Co to jest hektar? 1 ha ile to m2, arów, km2? + Kalkulator

Mikołaj Mikiciuk

hektar 1 ha ile to m2

Hektar jest jedną z najczęściej używanych jednostek miar powierzchni, która nie zalicza się do podstawowych jednostek miar. Każdy z nas ma styczność z tą jednostką niemalże każdego dnia począwszy już od podstawówki. Z hektarem możesz mieć do czynienia w zadaniu matematycznym obliczając powierzchnię, na geografii przy informacji o powierzchni miast i województw, a także w życiu – podczas kupowania działki. Niestety nie każdy wie ile hektar ma m2, arów czy innych jednostek. Zapraszamy Cię do niniejszego artykułu pt. “Co to jest hektar? 1 ha ile to m2, arów, km2? + Kalkulator, a znajdziesz szczegółowe informacje, wyliczenia , a także kalkulator konwersji. 

Co to jest hektar?

Hektar to powszechnie używana jednostka systemu metrycznego, oznaczona symbolem ha. Termin ten został pierwszy raz użyty w 1795 r. jako połączenie łacińskich słów area i hect. Można także powiedzieć, że hektar został uzyskany przez dodanie przedrostka metrycznego do podstawowej jednostki powierzchni – ara. Mówiąc zatem o hektarze, mamy na myśli 100 arów. 

Mimo, że ar jest podstawową metryczną jednostką miary ziemi, hektar stał się bardziej powszechny. Międzynarodowy Komitet Miar i Wag sklasyfikował hektar jako jednostkę nienależącą do SI, czyli jest pozaukładową jednostką miary. Wśród obszarów geograficznych, w których ta jednostka miary terenu jest najczęściej używana, są Australia, Birma, Kanada, Unia Europejska, Indie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania itd.

Hektar ma swój dokładny odpowiednik w Argentynie pod nazwą manzana, w Chinach pod nazwą gong qing, w Iranie pod nazwą jerib, w Holandii pod nazwą bunder, aw Turcji pod nazwą djerib.

Ile to jest hektar? 

Wiesz już czym jest hektar i możesz się domyślać ile wynosi w przeliczeniu na inne jednostki. Natomiast, aby nadać zrozumieniu tej powierzchni perspektywy wizualnej, hektar w bardzo dużym przybliżeniu można przyrównać do boiska do piłki nożnej.

Przechodząc do konkretów, hektar to 10 000 metrów kwadratowych, 2,471 akrów w brytyjskim systemie imperialnym, 100 arów lub 0,01 kilometra kwadratowego, które możemy zapisać jak poniżej:

 • 1 ha to 0,01 km2,
 • 1 ha to 2,471 akrów,
 • 1 ha to 100 arów,
 • 1 ha to 10 000 m2,
 • 1 ha to 11 959,9005 yd2,
 • 1 ha to 107 649 ft2,
 • 1 ha to 100 000 000 cm2,
 • 1 ha to kwadrat bokach wynoszących 100 metrów (100×100).

Kalkulator jednostek – przelicz hektary na ary, m2,  km2

Zapraszamy do skorzystania z poniższego kalkulatora. Wystarczy wpisać ilość hektarów w poniższe pole, a kalkulator przeliczy hektary na inne jednostki.

ha to:

 • Kilometry kwadratowe (km²):
 • Akry (ac):
 • Ary (a):
 • Metry kwadratowe (m²):
 • Jardy kwadratowe (yd²):
 • Stopy kwadratowe (ft²):
 • Centymetry kwadratowe (cm²):

Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się jak zamieniać hektary na inne jednostki – ary, akry, m2, k2, cm2, przejdź do dalszej części artykułu.

Jak przeliczyć hektary na metry kwadratowe? 1 ha ile to m2?

Hektar jest odpowiednikiem kwadratu o boku wynoszącym 100 metrów. Posiadając taką wiedzę, możesz skorzystać ze wzoru na pole kwadratu i bardzo łatwo wykonać obliczenia oraz odpowiedzieć na pytanie: 1 ha ile to m2? 

 • 1 ha to 10 000 m2
 • 100 x 100 = 10 000 m2 

Myślę, że to nie było trudne i już zawsze będziesz wiedzieć, ile hektar ma m2. Obliczenie kolejnych wielkości jest banalnie proste, pole kwadratu jest najprostszym polem do obliczania.

Jak przeliczyć hektar na kilometr kwadratowy? 1 ha ile to km2?

Ze względu na to, że kilometr kwadratowy jest większą miarą, właściwe pytanie powinno brzmieć – ile kilometr kwadratowy ma hektarów? Odpowiedź jest prosta: 1 hektar to 0,01 kilometra kwadratowego (km2). Aby przeliczyć hektary na kilometry kwadratowe możesz wykonać dwa działania:

 • pomnożyć wartość hektara przez 0,01, czyli km2 = hektar *0,01
 • podzielić przez 100, czyli km2 = hektar / 100

Możesz jednak chcieć wiedzieć skąd pochodzą powyższe wzory. Otóż, korzystamy ponownie z właściwości, iż hektar jest kwadratem o boku wynoszącym 100 metrów. Podając te wymiary w kilometrach, otrzymujemy:

 • 100m x 100m = 0,1 km x 0,1 km = 0,01 km2, zatem
 • 1 ha to 0,01 km2

Jak przeliczyć hektar na ary? 1 ha ile to ar? 

1 ha ile to ar

Korzystając z definicji ara – jest to pole o powierzchni kwadratu o boku 10 m. Skoro hektar jest kwadratem o boku wynoszącym 100 m, można by pomyśleć, że hektar jest 10 razy większy, nic podobnego. Zobacz:

 • 1 ar = 10m x 10m = 100 m2 ,
 • 1 ha = 100m x 100m = 10 000 m2,
 • 1 ha = 10 000 m2 / 100m2 = 100 ar

Doskonale przedstawia to powyższa ilustracja.

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz