Umowa kupna-sprzedaży samochodu + edytowalny wzór PDF

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

umowa kupna - sprzedazy samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, to jedna z poprawnych form przeniesienia własności ruchomości za opłatą, z osoby prywatnej na inną. Umowa, obowiązki i prawa regulowane są przez Kodeks Cywilny. Często, świadomie lub nie, dochodzi do nadużyć ze strony osób handlujących samochodami, dlatego warto zaopatrzyć się w poprawny wzór.

Przygotowaliśmy nasz wzór umowy-kupna sprzedaży samochodu w różnych wariantach, z możliwością edycji od razu w pliku .PDF. Warto jednak prześledzić wszystkie poniżej poruszane kwestie w celu zwiększenia świadomości dokonywania sprzedaży / zakupu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – istota i forma

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu o danych określonych w umowie i przedstawia na to odpowiednie dokumenty (np. dowód rejestracyjny, faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny i inne.) W ramach tejże umowy Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na Kupującego, jednocześnie wydając przedmiot umowy Kupującemu. Natomiast Kupujący zobowiązuje się uiścić opłatę za zakup pojazdu określoną w umowie. 

O ile Kodeks Cywilny nie określa formy umowy i można by domniemać, że umowa ustna jest akceptowana, to rzeczywistość weryfikuje to szybko. Bez umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej pisemne, nie zarejestrujemy pojazdu, ani nie sprzedamy go dalej. Nie będziemy posiadać także podstawowego dokumentu dowodowego w razie jakiegokolwiek sporu między stronami.  

Elementy umowy kupna-sprzedaży samochodu

Dokładność umowy powinna być wskazana dla każdej ze stron w celu zachowania bezpieczeństwa dokonywanej transakcji. Natomiast zbyt precyzyjne zapisy mogą powodować szereg problemów dla którejś ze stron, opisujemy to poniżej. 

Elementy, które umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać, to przede wszystkim:

 • Data i miejsce zawarcia umowy,
 • Strony umowy,
 • Przedmiot umowy wraz z charakterystyką:
  • marka,
  • rok produkcji,
  • numer nadwozia,
  • aktualny przebieg,
  • numer rejestracyjny,
  • numer karty pojazdu,
 • Cena sprzedaży samochodu (forma liczbowa i słowna),
 • Lista rzeczy wydanych wraz z samochodem,
 • Oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu,
 • Informacja o przekazaniu przedmiotu transakcji,
 • Określenie strony, która ponosi koszty związane z zawarciem umowy,
 • Podpisy obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – dodatkowe dokumenty

Oprócz umowy potrzebować będziemy dodatkowych rzeczy, które powinny być wydane wraz z pojazdem, aby legalnie go użytkować oraz dokonać wszelkich obowiązków prawnych. Są to:

 • kluczyki od pojazdu
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • dowód zawarcia ubezpieczenia OC,
 • dodatkowe załączniki (jeśli wymagane)

W przypadku, gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy, Kupującemu należy przekazać potwierdzenie uiszczenia opłat, w tym:

 • opłaty recyklingowej,
 • opłat celnych,
 • dowód odprawy celnej (jeśli samochód został kupiony poza UE)
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub zaświadczenie zwalniające z akcyzy

Na co uważać podczas sporządzania umowy?

Data zawarcia umowy 

Pierwszym, a zarazem kluczowym elementem dla naszej ochrony, jest data zawarcia umowy. Często Sprzedającemu lub Kupującemu może zależeć na tym, aby data była inna niż ta faktyczna. Będziemy słyszeć różne tłumaczenia, które mogą być nawet całkiem rozsądne np. zakup samochodu z datą z poprzedniego miesiąca, aby zaliczyć to jako koszt w firmie lub na odwrót – aby zakup był już ewidencjonowany na przyszły miesiąc. O ile w teorii nic nie tracimy, to w rzeczywistości możemy mieć poważne problemy.

Do dnia transakcji wpisanego w sporządzonej umowie Kupujący jest jedynie użytkownikiem, a nie właścicielem, zatem mandaty zostaną wysłane do Sprzedającego. Na dodatek może się zdarzyć, że samochód w tym okresie może służyć do popełnienia przestępstwa. 

Pamiętaj! Możliwość osiągnięcia korzyści nie jest warta ryzyku manipulacji przy dacie sprzedaży. 

Rada: Jeśli chcesz się bardzo zabezpieczyć, możesz rozważyć także dodanie godziny sprzedaży, która uchroni Cię przed nieznaną historią auta sprzed kilku godzin wcześniej. 

Weryfikacja tożsamości

Już podczas pierwszych kroków wpisywania danych powinniśmy zweryfikować dokumenty świadczące o własności pojazdu i tego, czy mamy przyjemność z właściwą osobą. Niezależnie, którą stroną jesteś – koniecznie sprawdź dokumenty kontrahenta. O ile umowę wypisać może osoba trzecia, to podpis na umowie i obecność właściciela jest konieczna. 

Wyjątkiem może stanowić sprzedaż samochodu osoby ubezwłasnowolnionej. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie i załączenie do umowy dodatkowego zaświadczenia.

Jeśli mamy podstawy do tego, żeby sądzić, że ktoś posługuje się nie swoim dokumentem, poprośmy go o przedstawienie drugiego – np. prawa jazdy. Lepiej wyjść na nadgorliwego, niż ponosić konsekwencje, gdyż w polskim prawie niestety nie ma to znaczenia, czy jest się nieświadomą ofiarą.

Informacje o pojeździe

Jest to szereg informacji o samochodzie, przy których popełniamy najwięcej błędów, a powodem jest zwykle bagatelizowanie. Przede wszystkim wpisujemy przybliżony przebieg, bo “przecież kilka kilometrów nie robi różnicy”. Bardzo rzadko zdarza się, że można ponieść konsekwencje, ale jest to możliwe.

Na ogół rubryka o uwagach pozostaje pusta, a jest to najczęstszy powód sporów między stronami w sądzie. Należy tutaj zawrzeć wszelkie uszkodzenia, które są widoczne gołym okiem i nam znane. Wystrzegajmy się także ogólników, typu “uszkodzona karoseria, samochód niesprawny technicznie, stan bardzo dobry”. 

Przykład 1: Kupujemy samochód, który ma uszkodzony silnik i wpisujemy “samochód niesprawny technicznie”. Pozbawimy w ten sposób się podstaw do roszczeń w przypadku jakiegokolwiek innego uszkodzenia, o którym nie wiedzieliśmy. 

Przykład 2: Sprzedajemy samochód, który ma 15 lat i wpisujemy “stan bardzo dobry”. Po tygodniu otrzymujemy żądanie zapłaty od Kupującego, ponieważ kilka elementów wymagało wymiany. Ma do tego prawo.

Dodatkowe informacje

Jeśli kupujemy samochód bezwypadkowy, to warto zrobić taką adnotację w opisie. Jest to podstawa do reklamowania umowy w przypadku wykrycia, że jest to nieprawdą. Tak samo możemy postąpić w przypadku stwierdzenia, że tylko dana część została naprawiona/wymieniona.

Kwota transakcji

Najczęstszą praktyką jest podawanie kwoty na umowie znacznie niższej niż wartość realna. Nie jest to w żaden sposób korzystne dla Kupującego, gdyż podatek płacony jest od wartości rynkowej, a nie kwoty z umowy. Jeśli różnica będzie znacząca, to możemy się spodziewać wezwania na wizytę do urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień. 

Dodatkowo, w przypadku sporu ze Sprzedającym nie będziemy mogli żądać pełnej kwoty zwrotu pieniędzy, gdyż sami zgodziliśmy się na niższą. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby wyegzekwować tą wyższą.

Obowiązki Sprzedającego i Kupującego

Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży samochodu nie jest ostatnim krokiem dla Kupującego i Sprzedającego.

Dla własnego dobra Sprzedawca powinien udać się do Wydziału Komunikacji w celu poinformowania o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Dzięki temu nie otrzymamy mandatów za wykroczenia popełnione do momentu przerejestrowania samochodu przez Kupującego. Jesteśmy chronieni na wypadek popełnienia przez niego przestępstw z udziałem samochodu. Obowiązkiem natomiast jest poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od momentu sprzedaży. Otrzymamy także zwrot zapłaconej składki za AC.

W momencie podpisania umowy na Kupującym będzie spoczywał przede wszystkim obowiązek podatkowy. Należy zapłacić Podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, w kwocie 2% wartości rynkowej pojazdu. Drugim obowiązek jest przerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni od sprzedaży. 

Kupujący nie ma obowiązku informowania dotychczasowej ubezpieczalni o zmianie właściciela samochodu. Może korzystać z ubezpieczenia do momentu jego wygaśnięcia (ubezpieczenie OC zawierane jest na samochód, nie na osobę) lub zmienić ubezpieczyciela. 

Wady ukryte pojazdu a odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedający zgodnie z kodeksem cywilnym i opisaną w nim rękojmią, odpowiada za ukryte wady pojazdu. Jeśli umowa kupna-sprzedaży samochodu nie zawiera zapisu mówiącego o braku odpowiedzialności sprzedającego ze względu braku wiedzy o stanie pojazdu i sprzedaż pojazdu jako uszkodzony, to mamy prawo do reklamacji. Pamiętajmy jednak, że powinien być o tym poinformowany przez Kupującego nie później niż miesiąc od jej zauważenia. Co do zasady długość jej trwania określona jest na rok od momentu sprzedaży. 

Podsumowanie

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, to bardzo ważny dokument, dlatego nie powinien być uzupełniany w pośpiechu. Warto przeczytać każdy zapis zanim go podpiszesz, a uchronisz się przed konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Oprócz samej umowy pamiętaj o wszystkich dokumentach, które muszą być przekazane podczas sprzedaży. Na sam koniec najważniejsze – nie ulegaj drugiej stronie w kwestiach zmian na umowie w stosunku do rzeczywistości.

Skorzystaj z naszego wzoru!

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – pobierz wzór

umowa kupna-sprzedaży samochodu

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

5/5 - (6 votes)

1 komentarz do “Umowa kupna-sprzedaży samochodu + edytowalny wzór PDF”

Dodaj komentarz