Zaległy abonament RTV – przedawnienie

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

abonament rtv - przedawnienie

Co do zasady opłata za abonament RTV obowiązuje za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny używany w gospodarstwie domowym lub samochodzie, ale… Płacenie abonamentu w Polsce nie jest zbytnio popularne. Okazuje się, że zaledwie 8% osób zobowiązanych reguluje ten obowiązek w terminie, a Poczta Polska ściga odbiorców wystawiając rachunki za równowartość zaległości za ostatnie 5 lat! Zapraszamy do dalej części artykułu: “Zaległy abonament RTV – przedawnienie”. 

Abonament RTV – podstawowe informacje

Opłaty abonamentowe naliczane są za używanie odbiorników. Istnieje niestety domniemanie, że każda osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny i telewizyjny w stanie umożliwiającym odbiór, używa tego odbiornika. Oczywiście osoby żyjące w jednym gospodarstwie domowym płacą abonament tylko raz.

W tych czasach zasadność pobierania abonamentu jest dość abstrakcyjna, gdyż większość gospodarstw posiada abonament w “kablówce” lub odbiera telewizję satelitarną albo internetową. Coraz bardziej popularna jest także telewizja na życzenie typu VOD, IPLA czy NETFLIX. Nic dziwnego, że dochodzi tutaj do uchylania się od płacenia abonamentu, bo przecież w rzeczywistości nie korzystamy z tego rozwiązania.

Powracając jednak do osób zobowiązanych: W związku ze zmianą przepisów w 2007 roku rozporządzeniem Ministra, wszystkie wcześniejsze rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych straciły swoją ważność w listopadzie 2008 roku. Poczta Polska w tym okresie miała czas na nadanie indywidualnych numerów odbiorników i poinformowania o tym ich właścicieli. 

Dodatkowo, każdy odbiornik zakupiony po 2007 roku, powinien być przez nas zarejestrowany i posiadać swój indywidualny numer identyfikacyjny. 

Ile wynosi abonament RTV?

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego opłaty wynoszą:

 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za rok.

Za używanie odbiornika radiofonicznego w 2021 roku wynoszą:

 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81 zł za rok z góry.

Poczta Polska oczywiście nadmienia, iż można skorzystać ze zniżki w wysokości 10% w przypadku opłacenia abonamentu do 25 stycznia za rok z góry. 

Kto jest zwolniony z opłaty za abonament RTV?

Istnieje kilka grup osób, którzy są zwolnieni z płacenia abonamentu RTV. Są nimi:

1. osoby:

 • z I grupą inwalidzką,
 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2. osoby po 75 roku życia,

3. osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub rentę socjalną,

4. osoby, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

5. osoby, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

6. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, 

7. osoby:

 • posiadające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • bezrobotne,
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • pobierające dodatek 500+ na dziecko,
 • kombatanci.

Osoby, którym przysługuje zwolnienie muszą złożyć oświadczenie w placówce pocztowej o spełnianiu warunków korzystania ze zwolnienia. Natomiast osoba, która ukończyła 75 lat i posiada zarejestrowany odbiornik nie jest zobowiązana do składania oświadczeń, zwolnienie przysługuje z automatu. 

Jak sprawdzić zaległość?

Możesz uzyskać informacje na temat wysokości zaległości za abonament RTV i numeru konta, na którą należy ją uiścić dzwoniąc na infolinię Poczty Polskiej czynnej w dni robocze od 8 do 20, pod numerem telefonu (+48) 43 842 06 06 – opłata wg cennika operatora. Jedyną informacją, którą potrzebujesz podać, to imię i nazwisko właściciela odbiornika. 

Czy mogę starać się o umorzenie długu za abonament RTV?

Jeśli nie spełniasz ustawowych kryteriów wymienionych powyżej, zawsze możesz starać się o umorzenie abonamentu RTV. Możliwe jest w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, przypadków losowych lub przemawiają za tym względy społeczne.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu.

Oznacza to, że możesz napisać pismo bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą i wytłumaczeniem dlaczego nie jesteś w stanie uiścić opłaty. Z pewnością możesz powołać się na takie powody jak utrata dochodu, ciężką sytuację materialną, chorobę, czy też inne sytuacje uniemożliwiające zapłatę.

We wniosku oprócz uzasadnienia, nie zapomnij Twoich danych adresowych, indywidualnego numeru identyfikacyjnego oraz kwoty długu.

Wniosek o umorzenie długu za abonament powinien być złożony do biura: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów, ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Po wysłaniu wniosku do KRRiT poinformuj także Pocztę o tym fakcie: Poczta Polska S.A., Centrum Obsługi Finansowej Dział Obsługi Abonentów, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz. 

Następnym sposobem umożliwiającym umorzenie opłaty jest przedawnienie, o którym będziemy pisać. 

Abonament RTV – przedawnienie

W Ustawie o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 roku nie można dopatrzeć się żadnych informacji dotyczących przedawnienia długu. W związku z tym stosownym jest użycie zapisu z Ordynacji podatkowej. Dług w postaci niezapłaconego Abonamentu RTV przedawnia się zatem po upływie 5 lat. Musisz jednak posiadać dokument na podstawie, którego przesłano do Ciebie wezwanie do zapłaty

Jeśli otrzymałeś wezwanie, koniecznie napisz pismo zwrotne, aby przygotowali dla Ciebie zestawienie płatności wraz z wyszczególnieniem terminów wymagalności. Bardzo możliwe, że część z tych płatności będzie bezpodstawne, ponieważ ich termin został przedawniony. Poczta Polska w ten sposób liczy na niewiedzę swoich odbiorców lub po prostu ma bałagan w systemie.

Natomiast, jeśli posiadasz nieużywane urządzenie, możesz złożyć wniosek o wyrejestrowanie odbiornika. Sprawdź jak to zrobić!

5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz