Jak złożyć kondolencje po niemiecku? Przykłady

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

kondolencje po niemiecku

Składanie kondolencji z powodu śmierci to okazywanie współczucia pogrążonym w żałobie najbliższym zmarłego. To najtrudniejsza forma komunikacji ze względu na ogrom towarzyszących emocji. Z tego powodu niektórzy decydują się składać je osobiście lub pisemnie. Miłe słowa współczucia i wsparcia mogą pocieszyć oraz utwierdzić w przekonaniu, że istniały osoby, którym zależało na zmarłej osobie. Natomiast nie każdy jest w stanie znaleźć odpowiednie słowa w obcym języku w takiej sytuacji. W niniejszym artykule znajdziesz przykłady jak złożyć kondolencje po niemiecku i wszelkie rady ich składania.  

Złożyć kondolencje pisemnie czy ustnie?

W zależności od sytuacji, odpowiedź będzie inna. Co do zasady kondolencje po niemiecku możesz złożyć zarówno osobiście jak i na piśmie. To właśnie relacja ze zmarłym i z żałobnikiem oraz odległość od siebie prawdopodobnie zadecyduje o tym, czy osobiście złożysz kondolencje, wykonasz telefon lub wyślesz kartkę żałobną, czy napiszesz list kondolencyjny. Powinniśmy się stosować do zależności, w której im bliższe stosunki mięliśmy, tym kontakt powinien być bardziej osobisty.

Jeśli zatem zmarły lub osoba pogrążona w żałobie jest Twoją rodziną lub utrzymywane stosunki były bardzo bliskie, to warto złożyć wizytę kondolencyjną lub przyjechać na pogrzeb. Po złożeniu trumny z ciałem do wiecznego spoczynku będzie możliwość złożenia kondolencji osobiście, lecz o tym nieco szerzej w kolejnym rozdziale. W niemczech często występuje także księga kondolencyjna, w której można wpisać cytaty, sentencje do samego zmarłego.

Pamiętaj jednak, żeby kondolencje były złożone w momencie, w którym dowiedzieliśmy się o śmierci danej osoby, ale nie później niż do momentu pogrzebu. 

Jak złożyć ustne kondolencje na cmentarzu?

Po pogrzebie i pochówku, obok grobu staje najbliższy krewny zmarłego lub osoba, która najbardziej odczuwa brak zmarłej osoby, np. partner / partnerka. Zwykle jest to moment, w którym żałobnicy przed rozejściem się, składają kondolencje rodzinie zmarłego. 

Najważniejsze jest to, aby wyraz kondolencji był zawsze osobisty i szczery. Ma być odzwierciedleniem tego co rzeczywiście czujemy. Staraj się unikać gotowych sformułowań, kolokwializmów, czy też innych zapamiętanych powiedzeń żałobnych. Najczęściej wystarczy krótkie wyrażenie „Moje szczere kondolencje” połączone z poważnym, smutnym tonem wraz z uściśnięciem dłoni, przytuleniem lub złapaniem za ramię jako gestu wsparcia i współczucia. Pod żadnym pozorem nie składaj życzeń, ponieważ mogą być źle odebrane. 

Kiedy powstrzymać się od składania kondolencji?

Jeśli na klepsydrze wywieszonej na tablicy ogłoszeń przed świątynią, czy cmentarzem widzisz napis: “Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen”, który w tłumaczeniu oznacza: „Prosimy o powstrzymanie się od składania kondolencji przy grobie”, to w tym przypadku rodzina zmarłego nie chce jeszcze bardziej przeżywać tej sytuacji. Po pogrzebie pogrążeni w żałobie od razu opuszczają grób lub odchodzą od żałobników, aby we własny sposób przejść żałobę. 

Życzenie to powinno być zawsze uszanowane, ponieważ dla niektórych pogrążonych w żałobie osobiste kondolencje są kolejnym bólem i cierpieniem. Lepiej wtedy skorzystać z księgi kondolencyjnej lub napisać i wysłać kartkę żałobną.

Jak napisać list kondolencyjny? 

Kondolencje po niemiecku nie różnią się od tych, które składamy w Polsce. Pamiętaj jednak, że składając kondolencje wyrażasz smutek i współczucie dla rodziny pogrążonej w żałobie dlatego zastosuj się do poniższych rad:

 1. Wyrażając swój szacunek do żałobników i zmarłej osoby zaleca się, aby napisać je odręczne. W ten sposób nadasz listowi osobisty charakter.
 2. Rozpocznij wstęp słowami wprowadzającymi, w których wyrazisz konsternację i zdumienie z powodu tego, co się stało.
 3. W przypadku bliskich relacji ze zmarłym, możesz krótko opisać jakieś miłe doświadczenie. Możesz w ten sposób sprawić komuś wielką przyjemność i będzie to coś co na pewno pozostanie na długo w pamięci.
 4. Wyraź swoje szczere współczucie. 
 5. Zaoferuj wsparcie.

Kondolencje po niemiecku – przykłady

Czasem zbędne są bardzo wyszukane kondolencje, a bardziej zasadne będzie użycie szczerych i krótkich sformułowań. Poniższe przykłady powinny sprostać oczekiwaniom zarówno osób, które chcą wyrazić swoje współczucie bez używania wielu słów oraz takie, które są bardziej rozbudowane i świetnie nadają się na kartkę żałobną lub list. W zależności od tego jak bliskie stosunki mamy z osobami pogrążonymi w żałobie, długość składania kondolencji powinna być dobrana z rozwagą. Sprawdź poniższe kondolencje po niemiecku. 

 • “Mein / unser herzliches Beileid zu Deinem / Ihrem Verlust” – Moje / nasze kondolencje z powodu Twojej / Twojej straty
 • “Du bist in dieser schweren Zeit nicht alleine.” – Nie jesteś sam w tym trudnym czasie.
 • “Mein / unsere aufrichtige Anteilnahme zu Deinem / Ihrem schweren Verlust” – Moje / nasze szczere kondolencje dla twojej poważnej straty
 • “Ich möchte Dir/Euch hiermit mein aufrichtig empfundenes Beileid aussprechen.” – Chciałbym złożyć Panu szczere kondolencje.
 • “Zu Deinem / Ihrem schmerzlichen Verlust unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl” – Nasze szczere kondolencje dla Twojej bolesnej straty
 • “In diesen schmerzvollen Stunden sind wir in Gedanken bei Dir/Euch.” – W tych bolesnych godzinach nasze myśli są z tobą.
 • “Ich möchte Dir / Ihnen mein Beileid bekunden” – Chciałbym złożyć Panu / Pani kondolencje
 • “Wir trauern über Ihren Verlust.” – Opłakujemy twoją stratę.
 • “Herzliches Beileid” – Najszczersze kondolencje
 • “Es tut mir sehr leid” – Bardzo mi przykro
 • “Ich fühle mit Dir” – współczuję Ci
 • “Wir übermitteln Dir unser Beileid” – Przekazujemy Państwu kondolencje
 • “In der Zeit der Trauer fühle ich mich mit Dir / Euch verbunden” – Jestem z Toba w czasie żałoby
 • “Unser aufrichtiges Beileid zu Deinem / Ihrem schmerzlichen Verlust” – Nasze szczere kondolencje z powodu bolesnej straty
 • “Wir sind tief betroffen und trauern still mit Euch / Ihnen” – Jesteśmy głęboko poruszeni i cicho opłakujemy Ciebie
 • “In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei Euch / Ihnen” – W tych trudnych godzinach moje myśli są z tobą
 • “In Gedanken bin ich bei Dir und trauere mit Dir” – W myślach jestem z tobą i opłakuję 
 • “Ich bin tief erschüttert und mir fehlen die Worte” – Jestem głęboko wstrząśnięty i nie mam słów
 • “Wir trauern mit Dir / Ihnen und Deiner / Ihrer Familie” – Opłakujemy razem z Tobą i Twoją rodziną
 • “Mein Mitgefühl gehört Dir / Ihnen und Deiner / Ihrer Familie” – Wyrazy współczucia dla Ciebie i Twojej rodziny
 • “Ich denke an Dich” – Myślę o Tobie
 • “Mein allerherzlichstes Beileid und mein tiefstes Mitgefühl gelten Dir und Deiner Familie.” – Moje najgłębsze kondolencje i kondolencje kieruję do Ciebie i Twojej rodziny.
 • “Ich möchte ich Dir / Ihnen mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Seien Sie sich dessen gewiss, dass meine Gedanken bei Deiner / ihrer Familie sind.” – Chciałbym złożyć Panu głębokie kondolencje. Zapewniam, że jestem myślami z Tobą / Twoją rodziną.
 • “Für den Tod Ihrer/Ihres … möchte ich Ihnen mein tiefempfundenes Beileid aussprechen.” – Za śmierć twojego / twojego … chciałbym złożyć najgłębsze kondolencje.
 • “In diesen schweren Stunden des Abschiednehmens sind all meine Gedanken bei Euch / Ihnen. Ich wünsche Ihnen mein allerherzlichstes Beileid und viel Kraft für die nächste Zeit.” – W tych trudnych godzinach pożegnania jestem myślami z Tobą. Składam najgłębsze kondolencje i życzę dużo siły na najbliższą przyszłość.
 • “Ich möchte Ihnen hiermit mein aufrichtiges Mitgefühl und tiefe Anteilnahme übermitteln. Meine Gedanken sind bei Ihnen und Ihrer Familie.” – Chciałbym złożyć Wam najszczersze kondolencje i głębokie kondolencje. Myślami jestem z tobą i twoją rodziną.
 • “Tief berührt möchte ich Dir / Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen. Ich teile Deinen / Ihren schmerzlichen Verlust und bin in Gedanken bei Dir / Ihnen.” – Chciałbym złożyć Wam szczere kondolencje. Współczuję Twojej bolesnej straty, a moje myśli są z tobą.
 • “Ich spreche Ihnen meine herzliche Anteilnahme aus.” – Z całego serca kieruję kondolencje.
 • “Es fällt mir nicht leicht, die passenden Worte zu finden, doch wir möchten Dich/ Sie wissen lassen, dass wir in Gedanken bei Dir / Euch sind.” – Nie jest mi łatwo znaleźć właściwe słowa, ale chcemy dać Ci do zrozumienia, że ​​nasze myśli są z Tobą.
 • “Wir sind zutiefst erschüttert und sprachlos. In unendlicher Traurigkeit sind wir in Gedanken bei Euch und fühlen mit Euch.” – Jesteśmy głęboko wstrząśnięci i nie znajdujemy słów. W tym niekończącym się smutku myślimy o Tobie i współczujemy.
 • “Zu Deinem / Ihrem unermesslichen Verlust möchte ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid ausdrücken. Ich bin mit all meinen Gedanken bei Dir / Ihnen.” – Pragnę złożyć Panu kondolencje z powodu niezmierzonej straty. Jestem z Wami wszystkimi moimi myślami.
 • “Zum Tod Ihrer/Ihres … sprechen wir Ihnen unser tiefes Mitgefühl aus.” – Po śmierci Twojego / Twojego … składamy Ci nasze najgłębsze kondolencje.
 • “Tief berührt möchte ich Euch / Ihnen meine herzliche Anteilnahme aussprechen. Mit meinen Gedanken bin ich bei Euch / Ihnen und trauere mit Euch / Ihnen” – Chciałbym złożyć Wam najszczersze kondolencje. Jestem z wami swoimi myślami i opłakuję się z wami
 • “Ich bin unendlich Traurig, seit ich vom Tod Deines geliebten ….. erfahren habe.” – Jestem nieskończenie smutny, odkąd dowiedziałem się o śmierci tak ukochanej osoby.

Jeśli rodzina, której składasz kondolencje jest dwujęzyczna, może będzie Ci łatwiej złożyć kondolencje po angielsku.

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz