Przedsądowe wezwanie do zapłaty w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

przedsadowe wezwanie do zaplaty przesylka

Prowadząc sprzedaż wysyłkową jesteśmy narażeni na ryzyko związane z nieuczciwością konsumentów. Chcąc dogodzić swoim Klientom oferujemy coraz więcej sposobów dostarczania towaru, a w tym wysyłkę za pobraniem. Może się jednak zdarzyć tak, że przesyłka nie zostanie odebrana, a Sprzedawca będzie musiał ponieść dodatkowy koszt dostarczenia paczki z powrotem. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wysłać wezwanie do zapłaty?

Klient nie odstępuje od umowy i nie odbiera przesyłki

Jeżeli konsument nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, to umowa kupna-sprzedaży jest uważana za dalej ważną. Sprzedawca zgodnie z umową, zobowiązuje się zatem do wydania rzeczy, a kupujący do jej odebrania i zapłaty. Z dniem wydania danej rzeczy przez sprzedawcę, prawo własności przekazywane jest osobie kupującej. Konsument nie odbierając towaru narusza warunki umowy. 

Klient nieodbierający przesyłki pobraniowej umożliwia sprzedawcy dochodzenia swoich roszczeń: 

  • Żądania od klienta wykonania umowy kupna-sprzedaży, czyli odbiór towaru oraz zapłatę za niego i koszty wysyłki, ewentualnie koszt ponownej wysyłki.
  • Żądania od klienta zapłaty za towar i kosztów przesyłki w obydwie strony. Koszt przesyłki zwrotnej traktuje jako zadośćuczynienie za poniesione straty i naprawienie szkody z tytułu niewykonanej umowy. Klient ma obowiązek odebrać towar na swój koszt. 
  • Wezwania klienta do odebrania towaru i zapłaty za niego z podaniem określonego terminu i zagrożeniem odstąpienia od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku zapłaty, sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Umowa zgodnie z prawem zostaje uznana za niebyłą.
  • Sprzedawca postępuje tak jak w poprzednim przypadku oraz domaga się naprawienia szkody w postaci zapłaty za przesyłkę zwrotną oraz ewentualne koszty magazynowania.

Wybór rozwiązania należy do sprzedawcy. Oczywiście, jeśli żadna prośba nie będzie skutkować wykonaniem umowy, Sprzedawca ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Warto wcześniej sprawę skonsultować z inspekcją handlową, która może pośredniczyć w rozwiązaniu tej sytuacji bezkosztowo. 

Jak zabezpieczyć się przed nieodebraniem przesyłki pobraniowej przez klienta?

Nieodebranie przesyłki pobraniowej przez Klienta naraża Sprzedawcę na poniesienie dodatkowych kosztów. Przedstawiamy dwa sposoby na zabezpieczenie się na ten wypadek w swoim regulaminie sprzedaży:

Umowne prawo odstąpienia

Zgodnie z art. 395 k.c. obydwie strony zastrzegają wzajemnie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy w określonym terminie (np. nieodebrania towaru lub braku zapłaty). Sprzedawca powinien podać termin, w którym druga strona zobowiązana jest do zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu, Sprzedawca zgodnie z przysługującym mu prawem może złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy i domagania się naprawienia szkody wynikłej z zobowiązania. 

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej 

Zgodnie z k.c., Sprzedawca może zastrzec prawo do przeniesienia własności towaru dopiero po zapłacie określonej ceny. Sprzedawca zachowuje wszystkie możliwości dochodzenia swoich praw do należytego wykonania umowy, jednocześnie zachowując własność nieodebranego towaru i możliwość dysponowania nim. 

Klient odstępuje od umowy zawartej na odległość

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Ustawa o prawach konsumenta nie wyklucza także możliwości odstąpienia od umowy jeszcze zanim Konsument otrzyma towar. Rodzi to problem dla Sprzedawcy, gdyż spowoduje to poniesienie dodatkowych opłat z tytułu przesyłki zwrotnej, której Konsument nie odbierze. Ponadto, Sprzedawca nie ma prawa do żądania wykonania umowy ani zapłaty za wysyłkę, ponieważ umowa z mocy prawa zostaje uznana za niebyłą. 

Jak wygląda proces składania wniosku do sądu?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że możemy zrobić to na dwa sposoby – tradycyjny i on-line. Jeśli wybieramy opcję Internetową, to nie musimy się stosować do zasady składania wniosku ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ze względu na miejsce siedziby. 

Na stronie każdego sądu znajdziemy magiczny adres: e-sad.gov.pl. Złożenie wniosku jest proste i intuicyjne, wystarczy postępować zgodnie z formularzem i załączoną instrukcją. 

Po złożeniu wniosku, należy czekać na wyrok, który dostępny będzie po zalogowaniu się w aktach sprawy. Wyrok wysyłany jest listownie jedynie do dłużnika. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ będzie się to wiązało z ponad 2 miesiącami czekania na wyrok. Po 1,5 miesiąca wydawana jest klauzula wykonalności wyroku. Mając wyrok i klauzulę możemy wreszcie udać się do komornika i z jego pomocą dochodzić do swoich należności. 

Koszt złożenia pozwu, to zaledwie 30 zł. Poniesione koszty przez dłużnika w przypadku windykacji komorniczej przekraczać mogą nawet 300 zł. Pomimo tak nagminnego nieodbierania przesyłek przez Klientów, tylko znikoma część Sprzedawców decyduje się do dochodzenia swoich spraw w Sądzie. Miękka windykacja polegająca na przypominaniu telefonicznym, e-mailowym, wysyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty kończy się średnią skutecznością. Według dostępnych nam danych, jedynie 30% Klientów decyduje się na zwrot kosztów poniesionej przesyłki zwrotnej.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - nieobebrana przesyłka pobraniowa

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

Jeśli pomimo wskazówek dalej nie wiesz jak wysłać wezwanie do zapłaty, Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana, chcesz zwiększyć skuteczność windykacji lub po prostu chcesz zlecić to prawnikowi – możemy to zrobić za Ciebie dzięki współpracy z profesjonalną kancelarią prawną.

5/5 - (12 votes)

2 komentarze do “Przedsądowe wezwanie do zapłaty w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej + WZÓR!”

  1. Do artykułu przydałaby się jeszcze informacja że potrzebujemy numer pesel dłużnika aby złożyć wniosek do e-sądu.
    Pomocne byłby również dodanie jak można go uzyskać w urzędzie gminy a także jakie dowody należy dołączyć do pozwu.
    Mój wniosek został oddalony przez e-sąd mimo że miałem pesel pozwanej.

Average
5 Based On 2

Dodaj komentarz