Wzory pism

Przedstawiamy Państwu nasze unikalne wzory pism. Każdemu użytkownikowi przypadnie do gustu PDF, który można edytować w przeglądarce internetowej!

Wystarczy, że pobierzesz wzór, otworzysz go, a wszystkie pola będą możliwe do uzupełnienia bez żadnych kłopotów z kropeczkami! Po uzupełnieniu wydrukuj pismo i wykonaj czynności zgodnie z opisem.

Każdy artykuł ze wzorem porusza temat samego zagadnienia, wszelkich procedur, a także zawiera listę wszystkich elementów, które pismo powinno posiadać.

Korzystając z naszych wzorów masz pewność, że będą one skuteczne i zabezpieczone prawnie.

jak wyczyścić bik?

Jak wyczyścić BIK? + komplet wzorów

Mikołaj Mikiciuk

“Jak wykreślić się z BIK?”, “Wykreślenie z BIK”, “Czyszczenie historii BIK” to jedne z częściej wpisywanych wyrażeń w wyszukiwarkach internetowych, ...

umowa ugody z wierzycielem

Umowa ugody z wierzycielem + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Umowa ugody, to bardzo ważny dokument, który umożliwia polubowne załatwienie sprawy pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Na mocy jego zapisów strony ...

koszty komornicze

Jak zmniejszyć koszty komornicze? Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Problemy ze zobowiązaniami mogą skończyć się egzekucją komorniczą, a jej wysokie koszty dodatkowo obciążają dłużnika. Warto zapoznać się z naszym ...

ugoda alimentacyjna wzór

Ugoda alimentacyjna – Wzór z omówieniem

Mikołaj Mikiciuk

Coraz częściej spotyka się pary, które pomimo rozpadu małżeństwa lub związku, nadal utrzymują kontakt, a zwłaszcza kiedy owocem ich byłej ...

wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia pracownika za wykonaną pracę w danym miesiącu. Obowiązek ten wynika wprost z umowy ...

umowa zaliczki

Umowa zaliczki i zadatku – omówienie + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Zadatek czy zaliczka? Z doświadczenia Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji jasno wynika, że konsumenci mają spore problemy z rozróżnieniem tych ...

wezwanie do zaplaty

Wezwanie do zapłaty – omówienie, rodzaje + WZORY!

Mikołaj Mikiciuk

Nie otrzymałeś należności w terminie? Niestety, teraz to całkiem normalne. Prowadzenie firmy usługowej wiąże się z ryzykiem braku uregulowania należności ...

zwrot kosztów dojazdu do sądu

Zwrot kosztów dojazdu do sądu (i nie tylko) + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Jeśli zostałeś wezwany do stawiennictwa w sądzie w charakterze świadka prawdopodobnie będzie przysługiwać Ci zwrot wydatków z tym związanych, czyli ...

przedsadowe wezwanie do zaplaty przesylka

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Prowadząc sprzedaż wysyłkową jesteśmy narażeni na ryzyko związane z nieuczciwością konsumentów. Chcąc dogodzić swoim Klientom oferujemy coraz więcej sposobów dostarczania ...

umorzenie mandatu za brak biletu

Umorzenie mandatu za brak biletu / uprawnienia do zniżki + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Mandat za jazdę na “gapę” lub bez legitymacji może okazać się sporym obciążeniem dla budżetu domowego. Wysokość kar w zależności ...

wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Sąd ma możliwość rozłożenia grzywny w przypadku kiedy jej zapłata wiązałaby się z ciężkimi skutkami dla skazanego lub jego rodziny. ...

wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Podczas trwania postępowania egzekucyjnego występuje szereg przesłanek, które uniemożliwiają jego dalsze prowadzenie, a jeśli mają one charakter trwały, to dochodzi ...

wezwanie do zwrotu zaliczki

Wezwanie do zwrotu zaliczki + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

W celu zabezpieczenia wykonania umowy, rezerwacji lub przystąpienia do transakcji strony ustalają, iż dokonają wpłaty zaliczki. W przypadku braku zawarcia ...

zwrot kosztów przesyłki

Zwrot kosztów przesyłki i reklamacyjnych + WZÓR!

Mikołaj Mikiciuk

Czy mogę domagać się o zwrot kosztów przesyłki i innych powstałych wskutek reklamowania towaru? Dokonując zakupów w Internecie jesteśmy narażeni ...

reklamacja towaru

Reklamacja towaru z tytułu niezgodności z umową + WZÓR

Mikołaj Mikiciuk

Każdy konsument zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania ...

umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu / części samochodu + Wzór

Mikołaj Mikiciuk

Mechanizm darowizn jest podobny niezależnie od formy przekazywanego świadczenia (ruchomości, środki pieniężne) – darczyńca przekazuje majątek lub jego część na ...

odstąpienie od umowy wzór

Odstąpienie od umowy – zwrot towaru + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a także od umowy podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny odstąpienia, jest prawem ...

wypowiedzenie umowy o prace

Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie + wzór

Mikołaj Mikiciuk

Dziś umowa o pracę, to najbardziej pożądana forma zatrudnienia. O korzyściach dla pracownika można by rozprawiać długo, ale czasem dochodzi ...

umowa kupna - sprzedazy samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu + edytowalny wzór PDF

Mikołaj Mikiciuk

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, to jedna z poprawnych form przeniesienia własności ruchomości za opłatą, z osoby prywatnej na inną. Umowa, obowiązki ...