećmi, warto od razu określić wartość alimentów. Informacja ta powinna być zawarta w żądaniach, a następnie udowodniona zestawieniem kosztów na utrzymanie i wychowanie dziecka. 

Podział majątku po rozwodzie

Najczęstszą praktyką jest odbycie sprawy o podział majątku wspólnego w następstwie sprawy rozwodowej. Podział majątku może odbyć się na sprawie rozwodowej o ile nie spowoduje nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu. W prostych przypadkach, zwłaszcza tych kiedy składany wniosek jest bez orzekania o winie, a strony wypracują kompromis co do założeń podziału można przyjąć, że podział majątku jest możliwy na rozprawie rozwodowej. Natomiast, jeśli dochodzi do podziału majątku po rozwodzie, to może on nastąpić wskutek:

  • ugody,
  • sprawy sądowej

Pozew o rozwód – pobierz wzór

Pozew o rozwód wzór

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz