Zniszczony lub zaginiony w podróży bagaż — co należy zrobić?

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

zaginiony w podróży bagaż

Ze względu na obowiązujące regulacje unijne pasażerowie mogą domagać się odszkodowania za bagaż, który został zagubiony lub zniszczony w podróży. Odszkodowanie to przysługuje dodatkowo także tym pasażerom, których lot był opóźniony lub odwołany. W poniższym artykule opiszemy, co należy zrobić, kiedy Twój bagaż uległ zniszczeniu lub zagubieniu, lub jeśli Twój samolot się spóźnił.

Pasażerom przysługuje odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony bagaż w dwóch sytuacjach. Mają oni prawo do domagania się odszkodowania wtedy, kiedy wylot ma miejsce z lotniska, które znajduje się terenie Unii Europejskiej. Druga okoliczność występuje, kiedy jest to przylot do Unii Europejskiej samolotem z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii. Pasażerowie mają wtedy możliwość domagania się zwrotu poniesionych kosztów. Co więcej, linie lotnicze muszą poinformować pasażera o przysługujących mu prawach.

Opóźnienie lotu

Jeśli dojdzie do znacznego opóźnienia lotu, pasażerowi może przysługiwać prawo do napojów, posiłków lub bezpłatnego noclegu. To na liniach lotniczych leży obowiązek ich zapewnienia. W przypadku odwołania lotu pasażerowi również przysługuje prawo do odszkodowania. Istnieją jednak od tej zasady pewne wyjątki. Wtedy to pasażerowie mimo odwołania lotu, nie będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Dzieje się tak np. kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu. Wyjątkiem jest także sytuacja, kiedy poinformowano ich o odwołaniu lotu od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu. Niezbędne jest także to, by zaoferowano pasażerom zmianę planu podróży. Zmiana powinna umożliwiać zarówno wylot, jak i przylot o podobnych godzinach jak pierwotne. 

Odszkodowanie nie przysługuje także w sytuacji, kiedy odwołano lot w czasie krótszym niż 7 dni od planowanej godziny. Zaoferowana zmiana planu lotu, powinna umożliwić wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu. Dotarcie do docelowego miejsca powinno natomiast mieć miejsce maksymalnie dwie godziny po planowym czasie.

W celu poznania szczegółów dotyczących postępowania w sytuacji opóźnienia lotu przeczytaj wpis znajdujący się pod adresem: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-cywilne/odszkodowanie-od-linii-lotniczych/.

Zniszczony bagaż

Zniszczenie lub zgubienie bagażu to problem, z którym linie lotnicze spotykają się stosunkowo często. Co rok zagubieniu ulega kilka milionów sztuk bagażu. Jeśli nasz bagaż zostanie zgubiony lub zniszczony, możemy domagać się odszkodowania, nawet jeśli nie wykupiliśmy specjalnego ubezpieczenia. Jeśli nasz bagaż uległ uszkodzeniu, powinniśmy zgłosić to w odpowiednim stoisku. Stoiska te znajdują się na lotniskach. W dalszej kolejności zostanie stworzony protokół, w którym zostaną umieszczone informacje o szkodzie. 

Należy pamiętać, że nasz czas na zgłoszenie szkody jest ograniczony. Mamy na to 7 dni. Niektóre okoliczności sprawiają jednak, że nie dostaniemy odszkodowania, mimo że nasz bagaż uległ uszkodzeniu. Odmowa wypłacenia odszkodowania ma miejsce szczególnie w sytuacji, kiedy działanie pasażera mogło przyczynić się do uszkodzenia bagażu. Przykładem takiego postępowania może być np. przekroczenie norm dotyczących dopuszczalnej wagi lub wymiarów bagażu.

W przypadku bagażu rejestrowanego to przewoźnik odpowiada za jego zagubienie lub zniszczenie. Wyjątek ma natomiast miejsce w sytuacji, kiedy od samego początku bagaż jest uszkodzony. W takiej sytuacji przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. Jeżeli natomiast chodzi o bagaż nierejestrowany, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie wyłącznie w sytuacji, kiedy uszkodzenie nastąpiło z jego winy. Musimy w takiej sytuacji ponadto udowodnić, że do uszkodzeń doszło, kiedy bagaż przebywał pod kontrolą przewoźnika.

Przewoźnicy bardzo często zaznaczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za działania, które są zgodne z wymogami i regulacjami władz państwowych. Co więcej, nie wypłacają oni odszkodowań w sytuacjach, kiedy bagaż traci walory estetyczne i jest to efekt normalnej jego eksploatacji. Domaganie się odszkodowania nie będzie również możliwe, jeśli przewożono w nim przedmioty, które łatwo się tłuką lub psują. Przewoźnicy nie biorą odpowiedzialności za transport przedmiotów takich jak biżuteria lub dokumenty.

zagubiony w podróży bagaż

Zagubiony bagaż

Bagaż zostaje uznany za zaginiony po 21 dniach. Wiedza na temat domagania się odszkodowań z tego tytułu nie jest jednak popularna. O odszkodowanie za zgubienie bagażu ubiega się jedynie 1% uprawnionych do tego osób. Jeśli nie uzyskamy informacji, że nasz bagaż został odnaleziony, możemy wystąpić do przewoźnika z wnioskiem o odszkodowanie. Niezbędne jest dołączenie do niego dokumentów podróży oraz wykazu zawartości naszego bagażu wraz z jego wyceną. W przypadku zgłoszenia zagubienia bagażu przysługuje nam zdecydowanie więcej czasu niż wtedy, kiedy uległ on zniszczeniu. Na zgłoszenie zagubienia bagażu mamy aż 2 lata.

Opóźnienie dostarczenia bagażu

Poza zagubieniem lub zniszczeniem bagażu popularnym problemem linii lotniczych jest opóźnienie dostarczenia bagażu, które zdarzyć się może szczególnie kiedy nasz lot został przesunięty lub opóźniony. Również wtedy odpowiedzialność spoczywa na przewoźniku. Wyjątkiem jest natomiast sytuacja, kiedy zastosował on środki zaradcze, by zapobiec tego typu zdarzeniu lub jeśli zapobiegnięcie było niemożliwe. Jeśli doszło do opóźnienia w dostarczeniu bagażu, pasażer ma 21 dni na złożenie reklamacji. Czas ten zaczyna biec od momentu powstania opóźnienia. Kiedy doszło do opóźnienia dostarczenia bagażu, przewoźnicy zazwyczaj ponoszą wyłącznie podstawowe koszty, do których należy np. zakup niezbędnych środków toaletowych lub zakup ubrań na zmianę. By możliwe było dochodzenie odszkodowania, ważne jest zachowanie paragonów z zakupów wymienionych środków.

Niewątpliwie warto mieć świadomość swoich praw dotyczących odszkodowań od linii lotniczych. Dzięki temu możliwie będzie ubieganie się o niezbędną kwotę, która wynagrodzi nam doznane niedogodności, które wynikały np. ze zniszczenia bagażu lub jego zagubienia w podróży.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz