Przedawnienie i umorzenie długu alimentacyjnego.

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

umorzenie długu alimentacyjnego

Według danych BIG, pod koniec 2019 roku aż 300 tysięcy rodziców zalega z płaceniem alimentów, a średni dług alimentacyjny wynosi prawie 40 tysięcy zł na osobę, o łącznej wartości 13 mld złotych. Jak widać nie są to pojedyncze przypadki, a niektóre zadłużenia sięgają ponad kilkaset tysięcy złotych. W dzisiejszym artykule omawiamy temat: Umorzenie długu alimentacyjnego w Funduszu Alimentacyjnym oraz Przedawnienie alimentów. 

Ile wynosi przedawnienie długu alimentacyjnego?

Zgodnie z §1 art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego alimenty przedawniają się po trzech latach z kilkoma zastrzeżeniami. Po pierwsze, zasada ta nie ma zastosowania w przypadku kiedy zobowiązany do płacenia alimentów pełni rolę rodzicielską nad dzieckiem, a one nie ma skończonych 18 lat. Przedawnienie zatem będzie obowiązywać dopiero w momencie upływu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. 

Ponadto przedawnienie alimentów nie ma także zastosowania także wobec rozpoczętych egzekucji komorniczych z powodu zaległości z regulowaniem alimentów. Podczas trwania postępowania, przedawnienie ulega zawieszeniu i rozpocznie swój bieg dopiero po zaspokojeniu potrzeb wierzyciela. 

Ostatnią sytuacją jest sytuacja kiedy alimenty zostały wypłacone Funduszu Alimentacyjnego. Zgodnie z ust.2 art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym przypadku przedawnienie nie ma zastosowania w ogóle, a urząd ma prawo do egzekucji należności wraz z ustawowymi odsetkami aż do momentu ich całkowitego uregulowania. 

Kiedy jest możliwe umorzenie długu alimentacyjnego?

Istnieje teoretyczna szansa na umorzenie długu alimentacyjnego, lecz w praktyce jest to trudne do osiągnięcia. Dlaczego?

O umorzenie części lub całkowitego długu alimentacyjnego wnioskować może wierzyciel. Jeśli sprawą zajmuje się komornik, to prawdopodobnie będzie ciężko porozumieć się z drugą stroną w tej sprawie. Proszę pamiętać, że bezskuteczność egzekucji także nie jest żadną podstawą do umorzenia długu. 

O umorzenie długu może wnioskować także sama osoba zobowiązana do jego zapłaty, lecz jedynie co do wartości, które mają być wypłacone w przyszłości. W praktyce oznacza, że pierw należy uregulować zaległe alimenty, a na dodatek złożyć w depozycie sądowym równowartość półrocznych świadczeń i upoważnić komornika do podjęcia złożonego depozytu.   

Czy można złożyć wniosek o umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym?

Natomiast zgodnie z art. 68 ustawy o świadczeniach rodzinnych istnieje możliwość umorzenia długu, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Może być to ciężka sytuacja zdrowotna albo rodzinna osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów. 

Należy oczywiście zadbać o odpowiednie uzasadnienie wniosku i dostarczenie wiarygodnych dowodów na poparcie swojej prośby. Warto zatem dołączyć do wniosku dokumentację lekarską, spis majątku, a także wszelkie zeznania osób, które mogą potwierdzić sytuację. Możesz skorzystać także z bezpłatnej pomocy prawnej.  

Czy można iść do więzienia za alimenty?

Oprócz egzekucji komorniczej w przypadku niepłacenia alimentów, wierzyciel ma prawo także do pociągnięcia dłużnika do odpowiedzialności karnej poprzez zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa – braku uregulowaniu alimentów w ciągu 3 miesięcy. 

Osoba, która uchyla się od płacenia alimentów naraża się na karę pozbawienia wolności, grzywnę, dozór elektroniczny, ograniczenie wolności, karę pieniężną. Jest to zatem potwierdzenie faktu, iż systematyczne regulowanie alimentów jest brane w Polsce bardzo poważnie. Okres pozbawienia wolności zależy od długości zwlekania z zapłatą, a także wysokości. Niemniej jednak rok pozbawienia wolności grozi już za 3 miesiące zwłoki. Można w łatwy sposób uniknąć kary więzienia w przypadku uregulowania zaległości w terminie 30 dni od stawienia się na przesłuchaniu. 

5/5 - (8 votes)

Dodaj komentarz