Zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych

Właśnie zostaliście poproszeni o zostanie chrzestnym/ą dziecka Twoich znajomych lub rodziny? Zastanawiasz się, czy spełniasz wszystkie warunki zostania rodzicem chrzestnym? Odpowiadamy także w jaki sposób uzyskać zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych. 

Kto może zostać chrzestnym?

Według kościoła dziecko przyjmujące chrzest, powinno mieć przynajmniej jednego chrzestnego, którego zadaniem jest wprowadzenie młodego chrześcijanina do chrześcijańskiego życia. W przypadku posiadania dwóch chrzestnych, muszą być oni różnej płci.

Przyszli rodzice chrzestni muszą spełnić wymogi zapisane w Kan. 872 i Kan. 874 Kodeks Prawa Kanonicznego: 

Kan. 872. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Większość powyższych punktów jest oczywiste, lecz w praktyce  jeden z nich potrafi wiele namieszać. Rozchodzi się oczywiście o zapis prowadzenia życia “zgodnie z wiarą”. Rodzic chrzestny musi być przykładem dla nowego chrześcijanina i nie jest możliwe, aby była to osoba, która żyje np. w niesakramentalnym związku lub konkubinacie.  

Ponadto, rodzice chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do spowiedzi nie wcześniej niż 3 dni przed chrztem. Podczas spowiedzi należy upomnieć spowiednika, iż będziemy rodzicem chrzestnym w najbliższym czasie, a ten po spowiedzi wręczy kartkę, którą należy przynieść w dniu chrztu do podpisania aktu chrztu. 

Czy rodzicem chrzestnym może być osoba innego wyznania?

Kan 874. § 2. KPK Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Tak, rodzicem chrzestnym może być osoba innego wyznania pod warunkiem, iż drugim rodzicem chrzestnym będzie osoba wyznania katolickiego. Kolejnym warunkiem jest zapewnienia wychowania młodego chrześcijanina w wierze katolickiej. Oczywiście oprócz wyżej wymienionych warunków, świadkami chrztu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i zostały ochrzczone w wierze, którą wyznają. 

Zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych

Zaświadczenie jest niezbędne dla osób mieszkających poza parafią, w której będzie odbywać się chrzest. Zaświadczenie zawiera informacje o spełnieniu wymogów Kan.872 i Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego przez osobę starającą się o zostanie rodzicem chrzestnym i wydawane jest przez parafię odpowiednią dla miejsca zamieszkania.  

Wygląd zaświadczenia może zależeć od danej parafii, ale może być także wystawione na wzorze dostarczonym przez przyszłego rodzica chrzestnego. 

Uwaga! Niekiedy przed wydaniem zaświadczenia proboszcz może zalecić nauki dla rodziców chrzestnych.

Podsumowanie

Osoba, która może zostać chrzestnym musi spełniać warunki:

  1. Jest wyznaczona przez rodziców dziecka lub osobę, która sprawuje opiekę nad nim,
  2. Ma ukończone 16 lat,
  3. Jest wyznania katolickiego*,
  4. Przyjęła sakrament bierzmowania,
  5. Nie żyje w niesakramentalnym związku lub konkubinacie.
  6. Nie jest ojcem lub matką osoby przyjmującej chrzest.

*Istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu chrztu jako rodzic chrzestny osoby innej wiary, w przypadku kiedy drugi chrzestny  jest wyznania katolickiego. 

Zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych – pobierz wzór

zaświadczenie do chrztu dla chrzestnych

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.

W tym przypadku znajdziesz:

Uwaga! Wzory w plikach .PDF możesz edytować nawet w przeglądarce, co znacznie przyśpieszy cały proces i nie wymaga używania dedykowanego oprogramowania. Jeśli po wydrukowaniu widoczne są suwaki wyboru, skorzystaj z programu Adobe Reader.

4.7/5 - (18 votes)

Dodaj komentarz