Ugoda z komornikiem: jak zawrzeć i uniknąć egzekucji komorniczej

Mikołaj Mikiciuk

Updated on:

ugoda z komornikiem

Często zdarza się, że nieterminowa spłata zobowiązań finansowych prowadzi do wszczęcia egzekucji komorniczej. Otrzymanie pisma od komornika jest niezwykle nieprzyjemne i stresujące. Dlatego warto jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki, aby uniknąć takiej sytuacji. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w uniknięciu zajęcia wynagrodzenia, jest ugoda z komornikiem. W tym artykule dowiesz się, jak taka ugoda działa, jak ją zawrzeć oraz jakie korzyści może przynieść.

Czym jest ugoda z komornikiem?

Ugoda z komornikiem to porozumienie pomiędzy dłużnikiem a komornikiem, które ma na celu uregulowanie zaległego zadłużenia. Przez zawarcie takiej ugody, dłużnik unika dalszych działań egzekucyjnych ze strony komornika. Ugoda może dotyczyć spłaty długu w ratach, ustalenia nowych terminów spłaty lub nawet umorzenia części zadłużenia. Jest to dogodne rozwiązanie zarówno dla dłużnika, który unika dalszych strat finansowych, jak i dla komornika, który może szybciej odzyskać należności.

Jakie są korzyści z zawarcia ugody z komornikiem?

Zawarcie ugody z komornikiem wiąże się z wieloma korzyściami dla dłużnika. Oto kilka najważniejszych:

 • Uniknięcie zajęcia wynagrodzenia: Ugoda pozwala dłużnikowi uniknąć zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Dzięki temu dłużnik może zachować większą kontrolę nad swoimi finansami i uniknąć trudnej sytuacji życiowej.
 • Spłata w dogodnych ratach: Ugoda umożliwia dłużnikowi spłatę zadłużenia w dogodnych dla niego ratach. Możliwość rozłożenia spłaty na kilka miesięcy lub lat ułatwia dłużnikowi uregulowanie zobowiązania bez naruszania swojego budżetu.
 • Możliwość negocjacji warunków: Zawarcie ugody daje dłużnikowi możliwość negocjacji warunków spłaty. Można próbować wynegocjować obniżenie kwoty zadłużenia, odroczenie terminu spłaty lub umorzenie części długu. To zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i negocjacyjnych umiejętności dłużnika.
 • Uniknięcie dodatkowych kosztów: Zawarcie ugody z komornikiem pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją, takich jak koszty sądowe czy opłaty komornicze.

Jak zawrzeć ugodę z komornikiem?

Zawarcie ugody z komornikiem wymaga podjęcia kilku kroków. Oto najważniejsze zasady, które warto zastosować:

1. Skontaktuj się z komornikiem

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z komornikiem odpowiedzialnym za prowadzenie egzekucji. Można to zrobić telefonicznie lub pisemnie. Warto przedstawić swoją sytuację i zainteresowanie zawarciem ugody. Komornik będzie w stanie udzielić informacji na temat możliwości i warunków ugody.

2. Przedstaw swoją propozycję spłaty

Po nawiązaniu kontaktu z komornikiem, należy przedstawić swoją propozycję spłaty zadłużenia. Podczas negocjacji ugody z komornikiem ważne jest, aby dokładnie przedstawić swoją sytuację finansową. Warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i zaproponować realistyczną kwotę raty. Ważne jest, aby pokazać chęć spłaty długu i podkreślić, że jest się skłonnym do współpracy.

Przedstawienie zaświadczeń o dochodach lub wyciągów bankowych może pomóc w wykazaniu, że nie jesteś w stanie spłacić długu w pełnej wysokości.

ugoda z komornikiem

3. Ustalcie warunki ugody

W trakcie rozmowy z komornikiem należy ustalić warunki ugody, takie jak wysokość raty, terminy spłaty oraz ewentualne umorzenie części długu. Warto poruszyć również kwestie dotyczące ewentualnych kosztów, takich jak opłaty komornicze czy koszty sądowe. Najlepiej mieć wszystko spisane na piśmie, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ugody z komornikiem?

Aby zawrzeć ugodę z komornikiem, często wymagane jest przedstawienie określonych dokumentów. Przykładowe dokumenty, które mogą być potrzebne, to:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość zadłużenia, takie jak umowa, wezwanie do zapłaty, wyrok sądowy itp.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową dłużnika, takie jak zaświadczenia o zarobkach, rachunki bankowe, umowy najmu itp.
 • Dokumenty potwierdzające płynność finansową, takie jak umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
 • Inne dokumenty istotne dla danej sprawy, takie jak umowy o spłatę zadłużenia, oświadczenia o chęci zawarcia ugody, dokumenty dotyczące dochodów lub wydatków.

Ugoda z Komornikiem – Wzór

Niestety, nie istnieje uniwersalny wzór ugod z komornikiem. Każda ugoda jest indywidualna i zależy od konkretnej sytuacji. Jednak, istnieje kilka elementów, które powinny być zawarte w każdej ugodzie:

 • Kwota zadłużenia
 • Plan spłat
 • Warunki umorzenia.

Kiedy można zawrzeć ugodę z komornikiem?

Ugodę z komornikiem można zawrzeć na różnych etapach postępowania egzekucyjnego. Najlepiej jest działać jak najszybciej po otrzymaniu pisma od komornika. Im wcześniej podejmie się próbę zawarcia ugody, tym większe są szanse na osiągnięcie porozumienia. Jednak nawet w późniejszych fazach egzekucji nadal można próbować negocjować warunki spłaty długu.

Jakie są konsekwencje niezawarcia ugody z komornikiem?

Niezawarcie ugody z komornikiem może mieć różne konsekwencje dla dłużnika. Oto kilka przykładów:

 • Zajęcie wynagrodzenia: Jeśli nie zostanie zawarta ugoda, komornik może przejść do zajęcia wynagrodzenia dłużnika. Oznacza to, że część lub całe wynagrodzenie zostanie przekazane komornikowi, a dłużnik otrzyma jedynie kwotę z minimalnego wynagrodzenia.
 • Zajęcie innych źródeł dochodu: Komornik ma prawo zająć również inne źródła dochodu dłużnika, takie jak emerytura, renta, zasiłki, świadczenia z ZUS itp.
 • Zajęcie majątku: W przypadku braku ugody komornik może przejść do zajęcia majątku dłużnika, w tym ruchomości i nieruchomości. To może prowadzić do utraty cennych przedmiotów lub nawet mieszkania.

Czy zgoda na ugode z komornikiem może zostać odrzucona?

W niektórych przypadkach zgoda na ugode z komornikiem może zostać odrzucona. Zależy to od decyzji wierzyciela, który musi zaakceptować proponowane warunki. W przypadku odrzucenia ugody, komornik może kontynuować egzekucję zgodnie z przepisami prawa. Warto jednak podjąć próbę negocjacji i przedstawienia korzystnych argumentów dla wierzyciela.

Co zrobić, gdy wierzyciel nie odpowiada na propozycję ugody?

Jeśli wierzyciel nie odpowiada na propozycję ugody, warto podjąć dodatkowe kroki. Można skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z egzekucją komorniczą. Prawnik może pomóc w zrozumieniu sytuacji prawnej, negocjacji z wierzycielem lub nawet reprezentacji w sądzie. W niektórych przypadkach można również skorzystać z pomocy organizacji zajmujących się ochroną praw dłużników.

Jakie są alternatywy dla ugody z komornikiem?

Jeśli nie uda się zawrzeć ugody z komornikiem, istnieją różne alternatywy, które dłużnik może rozważyć. Oto kilka z nich:

 • Oddłużenie: W przypadku dużego zadłużenia, dłużnik może rozważyć skorzystanie z procedury oddłużeniowej. Jest to szczególny rodzaj postępowania, który może prowadzić do umorzenia części lub całości długu.
 • Konsolidacja zadłużenia: Dłużnik może skorzystać z usług instytucji finansowych oferujących konsolidację zadłużenia. Polega to na spłacie wszystkich zobowiązań poprzez wzięcie jednego większego kredytu lub pożyczki, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie spłatą.
 • Negocjacje z wierzycielem: Dłużnik może również podjąć próbę negocjacji z wierzycielem w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty długu. Może to obejmować zmianę terminów spłaty, obniżenie kwoty zadłużenia lub ustalenie planu spłaty dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika.

Podsumowanie

Zawarcie ugody z komornikiem to jedno z rozwiązań, które może pomóc w uniknięciu zajęcia wynagrodzenia i uregulowaniu zaległego zadłużenia. Dzięki ugodzie dłużnik ma możliwość spłaty w dogodnych ratach, negocjacji warunków oraz uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z egzekucją. Warto jak najszybciej podjąć próbę zawarcia ugody po otrzymaniu pisma od komornika i dobrze przygotować się do rozmowy z komornikiem. Jeśli nie uda się zawrzeć ugody, istnieją również inne alternatywy, które można rozważyć. W każdym przypadku warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z egzekucją komorniczą, aby uzyskać profesjonalną pomoc i ochronę praw.

Ugoda z komornikiem jest jednym z możliwych rozwiązań dla osób, które nie są w stanie spłacić swojego długu. Warto jednak pamiętać, że to wierzyciel, a nie komornik, ma ostateczne zdanie w tej kwestii. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym przed podjęciem decyzji o ugodzie.

Dodatkowe Informacje

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie jesteś w stanie spłacić swojego długu, pamiętaj, że zawsze masz możliwość negocjacji. Nie bój się prosić o pomoc – istnieją organizacje, które mogą Ci pomóc w negocjacjach z wierzycielami i komornikiem. Pamiętaj, że im wcześniej zaczniesz działać, tym lepsze masz szanse na pozytywne rozwiązanie swojej sytuacji finansowej.

Oceń post

Dodaj komentarz